PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego im. Kazimierza Maślankiewicza/Stara kolekcja

Z Wiki.Meteoritica.pl

1

Spis treści

W zbiorach muzeum mineralogicznego we Wrocławiu, poza okazami minerałów i meteorytów, zachowało się kilkadziesiąt starych zabytkowych etykiet powiązanych z meteorytami. Kustosz zbiorów Antoni Stryjewski rzadko je pokazuje, ale niewątpliwie stanowią one również bezcenny wkład do historii meteorytyki.


Część oryginalnych etykiet pochodzi od znanych kolekcjonerów (i sprzedawców) minerałów i meteorytów. Najłatwiej rozpoznawalne są etykiety niemieckiego handlarza A. Krantza z Berlina/Bonn[1] oraz od polskiego kolekcjonera Juliana Siemaszko.

Jest również etykieta nauczyciela i kolekcjonera Ernasta Leisnera z Wałbrzycha [E.Leisner, Waldenburg i. Schl.].

Trudno zidentyfikować z jakiej kolekcji dokładnie pochodzi etykieta [K.S.bergacademische Mineralien-Niederlage zu Freiberg]. Według katalogu Wülfinga (1897) istniały dwie (?) kolekcje w tym mieście posiadające w swych zbiorach meteoryty, były to: „Freiberg i. S.: K. Sächs. Bergakademie; mitgeteilt durch Herrn Geh. Bergrat Prof. Dr. A. Weischach” oraz „Freiberg i. S. N.: Mineralienniederlage der K. Sächs. Bergakadenmie; mitgeteilt durch Herrn Faktor H. Zinkeisen”. Pierwsza z nich zawierała (stan z 1897 roku wg Wülfinga) 26 różnych meteorytów o całkowitej wadze 67 kg, natomiast w drugiej było 8 meteorytów o wadze 1 kg. Etykieta ta dotyczy fragmentu meteorytu Steinbach. Z katalogu Wülfinga wynika, że w pierwszej kolekcji było ponad 55 kg(!) tego meteorytu (w drugiej tylko 30 gramów). Zapewne informacje podane u Wülfinga (1897) dotyczą jednej i tej samej kolekcji Akademii Górniczej (Bergakademie, Königlich Sächsische bergacademische Mineralien Niederlage zu Freiberg) we Freibergu, więc okaz meteorytu Steinbach w kolekcji wrocławskiej pochodzi z kolekcji Bergakademie Freiberg.

Prawdopodobnie około 1871 roku prof. Martin Websky przekazując swoją kolekcję minerałów (Sammlung Websky), przy okazji wzbogacił zbiory wrocławskie o kilka okazów meteorytów. Z odręcznych wpisów na etykietach wynika, że część z nich prawdopodobnie zakupił od innych kolekcjonerów (Krantz, Freiberg)?

Do wzbogacenia kolekcji minerałów i meteorytów we Wrocławiu zapewne przyczyniła się również długotrwała współpraca jej dyrektora prof. Carla Hintze ze znaną niemiecką rodziną handlarzy A. i F. Krantz? (źródło: portal The Mineralogical Record) Część zachowanych etykiet można nazwać „[fiszki Hintze]”. Nie są one przypisane do konkretnych meteorytów, ale stanowią coś na wzór fiszek, na których ktoś (prawdopodobnie własnoręcznie sam Carl Hintze) wynotował nazwy znajdujących się w zbiorach meteorytów (i pseudometeorytów). Meteoryty pogrupowane zostały na poszczególnych fiszkach na kraje (kontynenty) ich pochodzenia oraz zanotowano na nich powołanie na opisy w monografii Handbuch der Mineralogie Hintzego.


Opierając się na katalogu Wülfinga (1897) oraz na zachowanych etykietach można pokusić się o określenie, jakie meteoryty wchodziły do początku XX wieku[2] w skład kolekcji wrocławskiej.

Składała się ona prawdopodobnie z 46 różnych meteorytów (z czego 41 wymienia Wülfing, część jest wymieniona tylko na „fiszkach Hintze”, ale trzeba również doliczyć meteoryt Aarhen[3] błędnie rozpoznany przez ówczesnych kustoszy jako pseudometeoryt) , w tym wiele z nich w kilku okazach/fragmentach, oraz 3 fragmentów pseudometeorytów.


Odtworzony na podstawie zabytkowych etykiet i źródeł (Wülfing 1897) stan zbioru meteorytów muzeum (do II wojny światowej?).


Zawartość kolekcji

Nr inw.
[add]
meteoryt[4] opis stare muzealne etykiety i fiszki źródło (prawdopodobne pochodzenie okazów)
waga w katalogu Wülfinga (1897) [fiszki Hintze] etykiety fiszki
I-1 Pultusk (Pułtusk) H5, spadek, 30 stycznia 1868, Polska
2574 g - etykieta1 [(12) 149 g.] fiszka1 [10 Kleine Steine.],
fiszka2 [1871.Saml.Websky],
fiszka3 [№ 1781]
Websky; i inne
I-3 Santa Catharina[5] IAB-ung., znalezisko, 1875, Brazylia
20 g [Südamerica] etykieta1 [(1.) 21 g.] -  ??
I-4 Seeläsgen (Przełazy) IAB-MG, znalezisko, 1847, Polska
2010 g [Preussen] etykieta1 [(2.) 1965 g.] fiszka1  ??
I-6 Red River[6] IIIAB, znalezisko, 1808, USA
1 g - etykieta1 [(1.) 1 g.] -  ??
I-8 Netschaëvo[7] IIE-an, znalezisko, 1846, Rosja
11 g - etykieta1 [(1.) 11 g.] -  ??
I-9 Toluca[8] IAB-sLL, znalezisko, 1776, Meksyk
1246 g [Mexico] etykieta1 [(3.) 793 g.],
etykieta2 [(1.) 19 g.],
etykieta3 [A.Krantz in Bonn] [1871.S.Websky],
etykieta4 [E.Leisner, Waldenburg i. Schl.]
fiszka1 [(3.)],
fiszka2 [7. Alte Sammlung],
fiszka3 [1871 Saml.Websky],
fiszka4 [Leisner.]
Websky (wcześniej Krantz)[1]; Leisner
I-10 Cosby's Creek[9] IAB-MG, znalezisko, 1837, USA
40 g - etykieta1 [Krantz & Comp. in Berlin] [1871.S.Websky] fiszka1 [2 Stücke.],
fiszka2,
fiszka3 [LXXVIII.4.],
fiszka4,
fiszka5,
fiszka6 [1871.Saml.Websky],
fiszka7 [Krantz]
Websky (wcześniej Krantz)
I-11 Braunau IIAB-HEX, spadek, 14 lipca 1847, Czechy
1221 g [Oesterreich] - fiszka1 [1871.Saml.Websky],
fiszka2 [1871.S.Websky],
fiszka3 [Gw. 12,26][10],
fiszka4 [coll. ...],
fiszka5 [23¾ gram, Beinert],
fiszka6 [3 Loth 3 Quentchen, 23¾ Gram[11], LXXVIII.15]
Websky
I-12 Magura[12] IAB-MG, znalezisko, 1840, Słowacja
708 g [Ungarn] - fiszka1 [Alte Sammling, 540 g],
fiszka2 [1871.Saml.Websky]
Websky
I-13 São Julião de Moreira[13] IIAB, znalezisko, 1883, Portugalia
- - etykieta1 [(1.)] fiszka1 [?]  ??
I-15 Lenarto IIIAB, znalezisko, 1814, Słowacja
60 g [Ungarn] etykieta [(2.) 61 g.] fiszka1  ??
I-17 Alfianello[14] L6, spadek, 16 lutego 1883, Włochy
57 g [Italien] etykieta [(1.) 46 g.],
etykieta [Dr. A. Krantz in Bonn] [10.]
- Krantz
I-18 Bremervörde[15] H/L3.7, spadek, 13 maja 1855, Niemcy
12 g [Preussen] etykieta [(1.) 12 g.] -  ??
I-19 Cangas de Onis[16] H5, spadek, 6 grudnia 1866, Hiszpania
- [Portug./Spanien] etykieta [(1.) 1 g.] -  ??
I-20 Chantonnay[17] L6, spadek, 5 sierpnia 1812, Francja
45 g [Frankreich] etykieta [(2.) 31 g.],
etykieta [Krantz & Comp. in Berlin. Bonn] [1871.S.Websky]
fiszka1 [1871.Websky] Websky (wcześniej Krantz)
I-21 Château-Renard[18] L6, spadek, 12 czerwca 1841, Francja
33 g [Frankreich] etykieta [(1.) 17 g.],
etykieta [Krantz & Comp. in Berlin. Bonn] [1871.S.Websky],
etykieta [JUL.DE.SIEMACHKO.] [№ P.46., 9,95 gr.]
fiszka1 [Dept.Loiret,Frankr.],
fiszka2 [1871.Saml.Websky]
Websky (wcześniej Krantz); Siemaszko
I-23 Ensisheim[19] LL6, spadek, 16 listopada 1492, Francja[20]
6 g [Deutschland] etykieta [(1.) 6 g.] -  ??
I-27 Knyahinya L/LL5, spadek, 9 czerwca 1866, Ukraina (Słowacja)
217 g [Ungarn] etykieta [(2.) 191 g.] fiszka1 [Kr.1870] Krantz(?)
I-31 Nogoya[21] CM2, spadek, 30 czerwca 1879, Argentyna
- [Südamerica] etykieta [(1.) 1 g.] -  ??
I-32 Orgueil[22] CI1, spadek, 14 maja 1864, Francja
54 g [Frankreich] etykieta [(1.) 54 g] -  ??
I-33 Gnadenfrei (Piława Górna) H5, spadek, 17 maja 1879, Polska
791 g [Preussen] etykieta [(1.) 665 g.] fiszka1,
fiszka2,
fiszka3,
fiszka4
 ??
I-34 Warrenton[23] CO3.7, spadek, 3 stycznia 1877, USA
3 g - etykieta [(1.) 4 g.] -  ??
I-35 Weston[24] H4, spadek, 14 grudnia 1814, USA
4 g - etykieta [(1.)] -  ??
I-36 Grüneberg (Wilkanówko) H4, spadek, 22 marca 1841, Polska
6 g - etykieta [(1.) 64 g.] -  ??
I-39 Imilac[25] PMG, znalezisko, 1822, Chile
97 g [Chile] etykieta [(2.) 91 g.],
etykieta [Dr. A. Krantz in Bonn] [1871.S.Websky]
fiszka1 [1871.Saml.Websky] Websky (wcześniej Krantz)
I-40 Hainholz[26] MES, znalezisko, 1856, Niemcy
31 g [Preussen] etykieta [(1.) 31 g.] -  ??
I-42 Steinbach[27] IVA-an, znalezisko, 1724, Niemcy
114 g [Deutschland] etykieta [(1.) 110 g.],
etykieta [K.S.bergacademische Mineralien-Niederlage zu Freiberg] [1871.S.Websky]
fiszka1 [1871 W-y.] Websky (wcześniej Bergakademie Freiberg)
I-44 Brenham[28] PMG-an, znalezisko, 1882, USA
12 g - - fiszka1,
fiszka2
 ??
I-45 Krasnojarsk[29] PMG-an, znalezisko, 1749, Rosja
246 g - etykieta [(5.) 132 g.] -  ??
I-46 Imilac[25] PMG, znalezisko, 1822, Chile
97 g [Chile] etykieta [Dr. A. Krantz in Bonn.] [1871.S.Websky] fiszka1 [26. 1871.S.Websky] Websky (wcześniej Krantz)
I-47 Juvinas[30] EUC-mmict, spadek, 15 czerwca 1821, Francja
6 g [Frankreich] etykieta [(1.) 7 g.] -  ??
I-48 Pavlovka[31] HOW, spadek, 2 sierpnia 1882, Rosja
8 g - etykieta [(1.) 9 g.] -  ??
I-49 Stannern EUC-mmict, spadek, 22 maja 1808, Czechy
127 g [Oesterreich] etykieta [(3.) 127 g.] -  ??
I-xx Finmarken[32] PMG, znalezisko, 1902, Norwegia
- - etykieta [(2.) 188 g.] -  ??
[1] Avilez[33] H, spadek, czerwiec 1855, Meksyk
10 g - - -  ??
[2] Bitburg[34] IAB-complex, znalezisko, 1805, Niemcy
376 g [Preussen] - -  ??
[3] Carthage[35] IIIAB, znalezisko, 1840, USA
111 g - - -  ??
[4] Djati-Pengilon[36] H6, spadek, 19 marca 1884, Indonezja
123 g - - -  ??
[5] Elbogen IID, spadek(?), ~1400, Czechy
8 g [Oesterreich] - -  ??
[6] Erxleben[37] H6, spadek, 15 kwietnia 1812, Niemcy
28 g [Preussen] - -  ??
[7] Estherville[38] MES-A3/4, spadek, 10 maja 1879, USA
7 g - etykieta [(1.) 7 g.][39] -  ??
[8] Hex River Mountains[40] IIAB, znalezisko, 1882, Afryka Płd.
90 g [Afrika] - -  ??
[9] Kernouve[41] H6, spadek, 22 maja 1869, Francja
22 g [Frankreich] - -  ??
[10] L'Aigle[42] L6, spadek, 26 kwietnia 1803, Francja
60 g [Frankreich] etykieta [186g. Freib.Min.Compt.] - Freiberg??
[11] Mincy[43] MES-B4, znalezisko, 1857, USA
59 g - - -  ??
[12] Mocs L5-6, spadek, 3 lutego 1882, Rumunia
52 g [Ungarn] - -  ??
[H1] Rancho de la Pila (1882)[44] IIIAB, znalezisko, 1882, Meksyk
- [Mexico] - -  ??
[p1] Ovifak[45] pseudometeoryt, Grenlandia
- [Grönland] - -  ??
[p2] Aarhen[3][46] L5, znalezisko, 1880, Niemcy
- [Pseudo-Meteoriten] - -  ??
[p3] Brieg patrz → Brzeg (pseudometeoryt)
- [Pseudo-Meteoriten] - -  ??
[p4] Glatz patrz → pseudometeoryt Kłodzko
- [Pseudo-Meteoriten] - -  ??

Źródło: materiały własne i muzeum.


Jak wyglądała kolekcja wrocławska przed 1863 rokiem, patrz → Kolekcja wrocławska przed 1863 rokiem...

Galerie

Etykiety i fiszki


[Fiszki Hintze]

Bibliografia

 • Buchner Otto, (1863), Die Meteoriten in Sammlungen, ihre Geschichte, mineralogische und chemische Beschaffenheit, Leipzig 1863, ss. 202.[47][48][49] Plik hPDF; plik DjVu.
 • Hintze Carl Adolf Ferdinand, (1894-1904), Handbuch der Mineralogie, Bd. 1, Abt. 1, Bd. 2, Abt. 1, 2, Leipzig.[50] Pliki DjVu.
 • Wülfing Ernst Anton von, (1897), Die Meteoriten in Sammlungen und ihre Literatur. Nebst einem versuch den tauschwert der meteoriten zu bestimmen (Meteorites in Collections and Their Literature. Including An Attempt To Determine The Exchange Value Of Meteorites), Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung, Tübingen 1897.[51][52][53] Plik GIF; plik Internet Archive; plik GoogleBooks.

Przypisy

 1. ^ a b A. i F. Krantz – istniejąca od 1833 firma handlująca minerałami i meteorytami; założył ją we Freibergu August Krantz, później działalność kontynuował jego bratanek Fritz (Friedrich) Krantz; do dziś wiele okazów meteorytów w różnych kolekcjach ma etykiety podpisane, np. Dr. F. Krantz, Rheinisches Mineralien-Contor Bonn; pod koniec XIX wieku kolekcja Krantza zawierała wg Wülfing (1897) meteoryty z 54 różnych lokalizacji o łącznej wadze 72 kg; firma istnieje do dziś; patrz → Krantz Rheinisches Mineralien-Contor
 2. ^ jedna z etykiet dotyczy meteorytu Finmarken znalezionego w 1902 roku w Norwegii
 3. ^ a b spadek meteorytu Aachen z 1880 roku w Niemczech; chondryt zwyczajny L5, TKW 21 g
 4. ^ boldem wyróżniono meteoryty znajdujące się w katalogu Wülfing (1897)
 5. ^ a b meteoryt żelazny Santa Catharina (syn. Rio San Francisco do Sul), znalezisko z 1875 roku w Brazylii; typ IAB-ung, TKW 7 ton
 6. ^ a b meteoryt żelazny Red River (syn. Cross Timbers, Texas), znalezisko z 1808 roku w USA; typ IIIAB, TKW 800 kg; patrz → Clark (1852)
 7. ^ a b meteoryt żelazny Netschaëvo (Нечаево, syn. Tula), znalezisko z 1846 roku w Rosji; typ IIE-an, TKW 250 kg
 8. ^ a b meteoryt żelazny Toluca (syn. Ocatitlan, Xiquipilco), znalezisko z 1776 roku w Meksyku; typ IAB-sLL, TKW 3 tony; patrz → Brezina (1896)
 9. ^ a b meteoryt żelazny Cosby's Creek (syn. Cocke County, Sevier County), znalezisko z 1837 roku w USA; typ IAB-MG, TKW 960 kg
 10. ^ ciężar (niem. Gewicht)
 11. ^ chodzi zapewne o funt austriacki: 1 funt = 32 łuty = 128 Quentchen; co daje ~723 g
 12. ^ syn. Arva
 13. ^ a b meteoryt żelazny São Julião de Moreira, znalezisko z 1883 roku w Portugalii; typ IIAB, TKW 162 kg
 14. ^ a b spadek meteorytu Alfianello 16 lutego 1883 roku we Włoszech; chondryt zwyczajny L6, TKW 228 kg
 15. ^ a b spadek meteorytu Bremervörde (syn. Gnarrenburg) 13 maja 1855 roku w Niemczech; chondryt zwyczajny H/L3.7, TKW 7,25 kg
 16. ^ a b spadek meteorytu Cangas de Onis 6 grudnia 1866 roku w Hiszpanii; chondryt zwyczajny H5, TKW 34 kg
 17. ^ a b spadek meteorytu Chantonnay 5 sierpnia 1812 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 31,5 kg; patrz → Tschermak (1874)
 18. ^ a b spadek meteorytu Château-Renard 12 czerwca 1841 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 30 kg
 19. ^ a b spadek meteorytu Ensisheim 7 listopada 1492 roku we Francji; chondryt zwyczajny LL6, TKW 127 kg; patrz → Schilling (1513)
 20. ^ wg Hintze spadek w Niemczech
 21. ^ a b spadek meteorytu Nogoya (syn. Nagaya) 30 czerwca 1879 roku w Argentynie; chondryt węglisty CM2, TKW 4 kg
 22. ^ a b spadek meteorytu Orgueil 14 maja 1864 roku we Francji; chondryt węglisty CI1, TKW 14 kg; patrz → Daubrée (1867)
 23. ^ a b spadek meteorytu Warrenton 3 stycznia 1877 roku w USA; chondryt węglisty CO3.7, TKW 1600 g
 24. ^ a b spadek meteorytu Weston 14 grudnia 1807 roku w USA; chondryt zwyczajny H4, TKW 150 kg
 25. ^ a b c meteoryt żelazno-kamienny Imilac, znalezisko z 1822 roku z Chile; pallasyt PMG, TKW 920 kg
 26. ^ a b meteoryt żelazno-kamienny Hainholz, znalezisko z 1856 roku w Niemczech; mezosyderyt MES-A4, TKW 16,5 kg
 27. ^ syn. Rittersgrün
 28. ^ a b meteoryt żelazno-kamienny Brenham, znalezisko z 1882 roku w USA; pallasyt PMG-an, TKW 4,3 tony
 29. ^ a b meteoryt żelazno-kamienny Krasnojarsk (Красноярск, „żelazo Pallasa”, ang. Pallas iron, niem. Pallas-Eisen, ros. Палласово железо), znalezisko z 1749 roku w Rosji; pallasyt PMG-an, TKW 700 kg; patrz → Pallas (1776)
 30. ^ a b spadek meteorytu Juvinas (syn. Libonnez) 15 lipca 1821 roku we Francji; achondryt, eukryt monomiktyczny EUC-mmict, TKW 91 kg
 31. ^ a b spadek meteorytu Pavlovka (Павловка) 2 sierpnia 1882 roku w Rosji; achondryt, howardyt HOW, TKW 2 kg
 32. ^ a b meteoryt żelazno-kamienny Finmarken, znalezisko w 1902 roku w Norwegii; pallasyt PMG, TKW 78,3 kg
 33. ^ spadek meteorytu Avilez w czerwcu 1855 roku w Meksyku; chondryt zwyczajny H, TKW 146 g
 34. ^ meteoryt żelazny Bitburg, znalezisko z 1805 roku w Niemczech; typ IAB complex; TKW 1,5 tony
 35. ^ meteoryt żelazny Carthage, znalezisko z 1840 roku w USA; typ IIIAB, TKW 127 kg
 36. ^ spadek meteorytu Djati-Pengilon 19 marca 1884 roku w Indonezji; chondryt zwyczajny H6, TKW 166 kg
 37. ^ spadek meteorytu Erxleben 15 kwietnia 1812 roku w Niemczech; chondryt zwyczajny H6, TKW 2,25 kg
 38. ^ spadek meteorytu Estherville 10 maja 1879 roku w USA; mezosyderyt MES-A3/4, TKW 320 kg
 39. ^ prawdopodobnie etykieta dotycząca tego okazu znajduje się w zbiorach Muzeum Geologicznego PAN w Krakowie? zgadza się waga i charakter etykiety
 40. ^ meteoryt żelazny Hex River Mountains, znalezisko z 1882 roku w Afryce Południowej; typ IIAB, TKW 60 kg; patrz → Brezina (1894)
 41. ^ spadek meteorytu Kernouve 22 maja 1869 roku we Francji; chondryt zwyczajny H6, TKW 80 kg
 42. ^ a b spadek meteorytu L'Aigle 26 kwietnia 1803 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 37 kg; patrz → Biot (1803) oraz mapa spadku
 43. ^ meteoryt żelazno-kamienny Mincy, znalezisko z 1857 roku w USA; mezosyderyt MES-B4, TKW 89,4 kg
 44. ^ meteoryt żelazny Rancho de la Pila (1882) (syn. Durango), znalezisko z 1882 roku w Meksyku; typ IIIAB, TKW 46,5 kg; patrz → Brezina (1896)
 45. ^ pseudometeoryt „żelazny” Ovifak znaleziony w 1870 roku na grenlandzkiej wyspie Disco; kilkutonowe bryły żelaza rodzimego (native iron); Iron boulder from Ovifak
 46. ^ fragment meteorytu błędnie wówczas zidentyfikowany jako pseudometeoryt!
 47. ^ bardzo szczegółowy katalog: kolekcje, historia, analizy chemiczne i mineralogiczne meteorytów; wyprzedzający o wiele lat słynny XIX-wieczny katalog kolekcji meteorytów Wülfinga (1897); zobacz również → Światowe kolekcje meteorytów
 48. ^ według Buchnera największymi muzealnymi kolekcjami meteorytów były wówczas zbiory w: Wiedniu, LondynieBerlinie, zawierające odpowiednio: 194, 190 i 153 meteorytów; natomiast posiadaczami największych prywatnych kolekcji byli: R.P. Greg (Manczester, Wlk. Brytania), v. Reichenbach (Wiedeń, Austria) i Ch.U. Shepard (New Haven, USA), na które składało się odpowiednio: 191, 176 i 151 meteorytów
 49. ^ w katalogu są wymienione dwie „polskie” kolekcje: „Krakau, Universität (durch Herrn Professor Ritter v. Zepharovich)” zawierającą dwa meteoryty: Magura (162 g) i Elbogen (100 g) oraz kolekcję „Breslau, schles. Gesellsch.” w skład której wchodziły m.in. meteoryty: Grüneberg (160 g), Magura (172 g), Seeläsgen (1,812 kg); więcej o kolekcji wrocławskiej wg Buchnera przed 1863 rokiem, patrz → Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
 50. ^ w tej monumentalnej monografii o meteorytach w rozdziale Gruppe des Eisens, Bd. 1, Abt. 1, s. 149-197
 51. ^ katalog Wülfinga jest najbardziej kompletnym katalogiem zbiorów światowych z końca XIX wieku (patrz również → Wülfing (1894)); autor podaje również jaka część wybranych meteorytów (ich main mass) znajduje się w danej kolekcji; z wymienionych u niego kolekcji (s. 408-429) tylko jedna kolekcja – Breslau (Mineralogisches Museum der K. Universität) – znajduje się dziś w Polsce; wymienia on jeszcze wiele kolekcji prywatnych, np. kolekcję Juliana Siemaszko, von Bredow, F. Krantz, H. A. Ward.
  Jest u Wülfinga jeszcze kolekcja – Danzig (Westpreussisches Provinzial-Museum; mitgeteilt durch Herrn Direktor Professor Dr. H. Conwentz) – znajdowały się w niej 3 meteoryty: Pultusk 99 g, Krasnojarsk 287 g oraz 63 g fragment meteorytu Schwetz (Świecie)
 52. ^ meteoryty polskie w kolekcjach wg Wülfinga (1897)
 53. ^ jeszcze wcześniejszy katalog kolekcji meteorytów wydał w 1863 roku Buchner (1863); patrz również → Światowe kolekcje meteorytów

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste