O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Seeläsgen (Przełazy)/Galerie

Z Wiki.Meteoritica.pl

Galerie

Meteoryt Seeläsgen (Przełazy) - współczesne znaleziska (źródło: Marcin Cimała)

Współcześnie znajdowano meteoryty w okolicach Przełazów, największy znaleziony okaz miał około 1 kg. Wiele z nich ujawnia słabo widoczne silnie zdeformowane struktury Widmanstattena, spowodowane to zostało przez siły naprężeń i silnym ogrzaniem meteorytu podczas spadku. Takie rozległe zmiany szokowe w meteorycie mogą świadczyć, że spadek był wybuchowy i kraterotwórczy.

Źródło Marcin Cimała (PolandMet.com i meteoryt.net) - Meteoryt Morasko Meteorite: SEELÄSGEN (1) Meteorite: SEELÄSGEN (2)

Osobiste