O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Seeläsgen (Przełazy)/Galerie

Z Wiki.Meteoritica.pl

Współczesne znaleziska

Meteoryt Seeläsgen (Przełazy) - współczesne znaleziska (źródło: Marcin Cimała)


Współcześnie, na przełomie wieków, znajdowano w okolicach Przełazów meteoryty, największy znaleziony okaz miał około 1 kg (w 2005 roku). Wiele ze znalezisk ujawnia słabo widoczne silnie zdeformowane struktury Widmanstattena, wyglądem swym przypominając szrapnele meteorytu Sikhote-Alin. Spowodowane to zostało przez siły naprężeń i silne ogrzanie meteorytu podczas spadku. Takie rozległe zmiany szokowe w meteorycie mogą świadczyć, że był to spadek wybuchowy i kraterotwórczy. Większość tych okazów badał prof. Łukasz Karwowski z Uniwersytetu Śląskiego. Część znalezisk należała do Henryka Nowackiego z Wrocławia, część z nich nadsyłali do analiz inni poszukiwacze.

Źródło i więcej informacji: Marcin Cimała (PolandMet.com i meteoryt.net) - Meteoryt Morasko Meteorite: SEELÄSGEN (1) Meteorite: SEELÄSGEN (2)

Osobiste