O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Knyahinya/Galerie

Z Wiki.Meteoritica.pl

0i

Meteoryt Knyahinya w zbiorach Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu (fot. Ján Madarás, za zgodą; stan: styczeń 2013 r., po przebudowie ekspozycji)Źródło: Török (1882b)


Źródło: Haidinger (1866a, b)
Mapa znalezisk okazów meteorytu Knyahinya (źródło: Szabó 1869, zbiory własne W&W)
Bibliografia

 • Haidinger Wilhelm Ritter von, (1866a), Der Meteorsteinfall am 9. Juni 1866 bei Knyahinya nächst Nagy-Berezna im Ungher Comitate. (Mit 1 Tafel.[6]), Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftliche Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 54, Abt. 2, 1866, s. 200-205. Plik hPDF.
 • Haidinger Wilhelm Ritter von, (1866b), Der Meteorsteinfall am 9. Juni 1866 bei Knyahinya (Zweiter Bericht.) (Mit 3 Tafeln.[7]), Sitzungsberichte der mathematisch-naturwissenschaftliche Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 54, Abt. 2, 1866, s. 475-522.[8] Plik hPDF.
 • +Kremer Jan (red.), (1906), Wszechświat i człowiek. Dzieje badań przyrody i zastosowania jej sił na pożytek narodów, Przekład Stanisław Kramsztyk, tom III, Warszawa 1906, s. 196-197. Plik mLib.
 • Szabó József, (1869), Knyahinya. Ungmegyei falu határában 1866 Junius 9. d.u. 5 órakor történt. Meteorkő-esésnek térképe. Szabó Józseftől, 1869. Mapa JPG.
 • Török József, (1882a), A Magyar Birodalom meteoritjei (I. rész), Természettudományi Közlöny, XIV (159), 1882, s. 433-442. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  ; plik PDF.
 • Török József, (1882b), A Magyar Birodalom meteoritjei (II. rész), Természettudományi Közlöny, XIV (160), 1882, s. 497-514. Plik PDF.

Przypisy

 1. ^ spadek meteorytu Holbrook 19 lipca 1912 roku w USA; chondryt zwyczajny L/LL6, TKW 220 kg
 2. ^ spadek meteorytu Castalia 14 maja 1874 roku w Karolinie Północnej, USA; chondryt zwyczajny H5, TKW 7,2 kg
 3. ^ (wg inf. Ludovic Ferriere z NHM Wien) masa główna składa się z czterech części o numerach inwentarzowych A761, A762, A763 i A900, ich wagi wynoszą odpowiednio: 141,83 kg, 135,58 kg, 2,32 kg i 13,70 kg (w sumie 293,43 kg)
 4. ^ tam też ilustracje: Spadek wielkiej bryły meteorycznej. Według Flammariona (s. 195) i Spadek meteorów nad Madrytem przed południem 10 lutego 1896 r. Według akwareli W. Kranza (s. 209; chodzi o spadek meteorytu Madrid
 5. ^ spadek meteorytu Madrid 10 lutego 1896 roku w Hiszpanii; chondryt zwyczajny L6, TKW 400 g
 6. ^ wg Wülfinga (1897) – (Situationsplan); patrz → Knyahinya/Galerie
 7. ^ wg Wülfinga (1897) – und 12 Fig. im Text (zwei Abbildungen des grossen Steins, Erscheinungen am Himmel). Reprodukcja Tafeln III znajduje się na stronie Wikipedii (DE) – Knyahinya Meteorite Fall.jpg; patrz → Knyahinya/Galerie
 8. ^ części: Vorwort. Quellen; I. Die Erscheinungen im Falle nahe am Fallorte; II. Beobachtungen aus grösseren Entfernungen
Osobiste