O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego/Artykuły

Z Wiki.Meteoritica.pl

0

Spis treści

Artykuły o meteorach i meteorytach w Rocznikach Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego.

Rocznik

1860

1872

1889

1898

1900

  • t. 27, s. 373-374. Informacja o wygłoszonym na posiedzeniu TPNP wykładzie prof. Szenica „O gwiazdach spadajacych”; wykład miał być później wydrukowany w Rocznikach. Plik eLib.

1909

  • t. 36, s. 299. Słowo meteor. Plik eLib.

1915

1928

  • t. 50, s. 268, Zbiory przyrodnicze: (…) Na zebraniu dnia 15 lutego 1858 r. Tytus Działyński oświadczył gotowość darowania do muzeum przyrodniczego „swego znacznego zbioru mineralnego, w którym się znajduje odłam z wielkiego aerolitu, znanego pod nazwiskiem „verwünschter Burggraf”, a znajdującego się w muzeum wiedeńskim”. Na posiedzeniu odbytem w trzy dni później, Działyński, zgodnie z obietnicą, wręczył wydziałowi część swych zbiorów mineralnych, (…); chodzi o fragment meteorytu Elbogen. Dalej znajdujemy: (…) Hr. Kwilecki z pod Wschowy nadesłał aerolit, inni przysłali zęby mamuta, rogi żubrze itd.; tu mowa o meteorycie Swindnica Gorna (patrz → Roczniki TPNP, tom 16, 1889, s. 756). Plik eLib.

Źródła plików

Przypisy

Zobacz również

Osobiste