PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Uhryn 1876

Z Wiki.Meteoritica.pl

0

Kamienie spadły z gradem

Doniesienie o kamieniach spadłych z gradem po burzy 20 sierpnia 1876 roku (niedziela) we wsi Uhryn (dzisiejsza nazwa miejscowości – Uhryń) koło Czorsztyna.

Strony z Pamiętnika piętnastoletniej działalności Akademii Umiejętności w Krakowie, 1873-1888

Pamiętnik piętnastoletniej działalności (pisownia oryginalna):

«

O przesłanych Komisyi fizyjograficznej kamyczkach, które nazajutrz po burzy z gradem d. 24 Sierpnia 1876 r. znaleziono w ogrodzie wsi Uhrynie koło Czorsztyna, przedłożył prof. Alth sprawozdanie (450), w którem je dokładnie opisał. Według jego uznania, powstały one z uniesionych wiatrem w powietrze bryłek mokrej ziemi rodzajnej, które podczas burzy lodem powleczone i ściśnięte zostały, a następnie wraz z gradem na ziemię spadły.

»


Istnieje rozbieżność dat. W powołaniach na publikację jest 20 sierpnia, natomiast w cytacie jest mowa o dniu 24 sierpnia[1][2]. Prawdopodobnie zjawisko miało miejsce 20 sierpnia, natomiast kamienie znaleziono dopiero 24?

Badania rozwiewają wątpliwości

Dr Alth (1877) bardzo wnikliwie przeanalizował doniesienia i relacje świadków. Przebadał dostarczony mu materiał (kilka kilkumilimetrowych kamyków) wszystkim dostępnymi mu wówczas metodami – ważył i topił w wodzie, a to rozpuszczał w kwasach i ługach, obserwował pod lupą małe zgłady, robił płytki cienkie i badał je pod mikroskopem. Wniosek (pisownia oryginalna):

«

Przedewszystkiém nadmienić należy, że obecność w tych bryłkach szczątków roślinnych a nawet wyraźnych nasion, cały skład chemiczny i ułożenie tych kamyków wyklucza wszelką możliwość pochodzenia meteorycznego, bryłki te owszem nie mają nic wspólnego z meteorytami tak zwanémi kamiennémi, a tém mniéj z bryłami meteorytycznego żelaza, (…)

»


Więc, nie był to spadek (deszcz-grad) meteorytów.

Lokalizacja

Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
© Jan Woreczko & Wadi

(U) wieś Uhryń

* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki

UhryńGoogleMaps.


Galeria


Bibliografia

  • Alth Alojzy, (1877), Sprawozdanie o kamykach dnia 20 Sierpnia 1876 r. w Uhrynie podczas burzy spadłych, Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności, tom IV, Kraków 1877, s. 142-158. Plik wLib.
  • +Pamiętnik piętnastoletniej działalności Akademii Umiejętności w Krakowie, 1873-1888, Kraków, w drukarni Uniwersytetu Jagielońskiego pod zarządem A.M. Kostarkiewicza 1889, s. (I)139, (II)34. Plik dsLib.
  • +Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie, Rok 1876, w Krakowie nakładem Akademii, W drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Ignacego Stelca 1877. Plik RCIN; plik iDjVu.

Przypisy

  1. ^ Pamiętnik piętnastoletniej działalności
  2. ^ Rocznik 1877

Linki zewnętrzne

Osobiste