PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Głucha Puszcza

Z Wiki.Meteoritica.pl

1

„Skarb Głuchej Puszczy”

Przy okazji wizyty w Koninie Krzysztof Socha (Socha 2011) skontaktował się ze Stanisławem Pijanowskim[1] z Głuchej Puszczy w powiecie słupeckim, znanym kolekcjonerem i posiadaczem olbrzymiej prywatnej kolekcji bardzo różnych zabytków, część z nich o olbrzymiej wartości historycznej i naukowej.[2] W swojej kolekcji Pan Pijanowski posiadał również „okaz meteorytu”, który wg jego relacji, został przywieziony kiedyś z Bliskiego Wschodu przez oficera Wojska Polskiego. Dokonane przez Krzysztofa Sochę oględziny obiektu wykluczyły jednak jego meteorytową naturę.

O tym „okazie meteorytu” pisał również Pokrzywnicki (1971, s. 237):

«
Pokrzywnicki 1971

(…) W Muzeum Regionalnym w Głuchej Puszczy, pow. Mogilno znajduje się meteoryt żelazny wielkości „dziecięcej pięści” przywieziony przez oficera polskiego z Mezopotamii, gdzie przebywał podczas II Wojny Światowej. (…)

»


Po śmierci pana Pijanowskiego w 2010 roku[1] większa część jego zbiorów prawdopodobnie przepadła bezpowrotnie.


W 1961 roku Stanisława Pijanowskiego odwiedził Zygmunt Pniewski. Udał się on do wsi Mieścisko na prośbę Jerzego Pokrzywnickiego, by sprawdzić doniesienie o meteorytach znajdujących się w kolekcji niejakiego „pana P.”. Tym „P.” był Pijanowski, który urodził się w 1922 roku właśnie w Mieścisku (patrz → Mieścisko).


Bibliografia

  • Głuchowski Piotr, Kowalski Marcin, (2007), Skarb Głuchej Puszczy, Gazeta Wyborcza, Duży Format, 09-01-2007. Artykuł.
  • Pokrzywnicki Jerzy, (1971), Nowe polskie meteoryty (New Polish meteorites), Acta Geophys. Polon., vol. XIX, nr 2, 1971, s. 235-238, (s. 237). Plik DjVu
    Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
    .
  • Socha Krzysztof, (2011), Złudne nadzieje (False hope), Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 125-126.[3] Plik PDF; plik ASMP.

Przypisy

  1. ^ a b Stanisław Pijanowski urodził się w 1922 roku w Mieścisku, zmarł 8 czerwca 2010 roku w Głuchej Puszczy (Gazeta Słupecka)
  2. ^ niem. Kunstkamera (gabinet osobliwości, ang. cabinet of curiosities, fr. cabinet de curiosités) – kolekcje dzieł sztuki, egzotycznych przedmiotów, zabytków, minerałów i skamieniałości oraz osobliwości (kuriozów) świata przyrody i kultury; popularna zwłaszcza w XVI i XVII wieku wśród ludzi zamożnych moda na tworzenie zbiorów różnych przedmiotów, tworzeniu których sprzyjały liczne podróże i fascynacja odkryciami naukowymi ich właścicieli; na bazie takich zbiorów powstało później wiele instytucjonalnych kolekcji naukowych; Wikipedia – Kunstkamera
  3. ^ o pseudometeorytach „Konin” i Głucha Puszcza

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste