PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Bibliografia/Pokrzywnicki Jerzy

Z Wiki.Meteoritica.pl

1i
Ernest Jerzy Grzymała Pokrzywnicki (1892–1974) (obok 77,5 kg Morasko Coblinera)

Spis treści

Ojciec polskiej meteorytyki

Jerzy Pokrzywnicki – prekursor badań meteorytów w Polsce (choć początki były trudne)[1]. Po przejściu na emeryturę w 1950 roku zainteresował się meteorytami. W kwietniu 1960 roku obronił doktorat z nauk prawniczych[2] na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (Kosiński 2011).

Biografia

 • Kosiński Janusz W., (2011), Ernest Jerzy Grzymała Pokrzywnicki (1892-1974), Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 67-77. Plik PDF; plik ASMP.
 • Lang Bruno, (1975), Jerzy Pokrzywnicki 1892-1974, Urania, 4, 1975, s. 98-100. Plik DjvU.

Bibliografia: Pokrzywnicki Jerzy

 • Pokrzywnicki Jerzy, (1952), O nomenklaturze astronomicznej (Część I), Urania, 9, 1952, s. 271-279. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1952), O nomenklaturze astronomicznej (Część II), Urania, 10, 1952, s. 297-303. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1953), Temperatura wysokich warstw atmosfery, Problemy, 7, 1953, s. 489.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1953), Komunikat, Urania, 6, 1953, s. 181-182.[3] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1953), Mikrometeoryty w atmosferze i w przestrzeni, Urania, 7, 1953, s. 208-209. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1953), Meteorytyka w Związku Radzieckim i w Polsce, Urania, 8, 1953, s. 244-249. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1953), Odpowiedź na list prof. Stanisława Małkowskiego, Urania, 10, 1953, s. 311-313.[1] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1953), 150 rocznica powstania meteorytyki jako nauki (1803-1953), Urania, 12, 1953, s. 362-363. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1953), Meteoryty na wystawie „Budowa Wszechświata”, Urania, 12, 1953, s. 363-365.[4] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1953), Wystawa „Budowa Wszechświata” i 150 rocznica meteorytyki, Problemy, 11, 1953, s. 784-786. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1954), Nowe hipotezy kometarne, Urania, 2, 1954, s. 37-41. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1954), Możliwość istnienia nieznanego krateru meteorytowego na Syberii, Urania, 9, 1954, s. 287-289. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1954), Pochodzenie meteorów sporadycznych, Urania, 10, 1954, s. 311-313. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1954), Meteoryty jako materia kosmiczna, Problemy, 1, 1954, s. 40-48.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1955), O meteorycie Różana i zjawiskach towarzyszących jego przelotowi w atmosferze (Studium), Acta Geophys. Polon., vol. III, nr 2, 1955, s. 62-77. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1955), O meteorytach naszych ziem zachodnich, Urania, 6, 1955, s. 165-172.[5] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1955), Skąd się bierze obniżenie temperatury w dni tzw. „zimnych świętych”?, Urania, 8, 1955, s. 249-250. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1955), Co to są tektyty?, Urania, 11, 1955, s. 345-346. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1955), O niektórych mało znanych polskich meteorytach, Acta Geol. Pol., vol. V, nr 3, 1955, s. 427-438. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  ; plik PDF.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1956), O meteorycie białostockim, Kosmos B, R. II, z. IV(8), 1956, s. 351-358. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1956), Les météorites polonaises, Acta Geophys. Polon., vol. IV, nr 1, 1956, s. 21-32. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1956), Statystyka spadków meteorytów i niektóre płynące z niej wnioski, Archiwum Mineralogiczne, vol. XX, z. 1 i 2, 1956, PWN Warszawa 1957, s. 297-314. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1957), Koniec legendy meteorytu Lipno, Kosmos B, z. 4(12), 1957, s. 303-304. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1957), Meteoryt z Krządki, Urania, 1, 1957, s. 16-17. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1957), VII konferencja meteorytowa w Moskwie, Urania, 5, 1957, s. 141-142. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1957), Nowe okazy meteorytu Morasko, Urania, 8, 1957, s. 232-235.[6] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1957), Nie było spadku meteorytu na statek, Urania, 8, 1957, s. 252.[7] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1957), On the Ostrzeszów Bolide and the search fot the meteorite which fell from it (O bolidzie ostrzeszowskim i poszukiwaniach spadłego z niego meteorytu), Acta Geophys. Polon., vol. V, nr 1, 1957, s. 34-46. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1958), On the old missing meteorite of the district of Owrucz, Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Série B. Sciences mathématiques et naturelles, Livr. XIV, Poznań 1958, s. 419-421.[8] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1958), On the old, lost Lusatian meteorite called Sagan (Żagań) Meteorite, Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Série B. Sciences mathématiques et naturelles, Livr. XIV, Poznań 1958, s. 423-429. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1958), Wędrowne ptaki orientują się według gwiazd, Urania, 12, 1958, s. 363-364. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1958), Spadek meteorytu na budynek, Urania, 12, 1958, s. 374.[9] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy (Покшивницкий Е.), (1958), Метеорит Мораско (The Morasko meteorite), Метеоритика (Meteoritika), vol. XVI, 1958, s. 123-125.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1958), O ciężarze właściwym meteorytów (The specific gravity of meteorites), Acta Geophys. Polon., vol. VI, nr 2, 1958, s. 127-152.[10] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1958), The Krządka meteorite, Acta Geophys. Polon., vol. VI, nr 1, 1958, s. 84-85. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1959), Tektyty. Część I. Mołdawity, Australity i inne grupy tektytów. Pseudotektyty. Wiek tektytów, Urania, 3, 1959, s. 81-85.[11] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1959), Tektyty (II) (Hipotezy pochodzenia), Urania, 4, 1959, s. 130-137. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1959), O zjawisku obserwowanym 22 grudnia 1958 r. w Muszynie, Urania, 4, 1959, s. 142-145.[12] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1959), Bolidy i meteoryty w starożytnym Egipcie, Urania, 7, 1959, s. 254-256. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1959), Nowe meteoryty, Urania, 12, 1959, s. 423-424.[13] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1959), Meteoryt Biała Cerkiew, Acta Geophys. Polon., vol. VII, nr 1, 1959, s. 72-82. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1959), Meteoryt Zaborzyca, Acta Geophys. Polon., vol. VII, nr 2, 1959, s. 182-188. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1959), O bolidzie ostrzeszowskim i innych nad Polską, Życie Warszawy, 8 lipca 1959.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1959), O meteorycie Świdnica Górna i bolidzie z którego prawdopodobnie spadł ten meteoryt, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, tom IX, zeszyt 1, Poznań 1959, s. 1-10. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1959), O spadku meteorytu we wsi Gaj powiatu wołomińskiego, Postępy Astronomii, 7(1), 1959, s. 22-26. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1959), VIII Konferencja Meteorytowa w Moskwie, Postępy Astronomii, 7(1), 1959, s. 63-66. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1959), The Sulechów Meteorite, Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. Sci. Chim. Géol. Géogr., vol. 7, nr 1 1959, s. 57-62. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1960), Spadki meteorytów na ludzi, zwierzęta i budynki, Urania, 1, 1960, s. 2-6. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1960), Członek-kandydat PTMA zaobserwował przelot bolidu, który dał spadek meteorytów, Urania, 2, 1960, s. 49-50.[14] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1960), Nowe meteoryty, Urania, 5, 1960, s. 143-144.[14][15] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1960), Nowości w meteorytyce, Urania, 8, 1960, s. 237-238. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1960), Meteoryt Pribram – (Luhy), Urania, 9, 1960, s. 280-281.[14] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1960), Kilka uwag i wniosków na temat nomenklatury meteorytycznej, Urania, 10, 1960, s. 297-302. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1960), Nowe meteoryty, Urania, 10, 1960, s. 304-306. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1960), O bolidach obserwowanych nad Polską, Acta Geophys. Polon., vol. VIII, nr 3, 1960, s. 224-257.[16] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1960), O hipotetycznym spadku odłamka podobnego do żużla we wsi Dylewo powiatu Mińsk Mazowiecki, Archiwum Mineralogiczne. vol. XXIV, z. 1, 1960, s. 225-238. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1960), O prawdopodobnym spadku meteorytu do basenu portowego w Gdyni, Postępy Astronomii, 8(2), 1960, s. 111-115. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy (Покшивницкий Е.), (1960), Метеорит Заборица (The Zaborzika meteorite), Метеоритика (Meteoritika), vol. XVIII, 1960, s. 106-109.
 • Pokrzywnicki Jerzy (Покшивницкий Е.), (1960), Об удельном весе метеоритов, Метеоритика (Meteoritika), vol. XVIII, 1960, s. 41-47.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1961), Zmiany gęstości atmosfery ziemskiej na niektórych wysokościach, Urania, 1, 1961, s. 11. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1961), Ślady wybuchów kosmicznych w pokładach geologicznych, Urania, 1, 1961, s. 13. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1961), Pyłowe satelity Ziemi, Urania, 2, 1961, s. 49-50. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1961), Komunikat Sekcji Meteorytyki PTMA, Urania, 3, 1961, s. 89.[17] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1961), Zagadnienie pochodzenia kosmolitu tunguskiego, Urania, 5, 1961, s. 130-133.[18] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1961), Meteoryty na Litwie, Urania, 6, 1961, s. 184.[19] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1961), O niezwykłym zjawisku meteorowym nad Ameryką Północną w dniu 9. II. 1913 r., Urania, 9, 1961, s. 258-265.[20] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1961), Kopernik i Kalwin, Urania, 11, 1961, s. 341. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1961), Meteoryty w starożytności, Meander, r. XVI, z. 7-8, 1961, s. 393-404.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1961), O bolidzie nad Polską w dniu 6 października 1959, Acta Geophys. Polon., vol. IX, nr 3, 1961, s. 304-310. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1961), Meteoryty i kosmiczne kraterki w Morasku pod Poznaniem, Życie Warszawy, 226 (23 września 1961). Plik skan AZP025.
 • Pokrzywnicki Jerzy, Wieser Tadeusz, (1961), The Grzempy Meteorite – Its Mineral and Chemical Composition, Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. Sci. Chim. Géol. Géogr., vol. 9, nr 1, 1961, s. 63-69. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1962), O tzw. bolidzie czechosłowackim, Acta Geophys. Polon., vol. X, nr 1, 1962, s. 69-74. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1962), Ciężary właściwe meteorytów, Acta Geophys. Polon., vol. X, nr 2, 1962, s. 191-194. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1962), Czy nowa metoda identyfikacji kraterów kosmicznych?, Urania, 2, 1962, s. 48. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1962), Nowe meteoryty, Urania, 2, 1962, s. 49. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1962), Warstwa mikrometeorytów w wysokich warstwach atmosfery, Urania, 6, 1962, s. 177. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1962), Diamenty w meteorytach, Urania, 9, 1962, s. 273-274. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1962), Promieniste utwory wokół niektórych utworów księżycowych, Urania, 9, 1962, s. 274-275. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1962), Spadek wielkiego deszczu meteorytów okolicy Bruderheim (Kanada) w dniu 4. III. 1960 r., Urania, 10, 1962, s. 305-306.[21] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1962), Nieoczekiwanie bogate zjawisko meteorów z roju Leonidów, Urania, 11, 1962, s. 337. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1962), Mariner II trafiony przez mikrokosmolit, Urania, 12, 1962, s. 3369-370. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1962), O pozornym kierunku spadków niektórych meteorytów (szkic statystyczny) (On the apparent direction of fall of some meteorites), Postępy Astronomii, 10(3), 1962, s. 237-251. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1962), Weapons and other articles made from meteoritic iron, Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Série B. Sciences mathématiques et naturelles, Livr. XVI, Poznań 1962, s. 251-277.[8] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1963), Nowe meteoryty, Urania, 1, 1963, s. 18-20. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1963), Jeszcze o pozostałościach organicznych w meteorytach, Urania, 9, 1963, s. 236-237. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1963), Czyżby wahania gęstości światła zodiakalnego?, Urania, 12, 1963, s. 337. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1963), Meteoryty, meteory i bolidy w starożytności, Z Otchłani Wieków, r. XXIX, z. 1, 1963, s. 18-23.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1963), Hipoteza panspermii w obliczu współczesnej wiedzy astronomicznej i meteorytycznej, Postępy Astronomii, 11(3), 1963, s. 221-223. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1964), Białe i czerwone karły, Urania, 1, 1964, s. 8-13. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1964), Komunikat Sekcji Meteorytyki, Urania, 1, 1964, s. 21-22. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1964), Liliput wśród karłów, Urania, 5, 1964, s. 148. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1964), Historia pochwycenia Księżyca przez Ziemię, Urania, 6, 1964, s. 166-170. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1964), O przedhistorycznym spadku deszczu meteorytów na Grenlandii, Urania, 7-8, 1964, s. 206-209.[22] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1964), O meteorycie Owrucz, Acta Geophys. Polon., vol. XII, nr 3, 1964, s. 179-180. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1964), „Astroblemy” w skorupie ziemskiej (“Astroblems” in the Earth's Crust), Postępy Astronomii, 12(2), 1964, s. 129-133. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1964), Some comments and deductions on the subject of galactic cosmical bodies, Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Série B. Sciences mathématiques et naturelles, Livr. XVII, Poznań 1964, s. 121-125. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1964), Meteorites missing from the Polish Collections, Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Série B. Sciences mathématiques et naturelles, Livr. XVII, Poznań 1964, s. 127-138. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1965), O bolidach obserwowanych nad Polską – II, Acta Geophys. Polon., vol. XIII, nr 3, 1965, s. 207-215.[16] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1965), Sur les bolides observés en Pologne, Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Série B. Sciences mathématiques et naturelles, Livr. XVIII, Poznań 1965, s. 103-111.[16] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1965), Przelot wielkiego bolidu nad Polską, Urania, 3, 1965, s. 90. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1965), Niezwykła kometa, Urania, 10, 1965, s. 286-287. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1965), Des deux anciennes météorites tombées sur les territoires polonais de l'ouest, Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Série B. Sciences mathématiques et naturelles, Livr. XVIII, Poznań 1965, s. 93-101.[8] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1966), Rotacja Wenus, Urania, 1, 1966, s. 18. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1966), Masa kosmolitu, który spadek utworzył krater Barringera, Urania, 1, 1966, s. 20. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1966), Zerodowane kratery kosmiczne na Saharze. Lodowcowa Dolina Ötztal w Alpach Tyrolskich, Urania, 1, 1966, s. 20-21. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1966), Wędrówka północnego bieguna magnetycznego, Urania, 1, 1966, s. 22. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1966), Campo del Cielo – jego kratery i meteoryty, Urania, 3, 1966, s. 76-81.[25] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1966), Nowy odłam meteorytu Morasko, Urania, 3, 1966, s. 85-86.[26] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1966), Poszukiwania w USA tektytów pochodzących z Księżyca, Urania, 7-8, 1966, s. 226. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1966), O zagadnieniu meteorytów lodowych, Acta Geophys. Polon., vol. XIV, nr 3, 1966, s. 271-272. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1966), Uwagi o hipotezach pochodzenia meteorytów, Acta Geophys. Polon., vol. XIV, nr 4, 1966, s. 383-385. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1966), Statistics of Falls and Findings of Meteorites of Three Classes and Some Reflexions on Stone Material in the Solar System, Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. Sci. Géol. Géogr., vol. 14, nr 2, 1966, s. 107-111. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1967), Spadek deszczu meteorytów w Barwell, Urania, 5, 1967, s. 134-136.[27] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1967), Nowy olbrzymi krater na Saharze, Urania, 12, 1967, s. 339. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1967), Syderyty w Polsce jako materiał do wyrobów zastępujących stal przemysłową, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, r. XV, nr 2, 1967, s. 367-368.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1967), Wielkie meteoryty żelazne odkryte w Australii, Acta Geophys. Polon., vol. XV, nr 4, 1967, s. 391-394. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1968), Le grande bolide du 14 janvier 1965, Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Série B. Sciences mathématiques et naturelles, Livr. XX, Poznań 1968, s. 99-135.[8] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1968), Kolekcja meteorytów Instytutu Meteorytyki Uniwersytetu w New Mexico, Acta Geophys. Polon., vol. XVI, nr 1, 1968, s. 117-122. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1968), Diamenty w meteorytach i hipotezy ich pochodzenia, Acta Geophys. Polon., vol. XVI, nr 2, 1968, s. 207-209. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1968), Niningeryt – nowy siarczek meteorytowy, Acta Geophys. Polon., vol. XVI, nr 3, 1968, s. 289.[28] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1968), Amfibol w meteorycie, Acta Geophys. Polon., vol. XVI, nr 3, 1968, s. 289. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1968), Ciężary właściwe meteorytów, Acta Geophys. Polon., vol. XVI, nr 4, 1968, s. 369-372. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1968), Meteoryt Butler, Acta Geophys. Polon., vol. XVI, nr 4, 1968, s. 373.[29] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1968), Nowy olbrzymi krater na Saharze, Acta Geophys. Polon., vol. XVI, nr 4, 1968, s. 374. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1969), O mongolsko-chińskim meteorycie Armanty, Acta Geophys. Polon., vol. XVII, nr 1, 1968, s. 97-99.[30] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1969), O bolidach obserwowanych nad Polską – część IV, Acta Geophys. Polon., vol. XVII, nr 2, 1969, s. 203-209.[16] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1970), Nowe meteoryty, Acta Geophys. Polon., vol. XVIII, nr 1, 1970, s. 143-145. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1970), O starożytnych wyrobach z żelaza meteorytowego, Wiadomości Archeologiczne, tom XXXV, z. 3, 1970, s. 295-302.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1971), Nowe polskie meteoryty (New Polish meteorites), Acta Geophys. Polon., vol. XIX, nr 2, 1971, s. 235-238. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1971), Meteoryty pułtuskie w zbiorach lwowskich, Acta Geophys. Polon., vol. XIX, nr 2, 1971, s. 238-239. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1971), O ilości spadającej na Ziemię materii kosmicznej, Acta Geophys. Polon., vol. XIX, nr 4, 1971, s. 439-444. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1971), O kraterach zwanych meteorytowymi lub kosmicznymi, Acta Geophys. Polon., vol. XIX, nr 1, 1971. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1972), Meteoryty przy przelocie przez atmosferę i po spadku swym na ziemię, Acta Geophys. Polon., vol. XX, nr 3-4, 1972, s. 291-303. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1973), Anomalie magnetyczne na Księżycu, Urania, 12, 1973, s. 356. Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1973), Na tropie nowych danych o meteorycie Tunguskim, Urania, 12, 1973, s. 356-357.[18] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1974), Wiek meteorytu Sichote-Alińskiego, Urania, 1, 1974, s. 16.[31] Plik DjvU.
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1974), Statystyka spadków meteorytów oraz bolidów wraz z krytyczna analiza niektórych jej danych, Acta Geophys. Polon., vol. XXII, nr 1, 1974, s. 75-88. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1975), Wyrzut odłamków skalnych na Księżycu na odległość 3000 km, Urania, 1, 1975, s. 22.[32] Plik DjvU.


Zestawienie publikacji Jerzego Pokrzywnickiego (oraz jako współautora/współautorki) znajduje się w Bibliografii meteorytyki polskiej (1805-2010) autorstwa Jadwigi Białej i Andrzeja Maneckiego oraz na innych stronach bibliografii na Wiki.Meteoritica.pl.

Pokrzywnicki/Galerie


Więcej zdjęć Jerzego Pokrzywnickiego → Morasko/Archiwum Zygmunta Pniewskiego; Pokrzywnicki/Galerie.

Oznaczenia typów meteorytów u Pokrzywnickiego

Stosowane przez Pokrzywnickiego w jego publikacjach oznaczenia typów meteorytów (Kosiński 2012)[35] (wg klasyfikacji Rose-Tschermak-Brezina (RTB) (Brezina 1904; Leonard 1946)):

Oznaczenie typ
(wg RTB)[36]
meteoryt wg Pokrzywnickiego (rzeczywisty typ)
A angryt[37]
(Angrite)
Grzempy (H5), Owrucz (chondryt zwyczajny?), Ratyń (?), Stary Bychów (?), Świdnica Górna (meteoryt kamienny)
Cc Cc chondryt kulkowy
(Globular Chondirte)
Bjelaja Zerkov Cc-Cg (H6), Borkut (L5), Misshof (H5), Piława Górna (H5)
Cca chondryt kulkowy żyłkowaty
(Veined Globular Chondirte)
Bielokrynitschie (H4)
Cg Cg chondryt szary
(Gray Chondrite)
Bjelaja Zerkov Cc-Cg (H6), Knyahinya (L/LL5), Nagy-Borové (L5), Novy-Projekt (chondryt)
Cga chondryt szary żyłkowaty
(Veined Gray Chondrite)
Lixna (H4), Oczeretna (H4), Okniny (LL6), Pułtusk (H5), Wilkanówko (H4)
Cgb chondryt szary brekcjonowany
(Breccialike Gray Chondrite)
Bielokrynitschie (H4), Okniny (LL6), Zemaitkiemis ? (L6)
Ci Ci chondryt pośredni
(Intermediate Chondrite)
Bielokrynitschie (H4)
Cia chondryt pośredni żyłkowaty
(Veined Intermediate Chondrite)
Nerft (L6), Schellin (chondryt zwyczajny L), Zabrodje (L6)
Cib chondryt pośredni brekcjonowany
(Breccialike Intermediate Chondrite)
Bielokrynitschie (H4)
Ck chondryt krystaliczny
(Crystalline Chondrite)
Bielokrynitschie (H4), Bjelaja Zerkov (H6), Dolgovoli (L6), Zaborzika (L6)
Cw Cw chondryt biały
(White Chondrite)
Dolgovoli (L6)
Cwa chondryt biały żyłkowaty
(Veined White Chondrite)
Buschof (L6), Zaborzika (L6)
Eu eukryt
(Eukrite)
Padvarninkai (EUC-mmict)
H heksaedryt
(Normal Hexahedrite)
Sulechów (Przełazy, IAB-MG)
Ho Ho howardyt
(Howardite)
Białystok (EUC-pmict), Jodzie (HOW), Zmenj (HOW)
Hob howardyt brekcjonowany
(Breccia-like Howardite)
Jodzie (HOW)
Ma) mezosyderyt
(Mesosiderite)
Łowicz (MES)
Mg grahamit
(Grahamite)
Łowicz (MES)
O Og oktaedryt grubostrukturalny
(Coarse Octahedrite)
Magura (IAB-MG)
Ogg oktaedryt bardzo grubostrukturalny
(Coarsest Octahedrite)
Krządka ? (żelazny), Przełazy (IAB-MG)
Om oktaedryt średniostrukturalny
(Medium Octahedrite)
Lenarto (IIIAB Om), Przełazy (IAB-MG), Świecie (IIIAB)
Pr pallasyt typu Brahin
(Pallasite-Rokičky group)
Brahin (PAL-MG)
Sib) syderofir
(Siderophyre)
Morasko (IAB-MG)
She shergottyt
(Shergottite)
Padvarninkai (EUC-mmict)
oznaczenia które wprowadził Pokrzywnicki na własny użytek
C chondryt Różana (?)
O oktaedryt Oborniki ? (żelazny), Pomorze ? (żelazny)
nieokreślone Gaj, „Gdański”[38], Sagan, „Zawiercie[39]
a) u Pokrzywnickiego Ms
b) u Pokrzywnickiego S

Doskonałym przykładem katalogu sporządzonego według schematu klasyfikacji Rose-Tschermak-Brezina (RTB), jest katalog kolekcji Ward-Coonley Collection of Meteorites[40] (Ward 1904).

Bibliografia

 • Brezina Aristides, (1904), The arrangement of collections of meteorites, Proc. Am. Phil. Soc., 43, 1904, s. 211–247. Plik PDF.
 • Keil Klaus, Fredriksson Kurt, (1964), The iron, magnesium and calcium distribution in coexisting olivine and rhombic pyroxenes in chondrites, Journal of Geophisical Research, 69(16), 1964, s. 3487-3515.[41] Plik doi.
 • Kosiński Janusz W., (2012), Program działań na rzecz polskiej meteorytyki i „Kosmolityka” Jerzego Pokrzywnickiego[42] (The programme of workings on the thing of the Polish meteoritics and monograph „Kosmolityka” by Jerzy Pokrzywnicki), Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 39-47.[43] Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2015), Jerzy Pokrzywnicki. Dwie rocznice, Meteoryt, 2, 2015, s. 24-25. Plik PDF.
 • Leonard Frederick Charles, (1946), A Catalog of Provisional Coördinate Numbers for the Meteoritic Falls of the World, The University of New Mexico Press, Albuquerque 1946. Plik HathiTrust.
 • Ward Henry Augustus[40], A.M., LL.D., (1904), Catalogue of the Ward-Coonley Collection of Meteorites, Chicago 1904, ss. 124 (plansze).[45] Plik iDjVu; plik DjVu.

Przypisy

 1. ^ a b polemika (krytyka?) prof. Stanisława Małkowskiego z Muzeum Ziemi z wcześniejszym artykułem Jerzego Pokrzywnickiego (Urania, 8/1953), dotyczącym kondycji polskiej meteorytyki. W tekście również ciekawe stwierdzenia Pokrzywnickiego, które bardzo dobitnie oddają stan wiedzy o meteorytach w Polsce początku lat 50. (podkreślenia w tekście Redakcja): «(…) Wydaje mi się, że ukrywanie czy przemilczenie naszych niedociągnięć, czy braków nie jest dobrą metodą; i w tej dziedzinie potrzebna jest pewna samokrytyka. Przykro jest bowiem studiując meteorytykę nie napotykać nigdzie w literaturze światowej jakichkolwiek wiadomości o zbiorach znajdujących się w Polsce meteorytów, o miastach gdzie się te zbiory znajdują, wreszcie o jakości i o ilości znajdujących się w Polsce okazów. Na przykład kapitalna praca Wülfinga (1897 r.) „Die Meteoriten in Sammlungen und ihre Literatur” nie zawiera żadnych na ten temat danych, a wyszczególniając 130 kolekcji meteorytów na całym świecie, w których przechowywane są meteoryty Pułtuskie, nie wymienia ani jednego miasta czy zbioru polskiego — chociaż wiemy, że w Polsce znajduje się ponad 1000 okazów z tego spadku. Jak wynika z katalogu meteorytów Heya z r. 1940, bardzo mało wiedzą na świecie o niektórych naszych meteorytach, jak np. MorawskoGrzempy, których okazy przechowywane są w Poznaniu (autor zresztą uważa fakt znalezienia meteorytu Morawsko za niepotwierdzony, a spadku w Grzempach za wątpliwy). Nic dziwnego, skoro pomimo skrzętnych poszukiwań udało mi się znaleźć w naszej literaturze o tych meteorytach tylko jeden krótki artykuł. Nic mi nie wiadomo, aby przeprowadzone zostały i ogłoszone jakie prace na ich temat, czy analiza okazów. (…)
  Toteż poczucie niższości w tej dziedzinie u badacza polskiego powstaje samo przez się na podstawie czysto obiektywnych danych. Aby ono zniknęło należy stawiać sprawę jasno i nie ukrywać naszych braków. Wydaje się, że tylko tą drogą można osiągnąć powodzenie.»
 2. ^ promotorem jego pracy był doc. Z. Janowicz (Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Za lata akademickie 1959/1962, Poznań MCMLXIII)
 3. ^ komunikat o utworzeniu przy PTMA w Warszawie Sekcji Meteorytyki, której przewodniczącym został Jerzy Pokrzywnicki
 4. ^ fotografie z wystawy zamieszczono w nrze 6 Uranii z 1955 roku
 5. ^ meteoryty: Gnadenfrei (Piława Górna), Grüneberg (Wilkanówko), Grzempach (Grzempy), Morasko, Ratyn (Ratyń), Schellin (Skalin), Schwetz (Świecie), Seeläsgen (Przełazy), Swindnica Gorna; tam również wzmianka o znalezisku F. Rojkowskiego na Pomorzu;
  w tym numerze Uranii również fotografie meteorytów z wystawy „Budowa Wszechświata” w 1953 roku w Warszawie
 6. ^ tam fotografia okazu 78 kg; oraz po raz pierwszy Pokrzywnicki wysuwa hipotezę (!), że zagłębienia na Górze Moraskiej są pochodzenia meteorytowego
 7. ^ dementi informacji o rzekomym spadku meteorytu na statek 3 maja 1957 roku
 8. ^ a b c d artykuły Pokrzywnickiego wg HathiTrust.org: tomy XII-XIV – s. 419-429 (XIV/1958); tomy XV-XX – s. 251-277 (XVI/1962), s. 121-125, 127-138 (XVII/1964), s. 93-101, 103-111 (XVIII/1965), s. 99-135 (XX/1968)
 9. ^ o tzw. hammerach; meteorytach które spadły na budynki: Madhipura, Sinnai, Sylacauga
 10. ^ na ten artykuł powołują się Keil i Fredriksson (1964)
 11. ^ tam też kilka fotografii tektytów
 12. ^ niecodzienne zjawisko interpretowane przez Pokrzywnickiego, jako prawdopodobny bolid
 13. ^ krótkie zestawienie nowych spadków i znalezisk meteorytów za ostatnie (ówczesne) kilka lat
 14. ^ a b c spadek meteorytu Pribram (syn. Luhy) 7 kwietnia 1959 roku w Czechach; chondryt zwyczajny H5, TKW 5,56 kg
 15. ^ tam m.in. fotografia okazu meteorytu Pribram in situ; wg Pokrzywnickiego zebrano 17 okazów tego meteorytu o łącznej wadze 9,83 kg
 16. ^ wszystkie części: cz. 1Pokrzywnicki (1960, Acta Geophys. Polon.)
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  , cz. 2Pokrzywnicki (1965, Acta Geophys. Polon.)
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  , cz. 3Pokrzywnicki (1965, Bull. soc. amis sci. et lettres Poznan, B)
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  , cz. 4Pokrzywnicki (1969, Acta Geophys. Polon.)
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
 17. ^ patrz → zaginiony meteoryt Pomorze
 18. ^ a b spadek Tunguska (Тунгусский метеорит) 30 czerwca 1908 roku w Rosji; typ unknown, TKW 13,4 g
 19. ^ krótkie notki o meteorytach: Padvarninkai, ZabrodjeZemaitkiemis
 20. ^ więcej o zjawisku grupowego („procesji”) przelotu meteorów patrz → Bolid 1979
 21. ^ spadek meteorytu Bruderheim 4 marca 1960 roku w Kanadzie; chondryt zwyczajny L6, TKW 303 kg
 22. ^ meteoryt żelazny Cape York, znalezisko z 1818 roku na Grenlandii; typ IIIAB, TKW 58,2 tony
 23. ^ pierwsze i jak na razie jedyne, tak kompleksowe opracowanie na temat polskich meteorytów; warto jednak zaznaczyć, że Jerzy Pokrzywnicki niewątpliwie obficie korzystał z wcześniejszego bibliograficznego opracowania autorstwa Zofii Gąsiorowskiej (1966, maszynopis jej pracy powstał przed 1964 rokiem), ale nigdzie w jego publikacjach nie pojawia się jej nazwisko!? (Kosiński 2014)
 24. ^ patrz → Pokrzywnicki (1964)/Kolekcje
 25. ^ meteoryt żelazny Campo del Cielo (syn. Tucuman), znalezisko z 1576 roku w Argentynie; typ IAB-MG, TKW 50 ton
 26. ^ inf. o znalezieniu nowego dużego okazu meteorytu Morasko: (…) Nowy odłam wagi 16,8 kg bryłowatego kształtu znaleziony został w pierwszej połowie 1963 roku przez mieszkańca Moraska Ryszarda Nowickiego. Odłam ten tkwił na głębokości około 0,5 m w odległości około 470 m od pola kraterków, a dokładniej od kraterku nr 1 – jeziorka. Okaz ten przechowywany jest w Planetarium w Chorzowie i był wystawiony w roku 1965 na wystawie „Materia meteorytowa w naszym Układzie Słonecznym”. (…); o wystawie patrz → Marks (1965, Urania)
 27. ^ spadek meteorytu Barwell 24 grudnia 1965 roku w Anglii; chondryt zwyczajny L5, TKW 44 kg
 28. ^ niningeryt – siarczek (Mg,Fe,Mn)S występujący tylko w meteorytach; nazwany na cześć Harveya H.Niningera – amerykańskiego badacza i kolekcjonera meteorytów; WebMineral – Niningeryt
 29. ^ meteoryt żelazny Butler, znalezisko z 1874 roku w USA; typ Iron-ung, TKW 41 kg
 30. ^ meteoryt żelazny Armanty, znalezisko z 1898 roku w Chinach; typ IIIE, TKW 28 ton
 31. ^ spadek meteorytu Sikhote-Alin (Сихотэ-Алинский) 12 lutego 1947 roku w Rosji; żelazny typ IIAB, TKW 23 tony
 32. ^ notatka tej samej treści ukazała się również w numerze 1/1978 Uranii(?!)
 33. ^ Antoni Polański (1914-2002) – geochemik, mineralog, profesor UW; pracę doktorską obronił na uniwersytecie w Poznaniu w roku akad. 1945/46, promotorem był prof. K. Smulikowski; temat „Skały alkaliczne płyty wschodnio-europejskiej” (inf. Aleksandra Wysokińska, Archiwum UAM; Jadwiga Muszyńska, Biblioteka UAM); po wojnie Polański nadal interesował się meteorytami żelaznymi – w 1955 roku opublikował książkę „Żelazo na Ziemi i we wszechświecie” oraz współpracowałJerzym Pokrzywnickim
 34. ^ Zygmunt Pniewski (1931-2019) – urodzony w Poznaniu polski fotograf, przyrodnik, preparator i dokumentalista; pracownik Zakładu Zoologii PAN w Poznaniu; współpracownik Jerzego Pokrzywnickiego; przyjaciel i towarzysz podróży Arkadego Fiedlera; wspólnie z prof. Andrzejem Dzięczkowski (dzięki wsparciu Franciszka Jaśkowiaka oraz prof. Bogdana Kiełczewskiego) zainicjowali projekt i doprowadzili do utworzenia rezerwatu na Górze Moraskiej! (Dzięczkowski 1968; Dzięczkowski i Pniewski 1971); patrz → Morasko/Archiwum Zygmunta Pniewskiego.
  Meteorytowa spuścizna Zygmunta Pniewskiego w zbiorach Pawła Zaręby – Archiwum Zygmunta Pniewskiego - pełna wersja (Archiwum Zygmunta Pniewskiego  ●  Zygmunt Pniewski – Wspomnienie). Biografia: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan – Zygmunt Pniewski.
 35. ^ Kosiński (2012), zmodyfikowane; tam również lista polskich meteorytów wg Pokrzywnickiego
 36. ^ Brezina (1904); kompletny zestaw symboli stosowanych w klasyfikacji RTB znajduje się w publikacji Leonarda (1946)
 37. ^ A – może chodziło o Achondrites?; u Leonarda (1946) A oznacza aerolite, dla achondrytów stosuje on natomiast skrót Ac
 38. ^ w zestawieniu polskich meteorytów (Kosiński 2012) hasłu „Gdański” towarzyszy data znalezienia 1954, być może chodziło Pokrzywnickiemu o pseudometeoryt Łapino znaleziony w 1954 roku niedaleko Gdańska?
 39. ^ brak informacji o tym meteorycie
 40. ^ a b Ward Henry Augustus (1834-1906) – amerykański przyrodnik i geolog. Założyciel przedsiębiorstwa Ward's Natural Science zajmującego się pozyskiwaniem i handlem okazami przyrodniczymi (minerały, meteoryty, skamieniałości, okazy flory i fauny)
 41. ^ kanoniczny artykuł o metodzie klasyfikacji chondrytów zwyczajnych! Ciekawostka: Autorzy powołują się na artykuł Jerzego Pokrzywnickiego (1958) O ciężarze właściwym meteorytów
 42. ^ publikacja te nigdy się nie ukazała, część jej rękopisu znajduje się w archiwum PAN
 43. ^ w przygotowywanej Kosmolityce Pokrzywnicki do meteorytów polskich zaliczał m.in.: Bielokrynitschie, Bjelaja Zerkov, Borkut, Brahin, Buschhof, Dolgovoli, Jodzie, Knyahinya, Lenarto, Lixna, Magura, Misshof, Nagy-Borové, Nerft, Novy-Projekt, Oczeretna, Okniny, Owrucz, Padvarninkai, Ruschany, Zaborzika, ZemaitkiemisZmenj oraz kilka niezidentyfikowanych doniesień
 44. ^ oryginalny artykuł o klasyfikacji chondrytów zwyczajnych: Mason Brian Harold, (1962), The classification of chondritic meteorites, American Museum Novitates, 2085, 1962, ss. 20. Plik hPDF
 45. ^ kolekcja zawierała meteoryty z 603 różnych lokalizacji; katalog miał wiele wcześniejszych wydań, np.: katalog z 1900 wymienia 424 różne meteoryty, natomiast z 1901 – 511 różnych meteorytów; wg katalogu Wülfinga z 1897 kolekcja liczyła wówczas 179 różnych meteorytów; ilustrowany katalog z 1892 roku; więcej patrz → Ward's Natural Science

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste