PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu

Z Wiki.Meteoritica.pl

0i
I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu
Adres: ul. Bonifraterska 3
99-400 Łowicz, woj. łódzkie
http://lo1lowicz.pl
Pracownicy: dyrektor szkoły mgr Elżbieta Skoneczna
Kontakt: lochelmon1@op.pl
tel. (46) 837 42 00
Wystawy/zbiory: w zbiorach I LO znajduje się fragment meteorytu Łowicz o wadze 243,2 g (wg katalogu Pilskiego)[1] i ładnie wytrawiona piętka meteorytu Morasko oraz całkowity okaz meteorytu kamiennego Jiddat al Harasis 091 z Omanu (JaH 091)[2] o wadze 118 g.[3] Meteoryty nie są dostępne publicznie.


W pracy Kowalczyk (1994) można znaleźć informacje o historii okazu meteorytu Łowicz z Liceum:

«

(…) Jeden całkowity okaz o masie ok. 486 g przekazany został kilka lat temu z rąk prywatnych do zbiorów Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu.
Okaz ten został przecięty na dwie równe części, a powierzchnie przecięcia oszlifowane dzięki czemu widać wyraźnie obydwa składniki: ciemne krzemiany i jasne „wyspy żelazo-niklu”.
Jedna z połówek meteorytu znajduje się w zbiorach Obserwatorium w Olsztynie[4], gdzie dokonano przecięcia i szlifu. (…)

»


Połówka okazu została wymieniona z OPiOA za połowę okazu meteorytu żelaznego Canyon Diablo[5] ze zbiorów planetarium (Pilski 1992).

Galerie

Okazy meteorytów ze zbioru Liceum w Łowiczu. Okazy do zdjęć udostępniła dyr. Elżbieta Skoneczna (fot. Wiesław Czajka i Jan Woreczko)

Bibliografia

 • +Kowalczyk Anna, (1994), Meteoryt Łowicz, Praca na Konkurs Astronomiczno-Astronautyczny 1992/93, IX Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne, Grudziądz 18-20.03.1993, Skierniewice 1994.
 • Pilski Andrzej S., (1992), Łowicz – moja przygoda z meteorytem, Meteoryt, 4, 1992, s. 15-18. Plik PDF.
 • Pilski Andrzej S., (1999), Nieziemskie skarby. Poradnik poszukiwacza meteorytów, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999. ISBN 83-7180-173-4.
 • Pilski Andrzej S., (2001), Meteoryty w zbiorach polskich, Olsztyn 2001.[7]

Przypisy

 1. ^ opis tego fragmentu wg Pilskiego (1999, s. 97-98): „Kilka lat temu dowiedziałem się od jednego z uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu, że w szkole znajduje się meteoryt. Bryłka, którą mi pokazano, nie miała czarnej skorupy na powierzchni, ale niewątpliwie był to fragment meteorytu Łowicz. Nikt jednak nie umiał powiedzieć, skąd się wziął w liceum. Wydaje się prawdopodobne, że jest to fragment tego największego, rozbitego meteorytu.
 2. ^ meteoryt kamienny Jiddat al Harasis 091, znalezisko z 2002 roku w Omanie; chondryt zwyczajny L5, TKW 123,4 kg
 3. ^ dar Redakcji portalu Wiki.Meteoritica.pl
 4. ^ zapewne chodzi o fragment (ep) 110,91 g (Pilski 2001)
 5. ^ meteoryt żelazny Canyon Diablo, znalezisko z 1891 roku w USA; typ IAB-MG, TKW 30 ton; powiązany z kraterem Barringer (Meteor Crater)
 6. ^ Aleksander Bluhm-Kwiatkowski – nauczyciel, inspektor szkolny, działacz społeczny; portal lowiczanin.info – Bluhm-Kwiatkowski Aleksander
 7. ^ bardziej aktualna internetowa wersja katalogu znajduje się na stronach Polskiego Towarzystwa Meteorytowego – katalog PTMet; tam objaśnienie stosowanych skrótów (cs – complete specimen, hs – half specimen, ep – end piece, fc – fragment with crust, f – fragment, sc – slice with crust, s – slice); więcej → woreczko.pl – Oznaczenia okazów – skróty
Osobiste