PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Obserwatorium Astronomiczne UJ

Z Wiki.Meteoritica.pl

1
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Adres: ul. Orla 171
30-244 Kraków
http://www.oa.uj.edu.pl
Kontakt: sekretariat@oa.uj.edu.pl
tel. (12) 425 14 57
Wystawy/zbiory: obserwatorium w swych zbiorach posiada m.in. okaz meteorytu Łowicz; w tym największy zachowany okaz meteorytu Łowicz (5670 g) (obecnie w depozycie Muzeum Geologicznego PAN w Krakowie); w kolekcji m.in. meteoryty (Pilski 1993): Acfer 011[1], Admire[2], Allende[3], Gao-Guenie[4], Gibeon[5], Hidden Valley[2], Ilafegh 009[2], Marlow[6], Millbillillie[7], Mount Egerton[2], North Chile[2], Pułtusk, Sikhote-Alin[8], Tenham[9], Tuxtuac[10], Zagora[11]


Galerie


Bibliografia

 • Pilski Andrzej S., (1993), Dydaktyczna kolekcja meteorytów Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie, Meteoryt, 3, 1993, s. 14-17. Plik PDF.
 • Pilski Andrzej S., (2001), Meteoryty w zbiorach polskich, Olsztyn 2001.[12]

Przypisy

 1. ^ meteoryt kamienny Acfer 011, znalezisko z 1989 roku w Algierii; chondryt zwyczajny H5, TKW 3,8 kg
 2. ^ a b c d e no description available; więcej → Meteoritical Bulletin Database
 3. ^ spadek meteorytu Allende 8 lutego 1969 roku w Meksyku; chondryt węglisty CV3, TKW 2 tony
 4. ^ spadek meteorytu Gao-Guenie 5 marca 1960 roku w Burkina Faso; chondryt zwyczajny H5, TKW many kg
 5. ^ meteoryt żelazny Gibeon, znalezisko z 1836 roku w Namibii; typ IVA, TKW 26 ton; patrz → Rinne (1910)
 6. ^ meteoryt kamienny Marlow, znalezisko z 1936 roku w USA; chondryt zwyczajny L5, TKW 68 kg
 7. ^ spadek meteorytu Millbillillie w październiku 1960 roku w Australii; achondryt, eukryt monomiktyczny EUC-mmict, TKW 330 kg
 8. ^ spadek meteorytu Sikhote-Alin (Сихотэ-Алинский) 12 lutego 1947 roku w Rosji; żelazny typ IIAB, TKW 23 tony
 9. ^ spadek meteorytu Tenham wiosną 1879 roku w Australii; chondryt zwyczajny L6, TKW 160 kg
 10. ^ spadek meteorytu Tuxtuac 16 października 1975 roku w Meksyku; chondryt zwyczajny LL5, TKW 30 kg
 11. ^ meteoryt żelazny Zagora, znalezisko z 1987 roku w Maroku; typ IAB-ung, TKW 50 kg
 12. ^ bardziej aktualna internetowa wersja katalogu znajduje się na stronach Polskiego Towarzystwa Meteorytowego – katalog PTMet; tam objaśnienie stosowanych skrótów (cs – complete specimen, hs – half specimen, ep – end piece, fc – fragment with crust, f – fragment, sc – slice with crust, s – slice); więcej → woreczko.pl – Oznaczenia okazów – skróty
 13. ^ pierwsze i jak na razie jedyne, tak kompleksowe opracowanie na temat polskich meteorytów; warto jednak zaznaczyć, że Jerzy Pokrzywnicki niewątpliwie obficie korzystał z wcześniejszego bibliograficznego opracowania autorstwa Zofii Gąsiorowskiej (1966, maszynopis jej pracy powstał przed 1964 rokiem), ale nigdzie w jego publikacjach nie pojawia się jej nazwisko!? (Kosiński 2014)
 14. ^ patrz → Pokrzywnicki (1964)/Kolekcje

Zobacz również

Osobiste