O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Obserwatorium Astronomiczne UJ

Z Wiki.Meteoritica.pl

1
Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Adres: ul. Orla 171
30-244 Kraków
http://www.oa.uj.edu.pl
Kontakt: sekretariat@oa.uj.edu.pl
tel. (12) 425 14 57
Wystawy/zbiory: obserwatorium w swych zbiorach posiada m.in. okaz meteorytu Łowicz; w tym największy zachowany okaz meteorytu Łowicz (5670 g) (obecnie w depozycie Muzeum Geologicznego PAN w Krakowie)


Bibliografia

  • Pilski Andrzej S., (1993), Dydaktyczna kolekcja meteorytów Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie, Meteoryt, 3, 1993, s. 14-17. Plik PDf.
  • Pilski Andrzej S., (2001), Meteoryty w zbiorach polskich, Olsztyn 2001.[1]

Przypisy

  1. ^ bardziej aktualna internetowa wersja katalogu znajduje się na stronach Polskiego Towarzystwa Meteorytowego – katalog PTMet; tam objaśnienie stosowanych skrótów (cs – complete specimen, hs – half specimen, ep – end piece, fc – fragment with crust, f – fragment, sc – slice with crust, s – slice); więcej → woreczko.pl – Oznaczenia okazów – skróty
  2. ^ pierwsze i jak na razie jedyne, tak kompleksowe opracowanie na temat polskich meteorytów; warto jednak zaznaczyć, że Jerzy Pokrzywnicki niewątpliwie obficie korzystał z wcześniejszego bibliograficznego opracowania autorstwa Zofii Gąsiorowskiej (1966, maszynopis jej pracy powstał przed 1964 rokiem), ale nigdzie w jego publikacjach nie pojawia się jej nazwisko!? (Kosiński 2014)
  3. ^ patrz → Pokrzywnicki (1964)/Kolekcje

Zobacz również

Osobiste