PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Renchen

Z Wiki.Meteoritica.pl

1i
Renchen
Renchen (Heinlein 2018 abb8).jpg
30 września 2018 r. Ralph Sporn i Martin Neuhofer znaleźli 4,8 g okaz meteorytu, który ugrzązł 2,5 metra nad ziemią w siatce osłaniającej plantację malin (fot. Ralph Sporn i Martin Neuhofer; źródło: Heinlein 2018)
Spadek
Lokalizacja Niemcy, Baden-Wurttemberg
Położenie[1] 48°35'18"N, 8°00'00"E
Data 10 lipca 2018 r. (wtorek)
Uwagi spadek z obserwowanego bolidu EN100718
Charakterystyka
Typ chondryt zwyczajny L5-6
Masa ~999 g
Liczba okazów pięć fragmentów, największy okaz 955 g
Meteoritical Bulletin Database
Synonimy
EN100718

Spadkowy bolid z 10 lipca 2018 roku (wtorek) o 23:29:48 CEST (21:29:48 UTC). Przelot bolidu zarejestrowały kamery sieci European Fireball Network (EN). Otrzymał on oznaczenie EN100718 „Renchen”. Dwa tygodnie później znaleziono pierwszy okaz meteorytu!

Bolid EN100718

Bolid w maksimum jasności był jaśniejszy od Księżyca w pełni, jego jasność absolutna wynosiła –13,4m. Meteoroid wszedł w atmosferę pod stromym kątem około 80 stopni, jego przelot był krótki (63 km) i trwał mniej niż 4 sekundy. Prędkość wejścia była mniejsza od 20 km/s. Zapłonął ok. 80 km nad ziemią, a zgasł na wysokości tylko 18 km (dark phase)! Na podstawie zarejestrowanych obrazów naukowcy z Interplanetary Matter Department of the Astronomical Institute CAS w Ondřejovie wyliczyli prawdopodobny rejon spadku meteorytów.

Znaleziska – meteoryt Renchen

Meteoryty spadły na terenie Niemiec w pobliżu miejscowości Renchen w Badenii-Wirtembergii, kilka kilometrów od granicy z Francją. Znaleziono pierwsze okazy (fragmenty) o łącznej wadze ok. 1 kg. Pierwszy okaz (M1) o wadze 11,9 g znaleźli już 24 lipca Ralph Sporn i Martin Neuhofer. Ci sami poszukiwacze znaleźli 1 sierpnia największy okaz (M2) ważący 955 g! Ma on na powierzchni odsłonięte fragmenty pozbawione skorupy obtopieniowej. Trzecie znalezisko z 1 września – kilkanaście fragmentów o łącznej wadze 20,6 g – to efekt poszukiwań teamu polsko-niemieckiego: Magda Skirzewska, Łukasz Smuła (Art&Met) i Thomas Kurtz. Znalezione przez nich fragmenty pochodzą z okazu M2 i odpadły od niego już w ciemnej fazie lotu. 30 września Ralph Sporn i Martin Neuhofer znaleźli czwarty fragment (M4) o wadze 4,8 g. Jest to niezwykłe znalezisko, gdyż okaz ten nie dotarł do powierzchni gruntu, lecz ugrzązł w siatce osłaniającej sad jabłkowy (plantację malin?), 2,5 metra nad ziemią (hammer?)! W połowie października znaleziono kolejny kompletny okaz (M5) o wadze powyżej 6 g.

Pierwsze badania znalezionych okazów przeprowadzili Addi Bischoff i Markus Patzek z Institute for Planetology na uniwersytecie w Münster i sklasyfikowali je jako chondryt zwyczajny typu L5-6 (brekcja).

24 grudnia 2018 roku meteoryt Renchen został zarejestrowany w oficjalnej bazie Meteoritical Bulletin Database.


Więcej szczegółów w relacji Pavela Spurný na portalu Astronomický ústav AV ČR oraz na portalu Karmaka Meteorites.


Ciekawostka: Znalazcy masy głównej meteorytu Renchen Ralph SpornMartin Neuhofer, mają już na swoim koncie inne znaleziska pochodzące ze spadków obserwowanych przez stacje bolidowe. W maju 2003 roku znaleźli 1635 gramowy okaz meteorytu Neuschwanstein[2], a w 2016 roku znaleźli masę główną meteorytu Stubenberg. Bardzo skuteczny team!

Ciekawostka: Rejon spadku meteorytu Renchen pokrywa się w części z obszarem spadku innego niemieckiego meteorytu – Ortenau, który spadł w 1671 roku. Został on sklasyfikowany jako meteoryt kamienny niesklasyfikowany (Stone-uncl)[3]TKW 4,5 kg.

Lokalizacja

Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
© Jan Woreczko & Wadi

(R) Renchen

miejsca znalezienia okazów M#

Trajektoria bolidu EN100718 „Renchen”

* W 2018 roku Google zmieniło zasady działania apletu, mapa może wyświetlać się niepoprawnie (pomaga Ctrl+F5); więcej → Szablon:GEMap-MyWiki

Miejsca znalezienia okazów leżą w rejonie wyznaczonym z obliczeń – kolejny sukces obserwatorów sieci European Fireball Network!

Znalezione okazy (stan: 5 maja 2019 r.; źródło: Karmaka Meteorites)

# waga [g] uwagi (data znalezienia)
M1 11,9 pierwsze znalezisko okaz całkowity (24 lipca 2018 r.)
M2 955 masa główna (31 lipca 2018 r.) (kopia)
M3 20,57 kilkanaście fragmentów od okazu M2 (19 fragmentów o wagach od 0,18 do 8,62 g[4] i kilka mniejszych poniżej 0,1 g) (1 września 2018 r.)
M4 4,8 kompletny okaz zawisł na siatce 2,5 m nad ziemią (30 września 2018 r.)
M5 6,29 okaz całkowity (13 października 2018 r.)
M6 228,2 główny fragment okazu M3 znaleziony przez Thomasa Kurtza (23 lutego 2019 r.)


Teren spadku (elipsa spadku) jest rozległy i nieprzeszukany całkowicie, więc jest szansa na dalsze znaleziska.


Galerie


Bibliografia

  • Heinlein Dieter, (2018), Der erste Meteoritenfall in Baden-Württemberg aufgrund von Berechnungen des Europäischen Feuerkugelnetzes, press release, 2018. Plik PDF.
  • Heinlein Dieter, (2018), Der erste Meteoritenfall in Baden-Württemberg aufgrund von Berechnungen des Europäischen Feuerkugelnetzes, METEOROS, 10, 2018, s. 216-223. Plik PDF.
  • Kurtz Thomas (Kurc Tomasz), (2019), Spadek niemieckiego meteorytu Renchen 10.07.2018 i sukces znalezienia pięciu fragmentów po precyzyjnych obliczeniach trajektorii i żmudnych poszukiwaniach, książka abstraktów, X Seminarium Meteorytowe, 12-13 kwietnia, Olsztyn 2019, s. [13].
  • Markus Paul, (2018), EN100718 RENCHEN, relacja. Plik PDF.

Przypisy

  1. ^ jeśli nie zaznaczono inaczej, podano współrzędne przyjęte w oficjalnej bazie meteorytów Meteoritical Bulletin Database
  2. ^ spadek meteorytu Neuschwanstein 6 kwietnia 2002 roku w Niemczech; chondryt enstatytowy EL6, TKW 6,19 kg
  3. ^ podobnie jak nasz polski meteoryt Sagan (Dąbrowa Łużycka)
  4. ^ zdjęcie okazu znajduje się na portalu Art&Met

Zobacz również

Linki zewnętrzne

  • Meteoritical Bulletin Database (MBD) – meteoryt Renchen
  • Encyclopedia of Meteorites (EoM) – meteoryt Renchen
Osobiste