PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Szablon:Ivano-FrankivskGM

Z Wiki.Meteoritica.pl

Geological Museum of Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas (Геологический музей Иваново-Франковского национального технического университета нефти и газа; Ivano-Frankov, Geol. Mus.) – Геологічний музей ІФНТУНГ (Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу)  ●  [katalogi → Ясинская (1968); Явнель (1986)]W kolekcji znajdują się tylko okazy meteorytu Pultusk (Pułtusk). Według Явнель (1986) było to 235 okazów o łącznej wadze 9272 g. Największe okazy: 1031, 893 i 503 g. Oraz około 200 okazów „grochu pułtuskiego” o łącznej wadze ~5500 g.

Według katalogu Ясинская (1968) wymienione u Явнель (1986) okazy meteorytu Pułtusk znajdowały się w zbiorach muzeum przyrodniczego Akademii Nauk we Lwowie?! Tam też znajdował się „okaz meteorytu Pułtusk” (o numerze inwentarzowym № 239), który zidentyfikowano jako pseudometeoryt (był to fragment żelaza o sztucznym pochodzeniu).


Część zbiorów z tego muzeum była prezentowana w 1999 roku w Zabrzu. Kazimierz Mazurek miał okazję zważyć prezentowanych tam pięć okazów meteorytu Pułtusk pochodzących z kolekcji hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego. Według autora (Mazurek 1999, Meteoryt) okazy ważyły: 1050, 904, 514, 326, 64,8 i 34,7 g. Ich wagi różnią się nieznacznie od tych podanych w katalogu Явнель (1986)?!


Bibliografia

  • Ясинская А.А. (Yasinskaya A.A.), (1968), Коллекции метеоритов в музеях Львова (The collection of meteorites in the Lvov museums), Метеоритика (Meteoritica), vol. XXVIII, 1968, s. 165-172.
  • Явнель Александр Александрович, Иванов Андрей Валерьевич, Заславская Н.И. (Yavnel' A.A., Ivanov A.V., Zaslavskaya N.I.) (1986), Каталог метеоритов коллекций Советского Союза (Catalogue of meteorites of collections of the USSR), Ротапринт ГЕОХИ АН СССР, 1986, ss. 221.[1][2] Zbiory własne W&W.[3]

Przypisy

  1. ^ katalog zawiera informację o 630 meteorytach (166 własnych i 464 zagranicznych) znajdujących się w 73 kolekcjach wszystkich republik ówczesnego ZSRR; stan na 1 stycznia 1985 roku, nakład 300 egz.; ostatni opublikowany przed rozpadem Związku Radzieckiego katalog meteorytów „radzieckich”, obecnie te dane są bardzo trudno dostępne! (również → Метеоритика (1955, catalogs))
  2. ^ meteoryty polskie w zbiorach byłego ZSRR: Bialystok (Białystok), Grüneberg (Wilkanówko), Morasko, Pultusk (Pułtusk), Schwetz (Świecie), Seeläsgen (Przełazy) (brak w radzieckich zbiorach okazów meteorytu Łowicz!) (patrz → meteoryty polskie w zbiorach byłego ZSRR)
  3. ^ udało się Redakcji zdobyć to wyjątkowo trudno dostępne wydawnictwo (nakład 300 egz.!); kupiliśmy skan katalogu w oddziale Electronic Document Delivery Service Biblioteki Narodowej w Petersburgu
Osobiste