PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Bibliografia/Biała Jadwiga

Z Wiki.Meteoritica.pl

1
Doktor Jadwiga Biała na Korsyce

Jadwiga Biała – doktor astronomii, związana z Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, którego była dyrektorem przez kilkanaście lat. Popularyzatorka astronomii, meteorytyki i historii nauki. Założycielka i Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. Redaktor Rocznika PTMet Acta Societatis Metheoriticae Polonorum.

Limeryki” (Mazurek 2022)[1]
Doktor Biała w Olsztynie
z „historii meteorytów” słynie.
Pracowała w planetarium
tworząc nieba sanktuarium.
Opowie też chętnie o neutrinie.

Bibliografia: Biała Jadwiga

 • Biała Jadwiga, (1993), Nowości wydawnicze, Urania, 2, 1993, s. 59-60.[2] Plik DjvU.
 • Biała Jadwiga, (1995), Meteoryty z Ziemi?, Urania, 5, 1995, s. 147. Plik DjvU.
 • Biała Jadwiga, (1995), Doroczne zgromadzenie Towarzystwa Meteorytowego, Urania, 9, 1995, s. 244-249.[3] Plik DjvU.
 • Biała Jadwiga, (1996), Meteoryty marsjańskie, Urania, 11, 1996, s. 291-297. Plik DjvU.
 • Biała Jadwiga, (1997), Syberyjski łowca meteorytów – Piotr Ludwikowicz Drawert, Urania, 3, 1997, s. 81-86. Plik DjvU.
 • Biała Jadwiga, (2000), Badacz katastrofy tunguskiej – Leonid Aleksiejewicz Kulik, Urania–Postępy Astronomii, 4, 2000, s. 150-153. Plik DjvU.
 • Biała Jadwiga, (2001), Seminarium Meteorytowe Olsztyn 26-27 kwietnia 2001, Urania–Postępy Astronomii, 6, 2001, s. 268-269. Plik DjvU.
 • Biała Jadwiga, (2002), Krater meteorytowy Ries, Urania–Postępy Astronomii, 1, 2002, s. 15-17.[4] Plik DjvU.
 • Biała Jadwiga, (2003), Meteoryt L’Aigle i narodziny meteorytyki, materiały, II Seminarium Meteorytowe, 24-26 kwietnia, Olsztyn 2003, s. 6-15.[5] Plik PDF.
 • Biała Jadwiga, (2004), II Seminarium Meteorytowe Olsztyn 24-26 kwietnia 2003, Urania–Postępy Astronomii, 2, 2004, s. 74-76. Plik DjvU.
 • Biała Jadwiga (red.), (2008), Meteoryt Pułtusk. Największy deszcz meteorytów kamiennych, Warszawa 2008.[6]
 • Biała Jadwiga, (2009), Pierwszy polski doktorat z meteorytyki (The first polish doctor’s thesis on meteoritics), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 16-20. Plik PDF; plik ASMP.
 • Biała Jadwiga, Manecki Andrzej, (2009), Z prac nad historią meteorytyki polskiej (From the study of the polish meteoritics history), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 21-22. Plik PDF; plik ASMP.
 • Biała Jadwiga, (2012), Stanisław Kramsztyk – popularyzator wiedzy o Ziemi, meteorytach i Wszechświecie (Stanisław Kramsztyk the great populizer of sciences of the Earth, meteorites and the Universe), Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 7-16. Plik ASMP.
 • Biała Jadwiga, Jakubowski Tomasz, Woźniak Marek, (2013), „Wokół meteorytu Pułtusk” — wystawa meteorytów w Pułtusku, Meteoryt, 2, 2013, s. 24. Plik PDF.
 • Biała Jadwiga, (2014), Pierwszy polski badacz budowy meteorytów (The First Polish Resercher in Meteorite Structures), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 7-16.[7] Plik ASMP.
 • Biała Jadwiga, (2015), O badaniach kosmicznej materii w dziewiętnastowiecznym Wrocławiu (On the cosmic matter researches in the nineteenth century Wrocław), Acta Soc. Metheor. Polon., 6, 2015, s. 7-16. Plik ASMP.
 • Biała Jadwiga, (2017), Hieronim Hurnik (1919–2016) – Astronom, Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 7-11. Plik ASMP.
 • Biała Jadwiga, (2017), Bolesław Buszczyński o związkach meteorów i komet (Bolesław Buszczyński on relations between meteors and comets), Acta Soc. Metheor. Polon., 8, 2017, s. 12-17.[8] Plik ASMP.
 • Biała Jadwiga, (2017), O odkrywcy linii Neumanna, materiały, IX Seminarium Meteorytowe, 21-22 kwietnia, Olsztyn 2017, s. 2.[9][10]
 • Biała Jadwiga, (2018), Johann Georg Neumann i jego odkrycie (Johann Georg Neumann and his discovery), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 7-16.[10][12] Plik ASMP.
 • Biała Jadwiga, (2019), Dzieje kolekcji Neumannów (The History of Neumann’s Collection), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 7-12.[10][12] Plik ASMP.
 • Biała Jadwiga, Jakubowski Tomasz, (2019), Meteoryt Pułtusk w wybranych zagranicznych kolekcjach (Pułtusk meteorites in selected world collections), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 13-22.[13] Plik ASMP.
 • Biała Jadwiga, (2020), Biblioteka Uranii. Meteory i meteoryty – nowa książka Marka Żbika, Urania-Postępy Astronomii, 6, 2020, s. 12.[14] Plik TXT.
 • Biała Jadwiga, (2021), Henryk Kratter i jego prace z meteorytyki (Henryk Kratter and his works on meteoritics), Acta Soc. Metheor. Polon., 12, 2021, s. 7-16. Plik ASMP.
 • Biała Jadwiga, (2023), Julian Siemaszko o meteorytach (Julian Siemaszko about meteorites), Acta Soc. Metheor. Polon., 14, 2023, s. 18-30. Plik ASMP.
 • Biała Jadwiga, (2024), Kronika Meteorytowa – 2023 rok, Acta Soc. Metheor. Polon., 15, 2024, s. 215-222.[15] Plik ASMP; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .


Zestawienie publikacji Jadwigi Białej (oraz jako współautora/współautorki) znajduje się w Bibliografii meteorytyki polskiej (1805-2010) autorstwa Jadwigi Białej i Andrzeja Maneckiego oraz na innych stronach bibliografii na Wiki.Meteoritica.pl.

Galerie

YouTube – Olsztyńskie akcenty w historii popularyzacji (…)


Bibliografia

 • Mazurek Kazimierz, (2022), Wspomnienia z meteorytyki czyli niektóre wydarzenia i osoby limerykami opisane, Kamamet Collection 2022, ss. 60.[1] ISBN 987-83-964588-0-3.

Przypisy

 1. ^ a b zbiór limeryków wydany z okazji XX-lecia Polskiego Towarzystwa Meteorytowego (Mazurek 2022). Jest to historia kilkudziesięciu ostatnich lat polskiej meteorytyki spisana w formie limeryków opatrzonych komentarzami dotyczącymi wydarzeń i ludzi. Tomik zawiera również wiele rzadkich i wcześniej nie publikowanych zdjęć ze spotkań i wystaw oraz fotografie okazów meteorytów z kolekcji autora
 2. ^ omówienie książki: Bogusława Hurnik, Hieronim Hurnik, Meteoroidy, meteory, meteoryty, Poznań 1992
 3. ^ relacja z 57 zgromadzenia Meteoritical Society w Pradze
 4. ^ kratery meteorytowe Ries i SteinheimNiemczech
 5. ^ spadek meteorytu L'Aigle 26 kwietnia 1803 roku we Francji; chondryt zwyczajny L6, TKW 37 kg; patrz → Biot (1803) oraz mapa spadku
 6. ^ autorzy: Jadwiga Biała, Agnieszka Gurdziel, Łukasz Karwowski, Janusz W. Kosiński
 7. ^ biografia polskiego badacza meteorytów Karola Kortuma
 8. ^ patrz również → Kategoria:Bolidy historyczne, Kategoria:Niezidentyfikowane
 9. ^ o odkrywcy „linii Neumanna” Johannie Georgu Neumann i jego ojcu Karlu Auguście Neumann
 10. ^ a b c Johann Georg Neumann (1813-1882) – całe życie pracował jako urzędnik, ale przejawiał wielkie zainteresowanie naukami przyrodniczymi; odkrywca „linii Neumanna” w heksaedrycie Braunau; samo pojęcie linie Neumanna pojawiło się w literaturze po raz pierwszy u Breziny (1885, s. 199), jako „Neumann'schen Figuren” (określenie „figury” nie przyjęło się) (Spencer 1930, Mineralogical Magazine); syn Karla Augusta Neumanna; zajmował się również bryłami żelaza znalezionymi przez ojca w 1844 roku w miejscowości Choceň (niem. Chotzen) (ale okazało się, że to nie meteoryty (Neumann, Neumann 1857)) (Biała 2017)
 11. ^ broszura wydana na „Rok Jubileuszu 150. rocznicy spadku meteorytu Pułtusk największego deszczu meteorytów kamiennych”
 12. ^ a b Karl August Neumann (1771-1866) – chemik i przedsiębiorca (autora pomogła zidentyfikować Jadwiga Biała (Biała 2017)); wykładał chemię na Politechnice w Pradze i na Uniwersytecie Karola; przyjaźnił się z Ernstem F.F. Chladnim (sam Chladnie pisze o tym, np. w Chladni (1826)); jako pierwszy ustalił meteorytowe pochodzenie meteorytu Elbogen; przyczynił się do odnalezienia okazów meteorytu Zebrak ze spadku 14 października 1824 roku; rozpoczął kolekcjonowanie meteorytów, które kontynuował jego syn Johann Georg Neumann (odkrywca w meteorycie Braunau tzw. „linii Neumanna”), kolekcja znajduje się obecnie w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu (Biała 2017, 2019)
 13. ^ patrz → Pułtusk/Największe okazy
 14. ^ recenzja książki Marka Żbika Meteory i meteoryty, PWN 2020
 15. ^ kronika wydarzeń 2023 r.: Jubileusze Profesora Andrzeja Maneckiego  ●  Minerał karwowskiit – godne uhonorowanie śp. Prof. Łukasza Karwowskiego  ●  O meteorytach w „Astronomicznym przewodniku po Polsce”  ●  W Gabinecie Astronoma – kanał na You Tube  ●  Meteoryty – dotyk Kosmosu. Lubań 30.VI.–2. VII. 2023  ●  Doktorat Konrada Blutsteina  ●  Doktorat Marcina Kaczmarzyka  ●  Doktorat Mieszka Kołodzieja

Linki zewnętrzne

Osobiste