PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Bibliografia/Kosiński Janusz Witold

Z Wiki.Meteoritica.pl

1

Janusz W. Kosiński – geograf, historyk meteorytyki, twórca placówek obserwacji meteorów, popularyzator astronomii. Założyciel: Pracowni Planetologii i Meteorytyki (PPiM), Pracowni Komet i Meteorów (PKiM). Organizator obozów astronomicznych i Seminariów Meteorowo-Meteorytowych. Inicjator wydawania Rocznika PTMet Acta Societatis Metheoriticae Polonorum. Mieszka i pracuje w Wyszkowie. Badacz spadku meteorytu Pułtusk.

Limeryki” (Mazurek 2022)[1]
Pewien Janusz w Wyszkowie
niewiele ma włosów na głowie.
Wciąż archiwa penetruje,
o Kosmosie peroruje.
Chętnie o Pułtusku opowie.

Bibliografia: Kosiński Janusz Witold

 • Kosiński Janusz W., (1991), Obserwujmy bolidy!, Urania, 3, 1991, s. 86-87. Plik DjvU.
 • Kosiński Janusz W., (1991), II seminarium meteorowo-meteorytowe we Fromborku, Urania, 11, 1991, s. 309-310.[2] Plik DjvU.
 • Kosiński Janusz W., (1993), III Seminarium Meteorowo-Meteorytowe we Fromborku, Urania, 1, 1993, s. 27-28. Plik DjvU.
 • Kosiński Janusz W., (1993), Jak obserwować meteory? Poradnik obserwatora meteorów, Biblioteka Uranii, zeszyt 8, wyd. Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, Kraków 1993.[3]
 • Kosiński Janusz W., (1994), V Seminarium Meteorowo-Meteorytowe PTMA, Urania, 10, 1994, s. 280-282. Plik DjvU.
 • Kosiński Janusz W., (1996), Meteoryty Słowacji, Meteoryt, 4, 1996, s. 10–12. Plik PDF.
 • Kosiński Janusz W., (1997), Meteoryty Słowacji – uzupełnienie, Meteoryt, 1, 1997, s. 9. Plik PDF.
 • Kosiński Janusz W., (1997), Geograf a meteoryty czyli o kraterach meteorytowych i nie tylko, w: Meteoryt Sikhote-Alin w 50 lat po spadku. Materiały VII Seminarium Meteorowo-Meteorytowego, Olsztyn 1997, s. 37-39.
 • Kosiński Janusz W., (1997), VI Seminarium Meteorowo-Meteorytowe, w: Meteoryt Sikhote-Alin w 50 lat po spadku. Materiały VII Seminarium Meteorowo-Meteorytowego, Olsztyn 1997, s. 71-75.
 • Kosiński Janusz W., (1999), Zestawienie rojów meteorów, Biuletyn obserwacyjny PTMA, 1/99, PTMA Kraków 1999.
 • Kosiński Janusz W., (1999), Bruno Lang (1916-1998), w: Meteoryt Pułtusk. Kamienny deszcz sprzed 130 lat. Materiały VIII Seminarium Meteorowo-Meteorytowego, Wyszków-Kraków 1999, s. 4-5.
 • Kosiński Janusz W., (1999), Meteoryt pułtuski – 130 lat później, w: Meteoryt Pułtusk. Kamienny deszcz sprzed 130 lat. Materiały VIII Seminarium Meteorowo-Meteorytowego, Wyszków-Kraków 1999, s. 12-16.
 • Kosiński Janusz W., (1999), Spadek meteorytu "Gaj" – 60 lat później, w: Meteoryt Pułtusk. Kamienny deszcz sprzed 130 lat. Materiały VIII Seminarium Meteorowo-Meteorytowego, Wyszków-Kraków 1999, s. 21-24.
 • Kosiński Janusz W., (2006), Działalność popularyzatorska i popularno-naukowa na polu meteorytyki w Polsce w latach 1975-2000, artykuł na portalu Polski Serwis Meteorytów. Link artykuł.
 • Kosiński Janusz W., (2007), IV Konferencja Meteorytowa Polskiego Towarzystwa Meteorytowego Warszawa-Wyszków, 7-9 kwietnia 2006, Zeszyty Wyszkowskie, 3, 2007, s. 89-92.
 • Kosiński Janusz W., (2007), Czy można jeszcze znaleźć meteoryt Pułtusk? materiały, III Seminarium Meteorytowe, 21-22 kwietnia, Olsztyn 2005, 2007, s. 49-54.
 • Kosiński Janusz W., (2007), Meteoryt Miedziana Góra, materiały, III Seminarium Meteorytowe, 21-22 kwietnia, Olsztyn 2005, 2007, s. 55-58.
 • Kosiński Janusz W., (2007), Prawdopodobny spadek meteorytu w Gaju k. Wyszkowa, Zeszyty Wyszkowskie, 3, 2007, s. 46-51.
 • Kosiński Janusz W., (2007-2008), Biblioteczka meteorytu Pułtusk – zeszyty, Wyszków 2007–2008:
  • zeszyt 1: Doniesienia prasowe o bolidzie z 30 stycznia 1868;
  • zeszyt 2: Doniesienia prasowe o meteorycie Pułtusk w roku 1868;
  • zeszyt 3: „Notice sur la météorite tombée le 30 Janvier 1868” – pierwsze kompleksowe opracowanie naukowe o meteorycie Pułtusk.[4]
 • Kosiński Janusz W., (2008), Czy we Fromborku jest krater meteorytowy?, streszczenie referatu, V Konferencja Meteorytowa, Wrocław 2008, s. 20.
 • Kosiński Janusz W. (red.), (2008), Materiały IV Konferencji Meteorytowej Warszawa-Wyszków 2006, 2008, ss. 65.
 • Kosiński Janusz W., (2008), O spadku meteorytu Pułtusk i jego badaniach, w: Meteoryt Pułtusk. Największy deszcz meteorytów kamiennych, Warszawa 2008, s. 10-15.
 • Kosiński Janusz W., (2009), Jeszcze o meteorycie Lixna, Meteoryt, 4, 2009, s. 19-20.[5] Plik PDF.
 • Kosiński Janusz W., (2009), Meteorytyka w wybranych pozycjach polskiej literatury XIX i na początku XX w. (The meteoritics in chosen positions of polish literature 19th and beginning 20th century), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 67-81. Plik PDF; plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2009), Prawdopodobny spadek meteorytu w Gaju k. Wyszkowa (A possible meteorite fall in the willage of Gaj near Wyszków), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009. Plik PDF; plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2009), Zaginiony meteoryt Lipno (The lost Lipno meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 1, 2009, s. 87-89. Plik PDF; plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., Wacholska Małgorzata, Biała Jadwiga, Dziergiewicz Patrycja, Szymańska Marlena, (2009), 2008 – ROK METEORYTU PUŁTUSK – 140 rocznica spadku – podsumowanie, Meteoryt, 1, 2009, s. 4-5. Plik PDF.
 • Kosiński Janusz W., (2011), Czy we Fromborku jest krater meteorytowy?, Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 187 (streszczenie referatu, Wrocław 2008). Plik PDF; plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2011), Ernest Jerzy Grzymała Pokrzywnicki (1892-1974), Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 67-77. Plik PDF; plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., Kamińska Ewelina, (2011), Upadek i rozmieszczenie fragmentów meteorytu Pułtusk (The Fall and the Distribution of Fragments the Pułtusk Meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 57-66. Plik PDF; plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2011), Wybuchowe kratery meteorytowe (Explosive Craters of Meteorites), Acta Soc. Metheor. Polon., 2, 2011, s. 78-84. Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2012), Program działań na rzecz polskiej meteorytyki i „Kosmolityka” Jerzego Pokrzywnickiego[6] (The programme of workings on the thing of the Polish meteoritics and monograph „Kosmolityka” by Jerzy Pokrzywnicki), Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 39-47.[7] Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2012), Jan Sebastian Dembowski – epigon teorii atmosferycznego pochodzenia meteorytów (Jan Sebastian Dembowski – the epigone of the theory of the atmospheric origin of meteorites), Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 55-61.[8] Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2012), Teorie pochodzenia meteorytów w Polsce w I połowie XIX w. (Theories of the origin of meteorites in Poland in first half 19th century), Acta Soc. Metheor. Polon., 3, 2012, s. 48-54. Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2012), Żużel wielkopiecowy w Dylewie, Meteoryt, 2, 2012, s. 24. Plik PDF.
 • Kosiński Janusz W., (2013), Stanisław Bonifacy Jundziłł i meteoryt Brahin (Stanisław Bonifacy Jundziłł and Brahin meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 46-54. Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2013), Ignacy Horodecki – jeden z zapomnianych pionierów meteorytyki (Ignacy Horodecki – one of the forgotten pioneers of the meteoritics), Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 55-70. Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2013), Tematyka meteorytowa w wileńskim ośrodku naukowym, Acta Soc. Metheor. Polon., 4, 2013, s. 134-135 (streszczenie referatu, Łowicz 2012). Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2014), Feliks Drzewiński i „elektrogeneza” meteorytów (Feliks Drzewiński and origin of meteorites through electricity), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 81-88. Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2014), Zofia H. Gąsiorowska – pierwszy bibliograf polskiej meteorytyki (Zofia H. Gąsiorowska – first bibliographer of the Polish meteoritics), Acta Soc. Metheor. Polon., 5, 2014, s. 89-96.[9] Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2015), Jan Wolski i stracone „polskie L’Aigle” (Jan Wolski and lost Polish L’Aigle), Acta Soc. Metheor. Polon., 6, 2015, s. 90-95.[10] Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2015), Recenzja. M. Grady, G. Pratesi, V. Moggi Cecchi “Atlas of Meteorites”, Meteoryt, 1, 2015, s. 9. Plik PDF.
 • Kosiński Janusz W., (2015), Ignacy Domeyko i meteoryty, Meteoryt, 3, 2015, s. 20-22. Plik PDF.
 • Kosiński Janusz W., (2016), Ignacy Domeyko i „Martwa Krowa”[11][12] (Ignace Domeyko and „Dead Cow”), Acta Soc. Metheor. Polon., 7, 2016, s. 59-71. Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2016), Bruno Lang (1916-1998). Przez chemię do meteorytyki (Bruno Lang (1916-1998). By chemistry to the meteoritics), Acta Soc. Metheor. Polon., 7, 2016, s. 72-81. Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2016), Braci Śniadeckich poglądy na meteoryty (Brothers Śniadecki’s about meteorites opinions), Acta Soc. Metheor. Polon., 7, 2016, s. 82-92. Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2016), Działalność popularyzatorska i popularno-naukowa na polu meteorytyki w Polsce w latach 1975-2000, Biuletyn Pracowni Planetologii i Meteorytyki, 1, 2016, s. 3-13. Plik PDF.
 • Kosiński Janusz W., (2017), Zofia H. Gąsiorowska – pierwszy bibliograf polskiej meteorytyki, Biuletyn Pracowni Planetologii i Meteorytyki, 1, 2017, s. 3-9.[9] Plik PDF.
 • Kosiński Janusz W., (2017), Polskie meteoryty i meteorytyka w opracowaniu Z. H. Gąsiorowskiej, Biuletyn Pracowni Planetologii i Meteorytyki, 1, 2017, s. 10-11.[9] Plik PDF.
 • Kosiński Janusz W., (2017), Czy we Fromborku jest krater meteorytowy?, Biuletyn Pracowni Planetologii i Meteorytyki, 2, 2017, s. 4-19. Plik PDF.
 • Kosiński Janusz W., (2018), Meteorytyka na Uniwersytecie Wileńskim. Podsumowanie (Meteoritics at the Vilnius University. Summary of the research), Acta Soc. Metheor. Polon., 9, 2018, s. 66-73. Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2019), Meteoryt Wyszków (Wyszkow meteorite), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 92-94. Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2019), Meteoryt Pułtusk. 150 lat eksploracji (Pultusk meteorite. 150 years exploration), Acta Soc. Metheor. Polon., 10, 2019, s. 95-110. Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2019), Mazowieckie Warsztaty Meteorytowe 2009-2011, Biuletyn Pracowni Planetologii i Meteorytyki, 1, 2019, s. 3-18. Plik PDF.
 • Kosiński Janusz W., (2020), Konferencje, sympozja i seminaria o tematyce meteorytowej w latach 1973-2008, Biuletyn Pracowni Planetologii i Meteorytyki, 1, 2020, s. 3-27. Plik PDF.
 • Kosiński Janusz W., (2020), Zarys historii polskiej meteorytyki w XIX i XX w. (An outline of the history of Polish meteoritics in the 19th and 20th centuries), Acta Soc. Metheor. Polon., 11, 2020, s. 60-76. Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2020), Zarys historii meteorytyki w Polsce w XIX i XX wieku, Biuletyn Pracowni Planetologii i Meteorytyki, 2, 2020, s. 3-23. Plik PDF.
 • Kosiński Janusz W., (2022), Meteorytyka na łamach czasopisma „Biblioteka Warszawska” w latach 1846-1904, Biuletyn Pracowni Planetologii i Meteorytyki, 1, 2022, s. 3-25. Plik PDF.
 • Kosiński Janusz W., (2023), Meteoryty i meteorytyka na łamach „Biblioteki Warszawskiej” w latach 1841–1914 (Meteorites and meteoritics in the „Biblioteka Warszawska” (“Warsaw Library”) in the years 1841–1914), Acta Soc. Metheor. Polon., 14, 2023, s. 70-85. Plik ASMP.
 • Kosiński Janusz W., (2024), Przed Chladnim. Poglądy i hipotezy (Before Chladni. Views and hypotheses), Acta Soc. Metheor. Polon., 15, 2024, s. 71-83. Plik ASMP.


Zestawienie publikacji Janusza W. Kosińskiego (oraz jako współautora/współautorki) znajduje się w Bibliografii meteorytyki polskiej (1805-2010) autorstwa Jadwigi Białej i Andrzeja Maneckiego oraz na innych stronach bibliografii na Wiki.Meteoritica.pl.

Bibliografia

 • Manecki Andrzej, (2023), Ludzie nauk o Ziemi i Kosmosie z wydarzeniami lat minionych w tle, Wydawnictwo Mineralogiczne Mineralpress, Kraków, 2023, ss. 445.[13] ISBN 978-83-933330-3-5.
 • Mazurek Kazimierz, (2022), Wspomnienia z meteorytyki czyli niektóre wydarzenia i osoby limerykami opisane, Kamamet Collection 2022, ss. 60.[1] ISBN 987-83-964588-0-3.

Przypisy

 1. ^ a b zbiór limeryków wydany z okazji XX-lecia Polskiego Towarzystwa Meteorytowego (Mazurek 2022). Jest to historia kilkudziesięciu ostatnich lat polskiej meteorytyki spisana w formie limeryków opatrzonych komentarzami dotyczącymi wydarzeń i ludzi. Tomik zawiera również wiele rzadkich i wcześniej nie publikowanych zdjęć ze spotkań i wystaw oraz fotografie okazów meteorytów z kolekcji autora
 2. ^ wznowienie działalności Sekcji Meteorów i Meteorytów PTMA (koordynator Janusz W. Kosiński); w seminarium brali udział również członkowie Pracowni Komet i Meteorów, której założycielami byli Janusz W. Kosiński i Marek Woźniak
 3. ^ na stronach poświęconych Bibliotece Uranii podana jest błędna data wydania; natomiast zeszyt 10, który nigdy się nie ukazał, poświęcony był meteorytom i bolidom, jego autorem był Andrzej S. Pilski
 4. ^ reprint broszury Babczyński et al. (1868) wraz z tłumaczeniem i komentarzami
 5. ^ zawiera fragment tekstu: O spadnieniu Kamieni Atmosferycznych w Inflantach Polskich – odnaleziony i opracowany przez Janusza W. Kosińskiego, anonimowy rękopis opisujący szczegółowo okoliczności spadku i znalezienia meteorytu Lixna; wg Kosińskiego: „(…) Warto go [rękopis] zachować, gdyż jest to jeden z najstarszych rękopisów poświęconych meteorytom w języku polskim
 6. ^ publikacja te nigdy się nie ukazała, część jej rękopisu znajduje się w archiwum PAN
 7. ^ w przygotowywanej Kosmolityce Pokrzywnicki do meteorytów polskich zaliczał m.in.: Bielokrynitschie, Bjelaja Zerkov, Borkut, Brahin, Buschhof, Dolgovoli, Jodzie, Knyahinya, Lenarto, Lixna, Magura, Misshof, Nagy-Borové, Nerft, Novy-Projekt, Oczeretna, Okniny, Owrucz, Padvarninkai, Ruschany, Zaborzika, ZemaitkiemisZmenj oraz kilka niezidentyfikowanych doniesień
 8. ^ w 2011 roku staraniami i nakładem Janusza W. Kosińskiego została wydana wcześniej nieopublikowana rozprawa: Dembowski Jan S., (1826), Rosprawa o meteorytach czyli Aerolitach to jest o deszczu kamiennym. Rękopis przygotowany dla Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, ss. 19. (Kosiński 2012)
 9. ^ a b c Zofia Halina Gąsiorowska (1898-1957) – kierownik działu archiwalnego Muzeum Ziemi w Warszawie; nietuzinkowa postać; autorka pierwszego kompleksowego opracowania bibliografii polskich autorów o meteorytach (Gąsiorowska 1966), które ukazało się dopiero wiele lat po jej śmierci, maszynopis był gotowy do druku już w 1956 roku (Gąsiorowska 1952, Wiadomości Muzeum Ziemi); ze spisu tego obficie korzystał Jerzy Pokrzywnicki, ale nigdy i nigdzie nie wspomniał w swoich pracach o jego autorce (Kosiński 2014)!
 10. ^ patrz → meteoryt Bialystok (Białystok)
 11. ^ meteoryt żelazno-kamienny Vaca Muerta (po hiszp. martwa krowa) (syn. Taltal) znalezisko z 1861 roku w Chile; mezosyderyt MES-A1, TKW 3,83 tony
 12. ^ patrz → Muzeum Geologiczne PAN w Krakowie
 13. ^ książka w formie „biosariusza” o ludziach nauki (jak w jej tytule): „(…) Książkę dedykuję i przekazuję tym, z którymi wiąże mnie udana współpraca naukowa, działalność organizacyjna w sferze nauki, przyjaźnie lub tylko miłe spotkania i wspomnienia.
Osobiste