O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.


Bibliografia/Projekty badawcze, granty

Z Wiki.Meteoritica.pl

1


Spis treści

Większość badań naukowych w Polsce jest finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSzW) lub innych agend rządowych, m.in.: Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP).

Na badania dotyczące meteorytów przyznawane są skromne środki. W ostatnich latach realizowano kilka grantów i projektów badawczych. Część z nich jeszcze trwa.


Grant 2013/09/B/ST9/02168

Narodowe Centrum Nauki przyznało w 2013 roku grant na projekt badawczy dla Polskiej Sieci Bolidowej (Polish Fireball Network).

 • Temat: Polska Sieć Bolidowa
 • Wykonawca/beneficjent: dr hab. Arkadiusz Kamil Olech (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN), PKiM
 • Konkurs: OPUS 5, panel ST9
 • Przyznane środki: 556 600 zł
 • Termin realizacji:
 • Strona projektu:
 • Wyniki: doniesienia konferencyjne, publikacje:
  • Olech A., Żołądek P., Wiśniewski M., Rudawska R., Laskowski J., Polakowski K., Maciejewski M., Krzyżanowski T., Fajfer T., Tymiński Z., (2015), PF131010 Ciechanów fireball – the body possible related to Near Earth Asteroids 2010 TB54 and 2010 SX11, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 454(3), 2015, s. 2965-2971. Plik PDF.
  • Tyminski Z., Brachaniec T., (2014), Łowicz meteorite – mesosiderite from Vesta, 77th Annual Meeting of the Meteoritical Society, Casablanca, Morocco, September 8-13, 2014.[1] Abstract [#5426].
  • Tymiński Z., Stolarz M., Żołądek P., Wiśniewski M., Olech A., Kubalczak T., Zaręba P., Myszkiewicz M., Polakowski K., Kosiński J.W., (2015), Meteorite search campaigns of the Polish Fireball Network, Proceedings of the International Meteor Conference, Mistelbach, Austria, August 27-30, 2015.[2] Plik PDF.
  • Tymiński Z., Stolarz M., Żołądek P., Wiśniewski M., Olech A., (2016), Rediscovery of Polish meteorites, Proceedings of the International Meteor Conference, Egmond, Netherlands, June 2-5, 2016, s. 298-301.[3] Plik PDF.
  • Żołądek P., (2014), Future plans of the Polish Fireball Network, Proceedings of the International Meteor Conference, Giron, France, September 18-21, 2014.[4] Plik PDF.
  • Żołądek P., Wiśniewski M., Olech A., Tymiński Z., Stolarz M., (2015), Recent fireballs registered by the Polish Fireball Network, Proceedings of the International Meteor Conference, Mistelbach, Austria, August 27-30, 2015. Plik PDF.

Patrz → Bolidy, Ciechanów

 

Grant 2013/09/B/ST10/01666

Narodowe Centrum Nauki przyznało w 2013 roku grant na projekt badawczy dotyczący meteorytu Morasko.

 • Temat: Skutki impaktu meteorytowego w nieskonsolidowane osady – przykład deszczu meteorytów żelaznych »Morasko«, Polska
 • Wykonawca/beneficjent: dr Witold Szczuciński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych) z zespołem
 • Konkurs: OPUS 5, panel ST10
 • Przyznane środki: 981 960 zł
 • Termin realizacji: 04.2014-03.2017 (?)
 • Strona projektu: „Projekt Morasko”; NCN
 • Wyniki: doniesienia konferencyjne:
  • Artemieva N.A., (2016), Fragmentation of meteoroids in atmosphere: models versus observations, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, August 7-12, 2016.[5] Abstract [#6131].
  • Bronikowska M., Artemieva N.A., Wünnemann K., Szczuciński W., (2015), Modeling of the Morasko Strewn Field, Workshop on Issues in Crater Studies and the Dating of Planetary Surfaces, Laurel, Maryland, May 19-22, 2015.[6] Abstract [#9012].
  • Bronikowska M., Artemieva N.A., Wünnemann K., Szczuciński W., (2015), Determining the Initial Parameters of the Morasko Meteoroid, The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling, University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015, poster session.[7] Abstract [#1049].
  • Bronikowska M., Artemieva N.A., Wünnemann K., Szczuciński W., (2016), Determination of meteoroids dynamical properties for terrestrial strewn fields by numerical modeling, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, August 7-12, 2016.[5] Abstract [#6312].
  • Bronikowska M., Artemieva N.A., Wünnemann K., Szczuciński W., (2016), Reconstruction of the Morasko meteorite impact: from atmospheric entry to individual crater formation – insight from numerical modeling, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, August 7-12, 2016.[5] Abstract [#6309].
  • Duczmal-Czernikiewicz A., Muszyński A., (2015), Mineralogy of Sediments of the Region of the Morasko Meteorite Reserve, The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling, University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015, poster session. Abstract [#1095].
  • Duczmal-Czernikiewicz A., Muszyński A., (2016), Clay minerals in the sediments from the region of fall of Morasko meteorite, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, August 7-12, 2016.[5] Abstract [#6301].
  • Duczmal-Czernikiewicz A., Muszyński A., (2016), Microdeformations at the contact zones of the Morasko iron meteorite with surrounding sediments – likely evidence of meteorite impact, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, August 7-12, 2016.[5] Abstract [#6303].
  • Duczmal-Czernikiewicz A., Michalska D., Stankowski W., Mrozek-Wysocka M., (2016), Morasko meteorite structure and mineralogy, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, August 7-12, 2016.[5] Abstract [#6298].
  • Merchel S., Smith T., Leya I., Pavetich S., Rugel G., Scharf A., Muszyński A., (2016), Can Morasko and Mundrabilla help reconstructing production rates and nuclear reaction cross-sections for light cosmogenic nuclides?, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, August 7-12, 2016.[5] Abstract [#6412].
  • Muszyński Andrzej, Szczuciński Witold, Szokaluk Monika, Jagodziński Robert, Duczmal-Czernikiewicz Agata, (2016), Nowe badania geologiczne w rejonie upadku meteorytu Morasko, książka abstraktów, IX Konferencja Meteorytowa, 3-5 czerwca, Łódź 2016, s. 24-25.
  • Pleskot K., Szczuciński W., Makohonienko M., Tjallingii R., Apolinarska K., Woszczyk M., (2015), Sedimentary Record of Morasko Meteorite Impact in Lake Sediments from the Region of Poznań (Poland) – First Results, The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling, University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015, poster session. Abstract [#1069].
  • Smaga A., Radaszewski R., Wierzbicki J., (2016), On the possibile influence of small impact on geoengineering properties of subsoli, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, August 7-12, 2016.[5] Abstract [#6142].
  • Szczuciński W., Makohonienko M., Muszyński A., Wünneman K., (2015), Effects of Moderate Size Meteorite Impact in Unconsolidated Sediments – Interdisciplinary Project on “Morasko” Meteorite Impact, The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling, University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015. Abstract [#1097].
  • Szczuciński W., Pleskot K., Makohonienko M., Tjallingii R., Apolinarska K., Cerbin S., Goslar T., Nowaczyk N., Rzodkiewicz M., Słowiński M., Woszczyk M., Brauer A., (2016), Environmental effects of small meteorite impact in unconsolidated sediments – case of iron meteorite shower in Morasko, Poland, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, August 7-12, 2016.[5] Abstract [#6433].
  • Szokaluk M., Jagodziński R., Muszyński A., Szczuciński W., (2015), Ejecta Blanket from the Morasko Meteorite Impact – First Results, The Bridging the Gap III: Impact Cratering in Nature, Experiments, and Modeling, University of Freiburg, Germany, September 21–23, 2015, poster session. Abstract [#1100].
  • Szokaluk M., Muszyński A., Jagodziński R., Szczuciński W., (2016), Properties of ejecta blanket deposits surrounding Morasko meteorite impact craters (Poland), 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, August 7-12, 2016.[5] Abstract [#6516].
  • Włodarski W., papis J., Szczuciński W., (2016), Morphology of Morasko crater field: an interaction of glacial and impact landforms, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, August 7-12, 2016.[5] Abstract [#6345].
  • Zhu M.-H., Bronikowska M., Łosiak A., (2016), The formation of Kaali crater, Estonia: insights from numerical modeling, 79th Annual Meeting of The Meteoritical Society, Berlin, Germany, August 7-12, 2016.[5] Abstract [#6325].

Patrz → Morasko, Kratery Morasko

 

Grant 2014/13/N/ST10/04921

Narodowe Centrum Nauki przyznało w 2014 roku grant na poszukiwanie i badanie tektytów w Polsce.

 • Temat: Polskie mołdawity – zmiana dotychczasowego pola rozrzutu tektytów Centralnej Europy
 • Wykonawca/beneficjent: mgr Tomasz Brachaniec (Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk o Ziemi) z zespołem
 • Konkurs: PRELUDIUM 7, panel ST10
 • Termin realizacji: 02.2015-02.2017
 • Wyniki: publikacje: Brachaniec et al. (2013-2015)

Patrz → Tektyty

 

Projekt badawczy N N307 3533 33

Projekt badawczy własny 33. konkursu Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (obecnie MNiSzW) dotyczący meteorytu Morasko.

 • Temat: Morasko, Przełazy, Jankowo Dolne – deszcz meteorytów żelaznych
 • Wykonawca/beneficjent: prof. Andrzej Muszyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych) z zespołem
 • Przyznane środki: 288 000 zł
 • Termin realizacji: 2007-2010 (?) (zakończony)

Patrz → Morasko

 

Projekt badawczy N N307 1177 36

Projekt badawczy 36. konkursu MNiSzW dotyczący meteorytu Zakłodzie.

 • Temat: Zakłodzieity – pierwotne achondryty enstatytowe – nowa grupa meteorytów wśród achondrytów
 • Opis: Planowane badania zmierzają do określenia możliwości utworzenia nowej grupy meteorytów – pierwotnych achondrytów enstatytowych. W grupie tej może znaleźć się meteoryt Zakłodzie oraz kilka innych meteorytów enstatytowych do dzisiaj niesklasyfikowanych lub sklasyfikowanych jako chondryty. W tym celu wykonane zostaną badania petrologiczne, mineralogiczne, chemiczne oraz izotopowe. Na ich podstawie autorzy opiszą genezę meteorytu Zakłodzie i innych badanych meteorytów. Jeśli uzyskane wyniki potwierdzą przypuszczenia autorów, zostanie wówczas zaproponowane wydzielenie nowej grupy meteorytów. Uzyskane wyniki badań rozszerzą wiedzę o ewolucji materii we wczesnych etapach formowania się Układu Słonecznego
 • Wykonawca/beneficjent: dr hab. Tadeusz Przylibski (Politechnika Wrocławska; Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii; Instytut Górnictwa) z zespołem
 • Nr umowy: 1177/B/P01/2009/36
 • Przyznane środki: 195 000 zł (wydano 152 021 zł)
 • Termin realizacji: 05.2009-05.2012 (zakończony)

Patrz → Zakłodzie

 

Projekt badawczy N N306 1267 38

 • Temat: Kopalne zagłębienia bezodpływowe w Rowach i na Przesmyku Rowieńskim (Nizina Gardnieńsko-Łebska): skutek ekstremalnego spiętrzenia sztormowego o niewyjaśnionej przyczynie czy uderzenia meteorytów w środkowym holocenie?
 • Wykonawca/beneficjent: Karol Władysław Rotnicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu)
 • Przyznane środki: 198 500 zł
 • Termin realizacji: 04.2010-04.2013
 • Wyniki: (?)
  • Rotnicki Karol, Czerniawska J., Lutyńska M., Muszyński Andrzej, Michalik M., (2009), Kopalne zagłębienia bezodpływowe w Rowach (Nizina Gardnieńsko-Łebska) – pozostałości po martwym lodzie czy świadectwo potężnego spiętrzenia sztormowego o niewyjaśnionej przyczynie lub uderzenia meteorytów w środkowym holocenie? – wyniki wstępnych badań i hipotezy, w: Kostrzewski A., Paluszkiewicz R. (red.), Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, 5, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2009, s. 1-30.

 

AGH 2015

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie: „Grant Rektorski” 2015 na finansowanie studenckich projektów naukowo-badawczych i edukacyjnych.

 • Temat: Badanie struktury oraz składu chemicznego meteorytu Morasko, mające na celu próbę odtworzenia stopu o podobnym składzie wraz z próbą odtworzenia Figur Widmanstättena (Study of the structure and chemical composition of the meteorite Morasko, in an attempt to restore an alloy of similar composition with an attempt to recreate Widmanstätten Figures)
 • Wykonawca/beneficjent: Koło Naukowe „Zgarek”
 • Przyznane środki: 1000 zł
 • Wyniki:
  • Maciąg K., Żak Paweł Leszek, Zeszyty Studenckich Prac Naukowych ”SFEROID”, nr 17, 2015, s. 105-110 (XI Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID'2015: Ustroń-Jaszowiec, 28-30 maja 2015).

 

Przypisy

 1. ^ 77th Annual Meeting of the Meteoritical Society, (2014) – author index
 2. ^ International Meteor Conference, (2015) – proceedings
 3. ^ International Meteor Conference, (2016) – website
 4. ^ International Meteor Conference, (2014) – proceedings
 5. ^ a b c d e f g h i j k l 79th Annual Meeting of the Meteoritical Society, (2016) – author index
 6. ^ Workshop on Issues in Crater Studies and the Dating of Planetary Surfaces, (2015) – author index
 7. ^ The Bridging the Gap III, (2015) – author index
Osobiste