PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Przegląd Geologiczny/Artykuły

Z Wiki.Meteoritica.pl

0

Spis treści

Przegląd Geologiczny (Przegląd Geol.) – miesięcznik wydawany przez Państwowy Instytut Geologiczny; ISSN 0033-2151.[1]


Wybrane artykuły z Przeglądu Geologicznego.

Przegląd Geologiczny

A

 • Antonowicz Lech, (1983), „Blizna” (scar) powstała w wyniku uderzenia meteorytu w okolicach Jeleniej Góry, Przegląd Geol., 31(11), 1983, s. 596-598. Plik pgF.
 • Antonowicz Lech, (1987), Nieporozumienia na temat śladów po uderzeniach meteorytów i metod ich śledzenia, Przegląd Geol., 35(7), 1987, s. 374-376. Plik pgF.

B

 • Bażyński Józef, Chilińska Hanna, (1985), Forma owalna Jawora i jej implikacje geologiczne i metalogeniczne, Przegląd Geol., 33(5), 1985, s. 274-277. Plik pgF.
 • Bluszcz Andrzej, Pazdur Mieczysław, (1985), O wieku piasków z Fromborka, Przegląd Geol., 33(8), 1985, s. 435-439. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Blutstein Konrad, Przylibski Tadeusz A., Łuszczek Katarzyna, (2018), Zawartość minerałów FeNi w chondrytach H jako wskaźnik zasobności pozaziemskich skał rudonośnych w wybrane metale, Przegląd Geol., 66(12), 2018, s. 776-784. Plik doi.
 • Borucki Jerzy, Stępniewski Marian, (2004), Dziesięć lat po spadku meteorytu „Baszkówka”; próba podsumowania wyników badań i nowe dane (chondry metaliczne, mezosyderyty, okruchy skały afanitowej), Przegląd Geol., 52(9), 2004, s. 873-882. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Brachaniec Tomasz, Kosiński Janusz W., Karwowski Łukasz, Lach Rafał, (2012), Mineralogia i procesy wietrzenia meteorytu Pułtusk, Przegląd Geol. (praca w trakcie przygotowania)
 • Brachaniec Tomasz, (2022), Współczesne obszary występowania mołdawitów – wnioski z eksperymentu transportowania ich przez Nysę Łużycką (Modern areas of occurrence of moldavites – conclusions from their experimental transport across the Lusatian Neisse), Przegląd Geol., 70(1), 2022, s. 61-65. Plik pgF; plik doi.
 • Burchard Janusz, (2003), II Seminarium Meteorytowe Olsztyn 24-26 kwietnia 2003, Przegląd Geol., 51(8), 2003, s. 634-635. Plik pgF.

C

 • Chwieduk Edward, (2022), Muzeum Ziemi UAM – od kolekcjonerstwa do nowoczesnej dydaktyki (Museum of the Earth UAM – from collecting to modern didactics), Przegląd Geol., 70(8), 2022, s. 591-597. Plik pgF.
 • Czajka Wiesław, (2004), Struktura Podlesie – czy w Polsce znajduje się wielki krater uderzeniowy? (Podlesie Cuphole. Is there a large impact crater in Poland?), Przegląd Geol., 52(3), 2004, s. 229-232. Plik pgF; plik PDF; plik PDF.

D

 • Doktór Stanisław, Graniczny Marek, (1983), Struktury koliste i pierścieniowe na zdjęciach satelitarnych - ich geneza i znaczenie, Przegląd Geol., 31(1), 1983, s. 30-37. Plik pgF.
 • Doktór Stanisław, Graniczny Marek, Kucharski Robert, (1989), Astroblem Kościerzyny, Przegląd Geol., 37(11), 1989, s. 571-574. Plik pgF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Duczmal-Czernikiewicz Agata, Muszyński Andrzej, Runka Tomasz, Gołębiewska Bożena, Michalska Danuta, Karwowski Łukasz, (2019), Zastosowanie metod instrumentalnych w badaniach meteorytu Morasko, Przegląd Geol., 67(3), 2019, s. 156-158, 208. Plik doi.

F

 • Fedorowicz Stanisław, (1988), Wyniki datowań TL piasków z Fromborka, Przegląd Geol., 36(3), 1988, s. 148-150. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .

G

 • Grabowska-Olszewska Barbara, Żbik Marek, (1984), Próbka gruntu księżycowego w Polsce (Lunar soil sample in Poland), Przegląd Geol., 32(7), 1984, s. 418. Plik pgF.
 • Grabowska-Olszewska Barbara, Żbik Marek, (1986), Mikromorfometria brekcji księżycowych (Micromorphometry of lunar breccias), Przegląd Geol., 34(3), 1986, s. 128-131. Plik pgF.

K

 • Karaszewski Władysław, (1974), O badaniach geologicznych w kraterach „meteorytowych” Nördlingen Ries (RFN) i Morasko (Polska), Przegląd Geol., 22(12), 1974, s. 626-627.[2] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Kasiński Jacek R., Piwocki Marcin, Przeniosło Stanisław, (1987), Odkrycie meteorytu w Kłodawie koło Chojnic, Przegląd Geol., 35(1), 1987, s. 1-2. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Kietlińska-Michalik Barbara, (2008), Meteoryty w zbiorach Muzeum Geologicznego ING PAN w Krakowie – wystawa w ramach Nocy Muzeów 2008 (Meteorites in collections of the Geological Museum of the Institute of Geological Sciences, Polish Academy of Sciences in Cracow – exhibition within the Night of Museums 2008), Przegląd Geol., 56(7), 2008, s. 514. Plik pgF; plik PDF.
 • Kowalski Witold Cezariusz, (2003), Meteoryty - skały z kosmosu, Przegląd Geol., 51(1), 2003, s. 25. Plik PDF.
 • Krzesińska Agata, Siemiątkowski Jacek, (2011), Procesy wielokrotnego brekcjonowania deformacyjnego i powstawania stopów impaktowych w chondrytach na przykładzie meteorytów z kolekcji Jacka Siemiątkowskiego (Evidence for multiple deformational brecciation and impact melting in chondrites from the Jacek Siemiątkowski collection), Przegląd Geol., 59(8), 2011, s. 538, 576-588. Plik pgF; plik PDF.

M

 • Mackiewicz Piotr, Hałas Stanisław, (2003), Datowanie meteorytów kamiennych metodą potasowo-argonową, Przegląd Geol., 51(7), 2003, s. 594-597. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Mazur Leopold, (1969), Rodzimy nikiel z kopani soli w Wieliczce, Przegląd Geol., 17(3), 1969, s. 143-144. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  ; plik pgF.
 • Mizerska Magdalena, (1998), Otwarcie wystawy – Kamienie z nieba – meteoryty ze zbiorów Muzeum Ziemi, Przegląd Geol., 46(2), 1998, s. 115-116. Plik pgF; plik DOC.
 • Mizerski Włodzimierz, (1996), Przekazanie repliki meteorytu Baszkówka społeczności Głoskowa. Głosków, 03.09.1996, Przegląd Geol., 44(11), 1996, s. 1155. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .

N

 • Nowak Monika, Muszyński Andrzej, (2020), Dokumentacja znalezisk meteorytu Morasko w latach 2011–2014: problemy metodyczne i uzyskane efekty (Documenting the Morasko meteorite finds in 2011-2014: methodical problems and results obtained), Przegląd Geol., 68(12), 2020, s. 879-885. Plik pgF; plik PDF.

P

 • Paszcza Karolina, (2021), Nowe znaleziska polskich tektytów z obszaru niecki żytawskiej (A new Polish tektite finds from the Zittau Basin area), Przegląd Geol., 69(4), 2021, s. 244-247. Plik pgF; plik doi.
 • Paszcza Karolina, (2022), Zmiana dotychczasowego obszaru występowania polskich mołdawitów na podstawie nowego znaleziska z rejonu Opola (Change of the current area of occurrence of Polish moldavites on the basis of a new find from the Opole region), Przegląd Geol., 70(12), 2022, s. 864-867. Plik pgF; plik doi.
 • Paulo Andrzej, Koszowska Ewa, Ryn Zdzisław Jan, Wójcik Zbigniew, (2002), Zbiory mineralogiczne Ignacego Domeyki (Chile, Francja, Polska) (Mineralogical collections of Ignacy Domeyko (Chile, France, Poland)), Przegląd Geol., 50(6), 2002, s. 487-495. Plik pgF.
 • Przybylski Bogusław, Badura Janusz, (2004), Czy struktury koliste w Sudetach mogą mieć genezę uderzeniową?, Przegląd Geol., 52(10), 2004, s. 971-978. Plik PDF; plik PDF.

S

 • Starnawska Ewa, (2005), Analiza porównawcza faz fosforanowych zawartych w meteorycie Baszkówka z fosforanami ziemskimi w świetle badań katodoluminescencyjnych, Przegląd Geol., 53(4), 2005, s. 344. Plik pgF; plik PDF.
 • Starnawska Ewa, Mizerski Włodzimierz, Karwowski Łukasz, (2008), Meteoryt Kłodawa – gość z Kosmosu czy obiekt pochodzenia ziemskiego, Przegląd Geol., 56(1), 2008, s. 53-57. Plik pgF; plik PDF.
 • Stochlak Janusz, (2015), Konferencja „Lubelski bursztyn – znaleziska, geologia, złoża, perspektywy” – Chełm, 12–13.02.2015, Przegląd Geol., 63(4), 2015, s. 208-209. Plik pgF; plik PDF.
 • Szczuciński Witold, Muszyński Andrzej, (2020), Meteoryty, kratery uderzeniowe i inne ślady kosmicznej katastrofy w rejonie Moraska pod Poznaniem (Meteorites, impact craters, and other traces of a cosmic disaster at Morasko near Poznań), Przegląd Geol., 68(8), 2020, s. 637-644. Plik pgF; plik PDF.
 • Szopa Krzysztof, Brachaniec Tomasz, Karwowski Łukasz, (2019), Polskie mołdawity - obecny stan wiedzy i perspektywy nowych znalezisk (Polish moldavites - the current state of knowledge and perspectives of new finds), Przegląd Geol., 67(8), 2019, s. 662-667. Plik pgF; plik PDF.
 • Szurgot Marian A., (2020), Ciepło właściwe i ciepło atomowe chondrytu Jezersko (Specific heat and atomic heat of the Jezersko chondrite), Przegląd Geol., 68(1), 2020, s. 54-59. Plik pgF.

T

 • Telecka Małgorzata, (2017), Geomitologia kraterów kolizyjnych i zjawisk impaktowych (Geomythology of the meteorite craters and cosmic collisions), Przegląd Geol., 65(7), 2017, s. 427-431. Plik pgF.
 • Telecka Małgorzata, (2014), Znaczenie ekonomiczne kraterów meteorytowych (Economic importance of meteorite craters), Przegląd Geol., 62(5), 2014, s. 240-244. Plik pgF; plik PDF.

W

 • Wacholska Małgorzata, Kosiński Janusz W., (2008), Konferencja Meteoryt Pułtusk – w 140. rocznicę spadku deszczu meteorytowego Warszawa, 26.01.2008 (Conference on the Pułtusk Meteorite commemorating the 140th anniversary of meteorite showers – Warsaw, 26 Jan 2008), Przegląd Geol., 56(3), 2008, s. 190. Plik pgF; plik PDF.
 • Wierzbowski Andrzej, Grabowski Jacek, (2013), Meteorytowy krater Mjølnir na Morzu Barentsa w interpretacjach stratygraficznych (The meteorite Mjølnir crater in the Barents Sea in stratigraphical interpretations), Przegląd Geol., 61(9), 2013, s. 516-522. Plik pgF; plik PDF.
 • Wójcik-Tabol Patrycja, (2012), Poszukiwany świadek naoczny impaktu - kwarc wstrząsowy (Shocked quartz – impact eyewitness wanted), Przegląd Geol., 60(5), 2012, s. 263-266. Plik pgF; plik PDF.

Ż

 • Żbik Marek → patrz podstrona Bibliografia: Żbik Marek

Bibliografia

 • Koblitz Jörn, MetBase. Meteorite Data Retrieval Software, Version 7.3 (CD-ROM), Ritterhude, Germany 1994-2012. MetBase.

Źródła plików

Przypisy

 1. ^ [format: vv(nn)]
 2. ^ kratery meteorytowe Ries i SteinheimNiemczech

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste