PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Wiadomości Muzeum Ziemi/Artykuły

Z Wiki.Meteoritica.pl

Wersja Wiki woreczko (dyskusja | edycje) z dnia 03:13, 30 wrz 2019
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
0

Spis treści

Wiadomości Muzeum Ziemi – pismo wydawane przez Muzeum Ziemi w Warszawie.

Artykuły o meteorach i meteorytach w Wiadomościach Muzeum Ziemi.

Rocznik

1938

 • nr 2-3, s. 72-80, Rzut oka na dotychczasową działalność Towarzystwa Muzeum Ziemi; patrz → Pułtusk/Czasopisma, Łowicz/Czasopisma
 • Łaszkiewicz Antoni, (1938), O stanie muzealnictwa mineralogiczno-geologicznego w Czechosłowacji, Wiadomości Muzeum Ziemi, 4, 1938, s. 123-129. Małe wzmianki w tekście o meteorytach. Plik jLib.
 • nr 4, s. 142, Kronika. Sprzedaż za granicę wielkiego zbioru meteorytów pułtuskich; patrz → Pułtusk/Czasopisma

1939

1947

 • Wiadomości Muzeum Ziemi, (1947), Muzeum Ziemi w latach wojny i po wojnie, tom III, Warszawa 1947, s. 119-136.

1952

 • Gąsiorowska Zofia Halina[3][4], (1952), Dokumentacja meteorytów polskich, Wiadomości Muzeum Ziemi, tom VI(1), Warszawa 1952, s. 150. Plik JPG.
 • Gąsiorowska Zofia Halina, (1952), O materiałach do biografii Ignacego Domeyki, Wiadomości Muzeum Ziemi, tom VI, Warszawa 1952, s. 394-405. Plik mLib.[5]
 • Kalniet Anna, (1952), Zagadnienie genezy i wieku tzw. oczek lodowcowych, Wiadomości Muzeum Ziemi, tom VI(2), Warszawa 1952, s. 339-355.
 • Samsonowicz Jan[6], (1952), O wieku, pochodzeniu i przypuszczalnej ilości oraz masie meteorytu pułtuskiego (z mapką) (La météorite de Pułtusk), Wiadomości Muzeum Ziemi, tom VI(1), Warszawa 1952, s. 57-68. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .[7]


Bibliografia

 • Koblitz Jörn, MetBase. Meteorite Data Retrieval Software, Version 7.3 (CD-ROM), Ritterhude, Germany 1994-2012. MetBase.

Źródła plików

Przypisy

 1. ^ informacja o wymianie z Muzeum Historii Naturalnej w Berlinie – w kwietniu 1939 roku Towarzystwo Muzeum Ziemi w Warszawie, za 173,9 g okaz meteorytu Łowicz, otrzymało 4 g fragmentów meteorytu Bialystok (Białystok) i ważący 534 g fragment meteorytu Schwetz (Świecie)
 2. ^ fragment raportu Jana Wolskiego o spadku meteorytu Białystok (odpis z oryginału raportu znajdującego się przed wojną w Państwowym Archiwum w Wilnie (dział: Okr. Szkolny Nr 8/1822) dokonany przez B. Olendzką) (Gąsiorowska 1955); zobacz również → Dziennik Wileński, t. II, 1827
 3. ^ Zofia Halina Gąsiorowska (1898-1957) – kierownik działu archiwalnego Muzeum Ziemi w Warszawie; nietuzinkowa postać; autorka pierwszego kompleksowego opracowania bibliografii polskich autorów o meteorytach (Gąsiorowska 1966), które ukazało się dopiero wiele lat po jej śmierci, maszynopis był gotowy do druku już w 1956 roku (Gąsiorowska 1952, Wiadomości Muzeum Ziemi); ze spisu tego obficie korzystał Jerzy Pokrzywnicki, ale nigdy i nigdzie nie wspomniał w swoich pracach o jego autorce (Kosiński 2014)!
 4. ^ autorem artykułu była prawdopodobnie Zofia Gąsiorowska (Kosiński 2014); fragment dotyczący tworzonej przez nią bibliografii polskich autorów: „W dalszym ciągu gromadzone są materiały do spisu polskich badaczy meteorytów i spisu ich prac z tego zakresu. W ciągu r. 1951 przejrzano w tym celu 16 tytułów czasopism w 140 rocznikach. Prace te prowadzi kierowniczka Archiwum Muzeum Ziemi inż. Z. H. Gąsiorowska.” – później ze spisu tego korzystał Jerzy Pokrzywnicki, ale nigdzie nie wspomniał o jego autorce
 5. ^ źródło: Nazwiska. Domeyko Ignacy (Dokumentacja archiwum tematycznego Zofii i Witolda Paryskich ("Teki Paryskich") ze zbiorów Ośrodka Dokumentacji Tatrzańskiej Tatrzańskiego Parku Narodowego)
 6. ^ Jan Samsonowicz (1888-1959) – polski geolog i paleontolog, profesor uniwersytetów we Lwowie i Warszawie, wieloletni kierownik Katedry Geologii Historycznej Uniwersytetu Warszawskiego; badacz spadku meteorytu Pułtusk; rodzina Samsonowicza miała swoje majątki ziemskie w okolicy spadku meteoryt Pułtusk. Wikipedia – Jan Samsonowicz
 7. ^ kopia artykułu ze zbiorów biblioteki PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, dzięki uprzejmości Dariusza Wolińskiego
 8. ^ pierwsze i jak na razie jedyne, tak kompleksowe opracowanie na temat polskich meteorytów; warto jednak zaznaczyć, że Jerzy Pokrzywnicki niewątpliwie obficie korzystał z wcześniejszego bibliograficznego opracowania autorstwa Zofii Gąsiorowskiej (1966, maszynopis jej pracy powstał przed 1964 rokiem), ale nigdzie w jego publikacjach nie pojawia się jej nazwisko!? (Kosiński 2014)
 9. ^ patrz → Pokrzywnicki (1964)/Kolekcje

Zobacz również

Osobiste