PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Łowicz/Galerie

Z Wiki.Meteoritica.pl

2i

Wewnętrzna budowa mezosyderytu Łowicz

Skorupa


Okazy

5670 g

Największy zachowany okaz (5670 g) meteorytu Łowicz ze zbiorów Muzeum Geologicznego Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Krakowie (fot: Tomasz Jakubowski)


Okaz wcs 3750 g za zbiorów Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego (fot. Jan Woreczko; za zgodą opiekuna zbioru dra Szymona Kozłowskiego)


ep ~980 g


cs 479,97 g

Kompletny okaz 479,97 g z kolekcji Mendy Ouzillou (wcześniej w kolekcjach: PAN Muzeum Ziemi w Warszawie, „J. Schmutzler Meteorite Collection” i Jörn Koblitz Meteorite Collection) (fot. Mendy Ouzillou, kolekcja SkyFallMeteorites; źródło: FB, za zgodą)


ep 47,25 g

Piętka noduli metalowej o wadze 47,25 g z kolekcji Mendy Ouzillou (wcześniej w kolekcji Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) (fot. Mendy Ouzillou, kolekcja SkyFallMeteorites, za zgodą)

Przypisy

  1. ^ Stefan Zbigniew Różycki (1906-1988) – polski geolog i geograf; najbardziej znany ze swoich badań z zakresu geologii okresów jury i czwartorzędu; zmarł w 1988 roku w Warszawie. Wikipedia – Różycki Stefan Zbigniew
  2. ^ Mieczysław Kobyłecki (1909-1944) – geolog; przed wojną pracował w Zakładzie Geologii i Paleontologii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w Państwowym Instytucie Geologicznym; zginął w 1944 roku: (…) W latach wojny pozostaje w zespole pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego aż do końca. Powstanie warszawskie zastaje Go w drodze z gmachu P.I.G., gdzie pozostała żona i dziecko, do mieszkania ciotki na ulicy Krochmalnej. Ostatni raz widziano Go w dniu 6. sierpnia 1944 koło kościoła na Woli. (źródło: Pożarski Władysław, (1949), Mieczysław Kobyłecki 1909-1944, Annales Societatis Geologorum Poloniae, 19(1), 1949, s. 65-68. Plik PDF)
  3. ^ idea powołania Narodowego Instytutu Astronomicznego powstała podczas zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w lutym 1923 roku w Toruniu. W celu uczczenia 450 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika zarząd PTA wystąpił z inicjatywą budowy Obserwatorium Narodowego (Uranja, 1, 1923, plik DjvU). Idea ta nigdy nie ziściła się do końca, m.in. z powodu braku dostatecznych środków oraz wybuchu wojny. O dalszych losach tej inicjatywy pisano wielokrotnie m.in. w Uranii-Postępach Astronomii. Okaz ze zdjęcia to zapewne okaz 1442 g znajdujący się dziś w zbiorach Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie?
  4. ^ w 1935 Senat UW zmienił nazwę uczelni na Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie
  5. ^ prawdopodobnie jest to największy zachowany okaz (5670 g) tego meteorytu
  6. ^ zakończona niepowodzeniem przedwojenna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, zmierzająca do powołania Narodowego Instytutu Astronomicznego

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste