O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Łódzkiego

Z Wiki.Meteoritica.pl

0
Muzeum Geologiczne im. Jana Ziomka[1], Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytet Łódzki
Adres: ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź
http://www.muzeum.geo.uni.lodz.pl
Pracownicy: kierownik Muzeum dr Marcin Krystek
Kontakt: muzgeol@geo.uni.lodz.pl
tel. (42) 635-45-93
Wystawy/zbiory: muzeum posiada małą, ale ciekawą kolekcję meteorytów


Kolekcja

Meteoryty polskie w kolekcji muzeum (brak kolekcji w Pilski 2001):

Meteoryt waga fragmentów (w gramach) uwagi
Pultusk (Pułtusk) cs 5,57[2] okaz prawdopodobnie z kolekcji S. Kontkiewicza (Pokrzywnicki 1964, Bulletin)


Jedną z ciekawostek w zbiorach muzeum jest kopia niezidentyfikowanego meteorytu kamiennego z dołączoną etykietą kolekcji F. Krantza[3] z informacją, że jest to spadek z 14 maja 1936 roku na Morawach. Według Redakcji jest to kopia meteorytu Sazovice (Tuček 1981).

Galerie

Fragment ekspozycji (fot. Jan Woreczko)


Fragment kolekcji meteorytów i tektytów w zbiorach muzeum (fot. Jan Woreczko)


Bibliografia

 • Pilski Andrzej S., (2001), Meteoryty w zbiorach polskich, Olsztyn 2001.[15]
 • Pokrzywnicki Jerzy, (1964), Meteorites missing from the Polish Collections, Bulletin de la Société des Amis des Sciences et des Lettres de Poznań. Série B. Sciences mathématiques et naturelles, Livr. XVII, Poznań 1964, s. 127-138, (s. 128). Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Tuček Karel, (1981), Meteority a jejich výskyty v Československu (Meteorites and their occurrence in Czechoslovakia), Academia, Praha, 1981, ss. 269, (s. 211-213, tabl. XXIX). Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  (tablice
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  ).

Przypisy

 1. ^ Jan Ziomek – polski geolog, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego; Wikipedia – Jan Ziomek
 2. ^ Pokrzywnicki (1964)
 3. ^ A. i F. Krantz – istniejąca od 1833 firma handlująca minerałami i meteorytami; założył ją we Freibergu (w 1836 roku firma przeniosła się do Berlina) August Krantz, później działalność kontynuował jego bratanek Fritz (Friedrich) Krantz; do dziś wiele okazów meteorytów w różnych kolekcjach ma etykiety podpisane, np. Dr. F. Krantz, Rheinisches Mineralien-Contor Bonn (etykiety z opisem „Freiberg” pochodzą z okresu 1833-1837, z opisem „Berlin” – 1837-1850, po 1850 roku po przeprowadzce do Bonn mają opis „Bonn”, na etykietach po 1888 roku jest „F.Krantz”, wcześniej było „A.Krantz”); firma istnieje do dziś: Dr. F. Krantz Rheinisches Mineralien-Kontor GmbH & Co. KG, Fraunhoferstraße 7, 53121 Bonn.
  Biografia i przykładowe etykiety – Meteorite Labels and Biographies Archive (MinRec). Pod koniec XIX wieku kolekcja Krantza zawierała wg Wülfing (1897) meteoryty z 54 różnych lokalizacji o łącznej wadze 72 kg
 4. ^ meteoryt żelazno-kamienny Bondoc, znalezisko z 1956 roku na Filipinach; mezosyderyt MES-B4, TKW 888,6 kg
 5. ^ meteoryt żelazno-kamienny Seymchan, znalezisko z 1967 roku w Rosji; pallasyt PAL-PMG, TKW 323,3 kg
 6. ^ meteoryt kamienny Northwest Africa 8095, znalezisko z 2013 roku w Maroku; chondryt węglisty CO3, TKW 1285 g
 7. ^ meteoryt kamienny Shişr 033, znalezisko z 2002 roku w Omanie; chondryt węglisty CR, TKW 1098 g
 8. ^ spadek meteorytu Allende 8 lutego 1969 roku w Meksyku; chondryt węglisty CV3, TKW 2 tony
 9. ^ meteoryt kamienny Northwest Africa 7246 (prov), znalezisko z 2011 roku w Maroku; chondryt węglisty CK5, TKW 550 g
 10. ^ meteoryt kamienny Northwest Africa 2698, znalezisko z 2004 roku w Maroku; achondryt, howardyt HOW, TKW 134 g
 11. ^ meteoryt kamienny Northwest Africa 869, znalezisko z 2000/2001 roku z Afryki Północnej; chondryt zwyczajny L3-6, TKW 2 tony
 12. ^ meteoryt żelazny Muonionalusta, znalezisko z 1906 roku w Szwecji; typ IVA, TKW 230 kg; http://MuonionalustaMeteorites.com
 13. ^ meteoryt żelazny Northwest Africa 859 (Taza), znalezisko z 2001 roku w Maroko; typ Iron-ung, TKW 75,3 kg
 14. ^ tektyt; Szkło Pustyni Libijskiej (Libyan Desert Glass)
 15. ^ bardziej aktualna internetowa wersja katalogu znajduje się na stronach Polskiego Towarzystwa Meteorytowego – katalog PTMet; tam objaśnienie stosowanych skrótów (cs – complete specimen, hs – half specimen, ep – end piece, fc – fragment with crust, f – fragment, sc – slice with crust, s – slice); więcej → woreczko.pl – Oznaczenia okazów – skróty
 16. ^ pierwsze i jak na razie jedyne, tak kompleksowe opracowanie na temat polskich meteorytów; warto jednak zaznaczyć, że Jerzy Pokrzywnicki niewątpliwie obficie korzystał z wcześniejszego bibliograficznego opracowania autorstwa Zofii Gąsiorowskiej (1966, maszynopis jej pracy powstał przed 1964 rokiem), ale nigdzie w jego publikacjach nie pojawia się jej nazwisko!? (Kosiński 2014)
 17. ^ patrz → Pokrzywnicki (1964)/Kolekcje

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste