O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Szablon:TartuUniv

Z Wiki.Meteoritica.pl

Uniwersytet w Tartu, Estonia (University of Tartu, Estonia; Tallinn, Geol. Inst. Acad. Sci.) – Tartu Ülikool, Eesti Tartu Ülikooli loodusmuuseum – Geoloogia-Muuseum Geoscience collections of Estonia (search meteorite)

Osobiste