O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.
(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Meteoryt/Artykuły

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
(W)
(S)
Linia 178: Linia 178:
=== S ===
=== S ===
 +
* Saul John, (2006), '''Lodowe meteoryty: czy jest rozsądnie ignorowanie anegdotycznych doniesień?''', ''Meteoryt'', 2, 2006, s. 17-18. Plik [http://www.meteoryt.info/Met206.pdf PDF].
* Semenenko Wiera (Vira) P., (2010), '''Czy po ukraińskim bolidzie [[Turji-Remety|EN171101]] spadły meteoryty?''', ''Meteoryt'', 1, 2010, s. 12–14. Przedruk: '''''Did the Ukrainian Bolide [[Turji-Remety|EN 171101]] Survive as a Meteorite?''''' by Vira P. Semenenko, ''Meteorite'', 4, 2009.
* Semenenko Wiera (Vira) P., (2010), '''Czy po ukraińskim bolidzie [[Turji-Remety|EN171101]] spadły meteoryty?''', ''Meteoryt'', 1, 2010, s. 12–14. Przedruk: '''''Did the Ukrainian Bolide [[Turji-Remety|EN 171101]] Survive as a Meteorite?''''' by Vira P. Semenenko, ''Meteorite'', 4, 2009.

Wersja z 12:54, 29 mar 2016

Spis treści

Meteoryt – kwartalnik wydawany przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne; ISSN 1642-588X.

Redaktor (i tłumacz większości tekstów) Andrzej S. Pilski, skład i łamanie Jacek Drążkowski.[1]

Meteoryt

B

 • Bandurowski Jarosław, (2002), IV Piknik Meteorytowy Guciów 2002 (18-21.IV). Zjazd założycielski Polskiego Klubu Meteorytowego. Projekt statutu stowarzyszenia o nazwie „Polski Klub Meteorytowy”, Meteoryt, 1, 2002, s. 16-18. Plik PDF.
 • Bandurowski Jarosław, (2006), Relacja z VIII Pikniku Meteorytowego, Dzięgielów 2006, Meteoryt, 3, 2006, s. 7.
 • Barakat Aly A., (2004), Starożytni Egipcjanie i meteoryty żelazne, Meteoryt, 3, 2004, s. 23-25. Plik PDF.
 • Bartoschewitz Rainer, (2001), Morasko – największy znany obszar rozrzutu na świecie?, Meteoryt, 4, 2001, s. 20. Plik PDf.
 • Bartoschewitz Rainer, Osowski Paweł, (2005), Podgrodzie – nowy polski meteoryt, Meteoryt, 1, 2005, s. 3. Plik PDF.
 • Brachaniec Tomasz, (2011), Zagłada sprzed 65 mln lat zapisana w skałach, Meteoryt, 3, 2011, s. 22–25.
 • Brachaniec Tomasz, (2012), Zagłada sprzed 65 mln lat zapisana w skałach (cz. II), Meteoryt, 1, 2012, s. 10–12.
 • Brachaniec Tomasz, Broszkiewicz Adam, (2013), Kopalne meteoryty, Meteoryt, 1, 2013, s. 16–17.
 • Brachaniec Tomasz, Beauford Robert, (2013), Późno dewońskie impakty a kryzys fran-famen, Meteoryt, 3, 2013, s. 15–16.
 • Brachaniec Tomasz, Karwowski Łukasz, Broszkiewicz Adam, (2013), Łowicz – polski mezosyderyt, Meteoryt, 4, 2013, s. 24–25.
 • Brachaniec Tomasz, (2015), Wieloimpaktowość na granicy K/T?, Meteoryt, 1, 2015, s. 10-11.
 • Brząkała Joanna, Maryniak Bogusław, (2014), VIII Konferencja Meteorytowa, Meteoryt, 2, 2014, s. 26-28.
 • Buhl Svend, (2004), Ufaj Allachowi, ale przywiąż wielbłąda. Pole meteorytowe HaH po 20 latach poszukiwań, Meteoryt, 4, 2004, s. 6-10. Plik PDF.
 • Burski Maciej, (2012), Oslo, marzec 2012, Meteoryt, 1, 2012, s. 27-28.

C

 • Carion Alain, (2005), Egipt – grudzień 2004, Meteoryt, 4, 2005, s. 20-21. Plik PDF.
 • Chróst Leszek, Ciesielski Mirosław, Miazga Lucjan, (1993), Nowe znalezisko meteorytu Morasko, Meteoryt, 3, 1993, s. 11-13. Tam opis i lokalizacja nowych znalezisk meteorytów w 1992 roku. Plik PDF.
 • Cimała Marcin, (1999), Wyprawa do Moraska, Meteoryt, 2, 1999, s. 18-19. Plik PDF.
 • Cimała Marcin, (2005), Dzięgielowski Piknik Meteorytowy, Meteoryt, 3, 2005, s. 27–28. Plik PDF.
 • Czajka Wiesław, (2008), Cmentarz Wielki we Wrocławiu – miejsce pochówku E.F.F. Chladniego, Meteoryt, 3, 2008, s. 17–20.
 • Czajka Wiesław, (2012), Bolid wielkopolski a kometa Halleya, Meteoryt, 1, 2012, s. 16-18.
 • Czajka Wiesław, (2013), Wizerunek grobu Chladniego we Wrocławiu, Meteoryt, 3, 2013, s. 26-27.
 • Czajka Wiesław, (2015), Mechanizm tworzenia się zagłębień bezodpływowych na morenie moraskiej, tak zwanych „kraterów meteorytowych”, Meteoryt, 1, 2015, s. 20-25.
 • Czajka Wiesław, (2015), Skąd nadleciały meteoryty moraskie?, Meteoryt, 2, 2015, s. 8-12.
 • Czegka Wolfgang, (1996), Uwagi na temat pola kraterów Morasko i niektórych jego zniszczonych utworów morfologicznych, Meteoryt, 3, 1996, s. 18-19. Plik PDF.

D

 • Dąbrowski Bartosz P., (2001), Przełazy 2001, Meteoryt, 3, 2001, s. 22, 26. Plik PDF.
 • Donten Mateusz L., (2001), Meteoryt Morasko pod skaningowym mikroskopem elektronowym, Meteoryt, 2, 2001, s. 22-24. Plik PDF.
 • Drążkowski Jacek, Kabatek-Drążkowska Jadwiga, (2005), Wirtualna podróż do ziemskich kraterów meteorytowych, Meteoryt, 3, 2005, s. 25-27. Plik PDF.
 • Drążkowski Jacek, (2012), Konferencja Meteorytowa w 10-lecie PTMet, Meteoryt, 2, 2012, s. 26-28. Plik PDF.

G

 • Gregorczyk Michał, (2001), Szukanie meteorytów Morasko, Meteoryt, 4, 2001, s. 21-23. Plik PDF.
 • Grossman Mark, (2011), Joseph Stepling i spadek meteorytu Tabor, Meteoryt, 2, 2011, s. 3–6, (tłumaczenie art., METEORITE, vol. 17, no. 2).

H

 • Haack Henning, (1997), Mezosyderyty. Posłańcy z wczesnego, burzliwego okresu ewolucji Układu Słonecznego, Meteoryt, 2, 1997, s. 3-5.[3] Plik PDF.

J

 • Jachymek Stanisław, (2000), Zakłodzie. Informacja o nowym meteorycie, Meteoryt, 2, 2000, s. 3-7. Plik PDF.
 • Jakubowski Tomasz, Woźniak Marek, (2015), Galeria chondr belkowych, Meteoryt, 2, 2015, s. 13-15.[4]
 • Jakubowski Tomasz, Woźniak Marek, (2015), Chondry porfirowe oliwinowe, Meteoryt, 3, 2015, s. 13-15.[4]
 • Janus Artur, (2003), Jak szukałem meteorytów Morasko, Meteoryt, 4, 2003, s. 3. Plik PDF.
 • Jastrzębska Agnieszka, Gurdziel Agnieszka, (2006), IV Konferencja Meteorytowa PTM, Meteoryt, 1, 2006, s. 24–26.

K

 • Kamińska Ewelina, Kosiński Janusz W., (2009), Upadek i rozmieszczenia fragmentów meteorytu Pułtusk, Meteoryt, 1, 2009, s. 5-9.
 • Keay Colin, (1998), Elektrofoniczne odgłosy dużych bolidów, Meteoryt, 4, 1998, s. 5-7. Plik PDF.
 • Kotowiecki Andrzej, Skórka Monika, (2001), Do kogo prawnie należą znalezione meteoryty? Meteoryt, 4, 2001, s. 24-30. Plik PDF.
 • Kotowiecki Andrzej, (2002), Prowadzenie poszukiwań meteorytów za pomocą wykrywaczy do metali a kwestia prawna ich legalności, Meteoryt, 1, 2002. Plik PDF.
 • Kotowiecki Andrzej, (2003), Polskie zabytki wykonane z żelaza meteorytowego, materiały, II Seminarium Meteorytowe, 24-26 kwietnia, Olsztyn 2003, s. 55-64. Plik PDF.
 • Kotowiecki Andrzej, (2011), Spotkanie w Vancouver, Meteoryt, 1, 2011, s. 11-13.
 • Kotowiecki Andrzej, (2011), Status prawny meteorytów w Polsce, Meteoryt, 2, 2011, s. 18–26.[5] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Kozłowski Szymon, Zub Marta, (2001), Seminarium Meteorytowe Olsztyn, 26–27 kwietnia 2001 r., Meteoryt, 2, 2001, s. 6–7. Plik PDF.
 • Krzesińska Agata, (2010), Wielofazowa deformacja meteorytu Pułtusk, Meteoryt, 3, 2010, s. 3-6. Plik PDF.

L

 • Leśniakiewicz Robert K., (2003), Paleometeoryty ze śmietnika, Meteoryt, 1, 2003, s. 23–24.[6] Plik PDF.

M

 • Maciąg Kamil O., Drążkowski Jacek, (2010), 160 lat meteorytu Schwetz (Świecie), Meteoryt, 3, 2010, s. 26-28. Plik PDF.
 • Maciąg Kamil, (2010), Konferencja w Krakowie, Meteoryt 2, 2010, s. 5.
 • Mazur Marcin, (2008), Święcany – meteoryt z ciekawą historią, Meteoryt, 3, 2008, s. 3-4.
 • Mazurek Kazimierz, (2013), Spadające gwiazdy w Guciowie, Meteoryt, 2, 2013, s. 25.
 • Muciek Marek, (1998), Coś błysnęło w Iwięcinie, Meteoryt, 1, 1998, s. 3. Plik PDF.

N

 • Notkin Geoffrey, (1998), W drodze do Imilac, Meteoryt, 3, 1998, s. 7-10. Plik PDF.
 • Notkin Geoffrey, (1998), W drodze do Imilac część II, Meteoryt, 4, 1998, s. 13-16. Plik PDF.
 • Notkin Geoffrey, (2012), Rekonesans w Morasku, Meteoryt, 4, 2012, s. 23-27.

O

 • Owczarzak Andrzej, (2014), Wydłużanie elipsy rozrzutu Moraska, Meteoryt, 1, 2014, s. 3.
 • Owczarzak Andrzej, (2015), Nowy duży okaz Moraska, Meteoryt, 2, 2015, s. 23.

P

 • Padirac Dominique, (2004), Nowe znaleziska w Morasku, Meteoryt, 3, 2004, s. 21-22. Plik PDF.
 • Pélisson Richard, (2000), Ekspedycja meteorytowa na libijską Saharę, Meteoryt, 4, 2000, s. 16-21. Plik PDF.
 • Pietrzak Marek, (2006), Nieznane odłamki Łowicza, Meteoryt, 4, 2006, s. 4.
 • Pilipiuk Andrzej, (2001), Poszukiwania meteorytu pułtuskiego – uwagi archeologa, Meteoryt, 3, 2001, s. 20-21. Plik PDF.

S

 • Saul John, (2006), Lodowe meteoryty: czy jest rozsądnie ignorowanie anegdotycznych doniesień?, Meteoryt, 2, 2006, s. 17-18. Plik PDF.
 • Semenenko Wiera (Vira) P., (2010), Czy po ukraińskim bolidzie EN171101 spadły meteoryty?, Meteoryt, 1, 2010, s. 12–14. Przedruk: Did the Ukrainian Bolide EN 171101 Survive as a Meteorite? by Vira P. Semenenko, Meteorite, 4, 2009.
 • Siemiątkowski Jacek, (2003), Struktura fragmentu meteorytu Morasko otrzymanego od znalazcy, Meteoryt, 4, 2003, s. 5. Plik PDF.
 • Siemiątkowski Jacek, (2004), Chondryt Pułtusk: przykład meteorytowej brekcji wieloskładnikowej (H4+H5), Meteoryt, 2, 2004, s. 26-28. Plik PDF.
 • Simms Mike, (2014), Niezwykła historia najbardziej „zwyczajnych” meteorytów: chondryty L, Meteoryt, 1, 2014, s. 4–8.[8]
 • Smuła Łukasz, (2007), Kto szuka ten znajdzie, Meteoryt, 1, 2007, s. 27–28.
 • Socha Krzysztof, (2003), Kiedy spadł meteoryt Morasko, Meteoryt, 4, 2003, s. 4. Plik PDF.
 • Socha Krzysztof, (2004), Morasko – inne spojrzenie, Meteoryt, 1, 2004, s. 16-18. Plik PDF.
 • Strzeja Jerzy, (2005), Seminarium Meteorytowe, Olsztyn, 2005, Meteoryt, 2, 2005, s. 5-6. Plik PDF.
 • Strzeja Jerzy, (2008), V Konferencja Meteorytowa Wrocław, 18–20 IV 2008 r., Meteoryt, 2, 2008, s. 26–28.

T

W

 • Wadi, Woreczko Jan, (2011), Sołtmany – nowy polski meteoryt, Meteoryt, 1, 2011, s. 3-6. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Wadi & Jan Woreczko, (2012), Kiedy naprawdę spadł meteoryt Ratyń? Meteoryt, 2, 2012, s. 22-24. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Wadi, Woreczko Jan, (2012), Piknik Meteorytowy w Dzięgielowie, Meteoryt, 3, 2012, s. 12. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Wadi, Woreczko Jan, (2013), Doniesienia z Wiki. Spadł, opisali i zgubili, Meteoryt, 2, 2013, s. 9. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Wiadomość o nowo odkrytéy bryle żelaza rodzimego meteorycznego, wyięta z Nru 243. 1815 r. gazety powszechnéy literackiéy Halskiey, Meteoryt, 1, 2011, s. 27–28. Meteoryt Lenarto.
 • Wolf Graham W., (1997), Elektrofoniczne dźwięki bolidów – historia, Meteoryt, 4, 1997, s. 16-17. Plik PDF.
 • Woolard Robert, (2005), Oman 2005 – Dhofar, w porządku, Meteoryt, 2, 2005, s. 16-21. Plik PDF.
 • Woolard Robert, (2011), Meteoryt Paragould (Koniec świata?), Meteoryt, 4, 2011, s. 19–22.
 • Woreczko Jan, (2013), Doniesienia z Wiki. Lenartovski Les odnaleziony. Czy są tam jeszcze meteoryty?, Meteoryt, 1, 2013, s. 19-20. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2013), Doniesienia z Wiki. Szukając skamieniałości, Meteoryt, 1, 2013, s. 18. Meteoryt Krzadka. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2014), Doniesienia z Wiki. Grad (kamieni?) w 1591 roku nad Odrą, a może tornado?, Meteoryt, 1, 2014, s. 25-26. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2014), Doniesienia z Wiki. Trzy grzmoty – dwa okazy, Meteoryt, 2, 2014, s. 24-25. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2014), Doniesienia z Wiki. Słowacy nadrabiają zaległości, Meteoryt, 3, 2014, s. 24-25.[10] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2014), Doniesienia z Wiki. Trzy ogniste krzyże – spadek o którym śpiewano pieśń (i nakręcono film?), Meteoryt, 4, 2014, s. 21-22.[11] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2015), Doniesienia z Wiki. Egzotyczna nazwa, egzotyczny „typ”, Meteoryt, 1, 2015, s. 12-13. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2015), Doniesienia z Wiki. Fragment przepadł w Warszawie, a reszta okazów utonęła, Meteoryt, 2, 2015, s. 26-27. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2015), Jeziora Zerelia (Λίμνες Ζερέλια), Meteoryt, 3, 2015, s. 16-19.[12] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2015), Doniesienia z Wiki. Deszcz meteorytów, a znaleziono „tylko” kilka okazów!, Meteoryt, 3, 2015, s. 23. Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .

Bibliografia

 • Biała Jadwiga, Manecki Andrzej, (2011), Bibliografia meteorytyki polskiej (1805-2010) (Bibliography of Polish Meteoritics (1805-2010)), Polskie Towarzystwo Meteorytowe, Sosnowiec 2011. ISBN 978-83-921834-1-9.

Źródła plików

Przypisy

 1. ^ spis treści wszystkich numerów kwartalnika Meteoryt sporządzony przez Jerzego Strzeję i Jana Woreczko
 2. ^ tam również o nowych polskich meteorytach LechówkaSiewierz oraz zidentyfikowaniu w Polsce miejsc występowania mołdawitów
 3. ^ na okładce fotografia płytki meteorytu Łowicz
 4. ^ a b o chondrach w chondrytach; patrz → Chondry (chondrules)
 5. ^ artykuł ukazał się również w formie osobnej publikacji: Kotowiecki Andrzej, (2015), Status prawny meteorytów w Polsce, 2015. ISBN 978-83-933645-8-9.
 6. ^ o sensowności poszukiwania meteorytów w kopalnianych odpadach; o pseudometeorytach; o strukturze impaktowej niedaleko pokładów soli w Kłodawie
 7. ^ okazy meteorytów z kolekcji hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego (zbiory z Lwowa)
 8. ^ m.in. o wielkim bombardowaniu Ziemi przez meteoryty 467 milionów lat temu
 9. ^ Tiirmaa Reet, Catalogue of the meteoritic collection of the Institute of Geology Acad. Sci. of the Estonian S.S.R.; główna część kolekcji znajduje się w Instytucie Geologii w Tallinnie, a kilkadziesiąt najbardziej interesujących okazów jest wystawionych w Muzeum Geologicznym w Tartu (Tiirmaa 1983)
 10. ^ o meteorytach Smolenice i Uhrovec
 11. ^ doniesienie Odranec
 12. ^ niedawno odkryte dwa kratery meteorytowe w Grecji; Wikipedia (EL) – Λίμνες Ζερέλια
 13. ^ ok. 1996-1999, 2000-2005

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste