PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Meteoryt/Artykuły

Z Wiki.Meteoritica.pl

0i

Spis treści

Meteoryt – kwartalnik wydawany przez Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne; ISSN 1642-588X.

Redaktor (i tłumacz większości tekstów) Andrzej S. Pilski, skład i łamanie Jacek Drążkowski.[1]

W kwietniu 2018 roku ukazał się, z opóźnieniem, 100 numer kwartalnika (nr 4, grudzień 2016). Według zapowiedzi redaktora Andrzeja S. Pilskiego był to zarazem ostaniu numer wydawany w formule kwartalnika. Być może będzie on jeszcze kontynuowany, ale już nie periodycznie i tylko w formie elektronicznej. Wielka szkoda dla polskiej meteorytyki, ale te sto numerów wydanych w przeciągu 25 lat, to skarbnica wiedzy i ogrom pracy. Wielkie podziękowanie dla zespołu redakcyjnego: Andrzeja S. Pilskiego i Jacka Drążkowskiego.

W sierpniu 2021 roku ukazał się 101 numer czasopisma, a w październiku 2022 roku numer 102! I jak zapowiada redaktor Andrzej S. Pilski, będzie on wydawany nadal, ale już nie jako periodyk.

Meteoryt

B

 • Bandurowski Jarosław, (2002), IV Piknik Meteorytowy Guciów 2002 (18-21.IV). Zjazd założycielski Polskiego Klubu Meteorytowego. Projekt statutu stowarzyszenia o nazwie „Polski Klub Meteorytowy”, Meteoryt, 1, 2002, s. 16-18. Plik PDF.
 • Bandurowski Jarosław, (2006), Relacja z VIII Pikniku Meteorytowego, Dzięgielów 2006, Meteoryt, 3, 2006, s. 7. Plik PDF.
 • Barakat Aly A., (2004), Starożytni Egipcjanie i meteoryty żelazne, Meteoryt, 3, 2004, s. 23-25. Plik PDF.
 • Bartoschewitz Rainer, (2001), Morasko – największy znany obszar rozrzutu na świecie?, Meteoryt, 4, 2001, s. 20. Plik PDF.
 • Bartoschewitz Rainer, Osowski Paweł, (2005), Podgrodzie – nowy polski meteoryt, Meteoryt, 1, 2005, s. 3. Plik PDF.
 • Brachaniec Tomasz, (2011), Zagłada sprzed 65 mln lat zapisana w skałach, Meteoryt, 3, 2011, s. 22–25. Plik PDF.
 • Brachaniec Tomasz, (2012), Zagłada sprzed 65 mln lat zapisana w skałach (cz. II), Meteoryt, 1, 2012, s. 10–12. Plik PDF.
 • Brachaniec Tomasz, Broszkiewicz Adam, (2013), Kopalne meteoryty, Meteoryt, 1, 2013, s. 16–17. Plik PDF.
 • Brachaniec Tomasz, Beauford Robert, (2013), Późno dewońskie impakty a kryzys fran-famen, Meteoryt, 3, 2013, s. 15–16. Plik PDF.
 • Brachaniec Tomasz, Karwowski Łukasz, Broszkiewicz Adam, (2013), Łowicz – polski mezosyderyt, Meteoryt, 4, 2013, s. 24–25. Plik PDF.
 • Brachaniec Tomasz, (2015), Wieloimpaktowość na granicy K/T?, Meteoryt, 1, 2015, s. 10-11. Plik PDF.
 • Brząkała Joanna, Maryniak Bogusław, (2014), VIII Konferencja Meteorytowa, Meteoryt, 2, 2014, s. 26-28. Plik PDF.
 • Buhl Svend, (2004), Ufaj Allachowi, ale przywiąż wielbłąda. Pole meteorytowe HaH po 20 latach poszukiwań, Meteoryt, 4, 2004, s. 6-10. Plik PDF.
 • Buhl Svend, (2016), Odnalezienie dodatkowego okazu meteorytu Ejby, Meteoryt, 2, 2016, s. 8–12.[3] Plik PDF.
 • Buhl Svend, (2016), O meteorytowej skorupie obtopieniowej, Meteoryt, 3, 2016, s. 3–11. Plik PDF.
 • Buhl Svend, (2021), Uczciwa przestroga, Meteoryt, 101, 2021, s. 5. Plik available online.
 • Burski Maciej, (2012), Oslo, marzec 2012, Meteoryt, 1, 2012, s. 27-28. Plik PDF.
 • Burski Maciej, (2016), Bingol, Meteoryt, 1, 2016, s. 6-8.[5] Plik PDF.

C

 • Carion Alain, (2005), Egipt – grudzień 2004, Meteoryt, 4, 2005, s. 20-21. Plik PDF.
 • Chróst Leszek, Ciesielski Mirosław, Miazga Lucjan, (1993), Nowe znalezisko meteorytu Morasko, Meteoryt, 3, 1993, s. 11-13. Tam opis i lokalizacja nowych znalezisk meteorytów w 1992 roku. Plik PDF.
 • Cimała Marcin, (1999), Wyprawa do Moraska, Meteoryt, 2, 1999, s. 18-19. Plik PDF.
 • Cimała Marcin, (2005), Dzięgielowski Piknik Meteorytowy, Meteoryt, 3, 2005, s. 27–28. Plik PDF.
 • Cimała Marcin, (2016), Meteoryt SIEWIERZ – sensacyjne odkrycie po latach, Meteoryt, 1, 2016, s. 3-5. Plik PDF.
 • Czajka Wiesław, (2008), Cmentarz Wielki we Wrocławiu – miejsce pochówku E.F.F. Chladniego, Meteoryt, 3, 2008, s. 17–20. Plik PDF.
 • Czajka Wiesław, (2013), Wizerunek grobu Chladniego we Wrocławiu, Meteoryt, 3, 2013, s. 26-27. Plik PDF.
 • Czajka Wiesław, (2015), Mechanizm tworzenia się zagłębień bezodpływowych na morenie moraskiej, tak zwanych „kraterów meteorytowych”, Meteoryt, 1, 2015, s. 20-25. Plik PDF.
 • Czajka Wiesław, (2015), Wybrane zagadnienia porównawcze spadków Campo del Cielo i Morasko, Meteoryt, 4, 2015, s. 3-9.[7] Plik PDF.
 • Czegka Wolfgang, (1996), Uwagi na temat pola kraterów Morasko i niektórych jego zniszczonych utworów morfologicznych, Meteoryt, 3, 1996, s. 18-19. Plik PDF.

D

 • Dąbrowski Bartosz P., (2001), Przełazy 2001, Meteoryt, 3, 2001, s. 22, 26. Plik PDF.
 • Dietrich Roland, König Stefan, (2001), „Typowy oktaedryt Gibeon” – w żadnym wypadku, Meteoryt, 3, 2001, s. 3-6.[8] Plik PDF.
 • Donten Mateusz L., (2001), Meteoryt Morasko pod skaningowym mikroskopem elektronowym, Meteoryt, 2, 2001, s. 22-24. Plik PDF.
 • Drążkowski Jacek, Kabatek-Drążkowska Jadwiga, (2005), Wirtualna podróż do ziemskich kraterów meteorytowych, Meteoryt, 3, 2005, s. 25-27. Plik PDF.
 • Drążkowski Jacek, (2012), Konferencja Meteorytowa w 10-lecie PTMet, Meteoryt, 2, 2012, s. 26-28. Plik PDF.
 • Drążkowski Jacek, (2015), Spotkanie w Guciowie AD2015, Meteoryt, 4, 2015, s. 22-23. Plik PDF.

G

 • Grady Monica M., (2001), Catalogue of Meteorites i Kolekcja Meteorytów Natural History Museum, Meteoryt, 3, 2001, s. 7-10. Plik PDF.
 • Gregorczyk Michał, (2001), Szukanie meteorytów Morasko, Meteoryt, 4, 2001, s. 21-23. Plik PDF.
 • Grossman Mark, (2011), Joseph Stepling i spadek meteorytu Tabor, Meteoryt, 2, 2011, s. 3–6, (tłumaczenie art., METEORITE, vol. 17, no. 2, plik PDF). Plik PDF.
 • Górski Piotr, (2016), Dlaczego kopie?, Meteoryt, 4, 2016, s. 12-14. Plik PDF.

H

 • Haack Henning, (1997), Mezosyderyty. Posłańcy z wczesnego, burzliwego okresu ewolucji Układu Słonecznego, Meteoryt, 2, 1997, s. 3-5.[9] Plik PDF.

J

 • Jachymek Stanisław, (2000), Zakłodzie. Informacja o nowym meteorycie, Meteoryt, 2, 2000, s. 3-7. Plik PDF.
 • Jakubowski Tomasz, Woźniak Marek, (2015), Galeria chondr belkowych, Meteoryt, 2, 2015, s. 13-15.[10] Plik PDF.
 • Jakubowski Tomasz, Woźniak Marek, (2015), Chondry porfirowe oliwinowe, Meteoryt, 3, 2015, s. 13-15.[10] Plik PDF.
 • Jakubowski Tomasz, Woźniak Marek, (2015), Chondry nieporfirowe promieniste piroksenowe, Meteoryt, 4, 2015, s. 13-15.[10] Plik PDF.
 • Jakubowski Tomasz, Woźniak Marek, (2016), Chondry porfirowe oliwinowo-piroksenowe, Meteoryt, 2, 2016, s. 14-15.[10] Plik PDF.
 • Jakubowski Tomasz, Pilski Andrzej S., (2016), Inkluzje CAI w chondrytach węglistych, Meteoryt, 3, 2016, s. 14-15. Plik PDF.
 • Janus Artur, (2003), Jak szukałem meteorytów Morasko, Meteoryt, 4, 2003, s. 3. Plik PDF.
 • Jastrzębska Agnieszka, Gurdziel Agnieszka, (2006), IV Konferencja Meteorytowa PTM, Meteoryt, 1, 2006, s. 24–26. Plik PDF.

K

 • Kamińska Ewelina, Kosiński Janusz W., (2009), Upadek i rozmieszczenia fragmentów meteorytu Pułtusk, Meteoryt, 1, 2009, s. 5-9. Plik PDF.
 • Keay Colin, (1998), Elektrofoniczne odgłosy dużych bolidów, Meteoryt, 4, 1998, s. 5-7. Plik PDF.
 • Kosmulski Michał, (2016), Moje pierwsze spotkanie z „Meteorytem”, Meteoryt, 4, 2016, s. 10-11. Plik PDF.
 • Kotowiecki Andrzej, Skórka Monika, (2001), Do kogo prawnie należą znalezione meteoryty?, Meteoryt, 4, 2001, s. 24-30. Plik PDF.
 • Kotowiecki Andrzej, (2002), Prowadzenie poszukiwań meteorytów za pomocą wykrywaczy do metali a kwestia prawna ich legalności, Meteoryt, 1, 2002. Plik PDF.
 • Kotowiecki Andrzej, (2003), Polskie zabytki wykonane z żelaza meteorytowego, materiały, II Seminarium Meteorytowe, 24-26 kwietnia, Olsztyn 2003, s. 55-64. Plik PDF.
 • Kotowiecki Andrzej, (2011), Spotkanie w Vancouver, Meteoryt, 1, 2011, s. 11-13. Plik PDF.
 • Kotowiecki Andrzej, (2011), Status prawny meteorytów w Polsce, Meteoryt, 2, 2011, s. 18–26.[11] Plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Kotowiecki Andrzej, (2016), Poszukiwania meteorytów z użyciem dronów, a kwestie prawne ich użycia, w tym w szczególności prawo do prywatności, Meteoryt, 4, 2016, s. 29-35. Plik PDF.
 • Kotowiecki Andrzej, (2021), Sprawy cywilne i karne związane z meteorytami, Meteoryt, 101, 2021, s. 17-20. Plik available online.
 • Kotowiecki Andrzej, (2022), Meteoryt w Eposie o Gilgameszu, Meteoryt, 102, 2022, s. 14-15. Plik available online.
 • Kotowiecki Andrzej, (2022), Eksploatacja bogactw mineralnych w Kosmosie — stan prawny, Meteoryt, 102, 2022, s. 16-22. Plik available online.
 • Kotowiecki Andrzej, (2022), Giełda minerałów w Moskwie, Meteoryt, 102, 2022, s. 30-31. Plik available online.
 • Kotowiecki Andrzej, (2023), Niedokończony wywiad, Meteoryt, 103, 2023, s. 13-14. Plik available online.
 • Kotowiecki Andrzej, (2024), Kto jest kim w polskiej meteorytyce, Meteoryt, 104, 2024, s. 7-35.[12] Plik available online.
 • Kozłowski Szymon, Zub Marta, (2001), Seminarium Meteorytowe Olsztyn, 26–27 kwietnia 2001 r., Meteoryt, 2, 2001, s. 6–7. Plik PDF.
 • Szymon Kozłowski, (2024), W 164 minuty od odkrycia do spadku: meteoryt Ribbeck, Meteoryt, 104, 2024, s. 3-6. Plik available online.
 • Krzesińska Agata, (2010), Wielofazowa deformacja meteorytu Pułtusk, Meteoryt, 3, 2010, s. 3-6. Plik PDF.
 • Krzesińska Agata, (2015), Badania meteorytów. Nowe wyniki i perspektywy, Meteoryt, 1, 2015, s. 5-8. Plik PDF.
 • Krzesińska Agata, (2015), Badania meteorytów. Nowe przypuszczenia o procesach na powierzchni ciał Układu Słonecznego, Meteoryt, 2, 2015, s. 3-6. Plik PDF.
 • Krzesińska Agata, (2015), Badania meteorytów. Niesklasyfikowane pustynne znaleziska i możliwe zmiany w klasyfikacji chondrytów, Meteoryt, 3, 2015, s. 10-12. Plik PDF.
 • Krzesińska Agata, (2015), Badania meteorytów. Obecność wody w historii Marsa, Meteoryt, 4, 2015, s. 18-21. Plik PDF.
 • Krzesińska Agata, (2016), Badania meteorytów. Meteoryty żelazne i powstanie jądra Ziemi, Meteoryt, 1, 2016, s. 9-13. Plik PDF.
 • Krzesińska Agata, (2016), Badania meteorytów. Co mówi klasyfikacja szokowa o przeszłości meteorytu?, Meteoryt, 2, 2016, s. 3-7. Plik PDF.
 • Krzesińska Agata, (2016), Badania meteorytów: w poszukiwaniu śladów życia na innych planetach, Meteoryt, 4, 2016, s. 4-9. Plik PDF.
 • Krzesińska Agata, (2021), Badania meteorytów. Meteoryty granitowe i andezytowe – czy poza Ziemią istniały kontynenty?, Meteoryt, 101, 2021, s. 9-13. Plik available online.
 • Krzesińska Agata, Tymiński Zbigniew, (2023), Meteoryt Antonin — 350 g unikatowej informacji o tym, skąd mogą pochodzić i dlaczego docierają do Ziemi chondryty L, Meteoryt, 103, 2023, s. 22-27. Plik available online.
 • Kuś Piotr, (2015), Wyjątkowe okazy Pułtuska, Meteoryt, 4, 2015, s. 10-11. Plik PDF.

L

 • Leśniakiewicz Robert K., (2003), Paleometeoryty ze śmietnika, Meteoryt, 1, 2003, s. 23–24.[13] Plik PDF.

Ł

 • Łuszczek Katarzyna, (2023), Wielki żal, Meteoryt, 103, 2023, s. 18-19. Plik available online.

M

 • Maciąg Kamil O., Drążkowski Jacek, (2010), 160 lat meteorytu Schwetz (Świecie), Meteoryt, 3, 2010, s. 26-28. Plik PDF.
 • Maciąg Kamil, (2010), Konferencja w Krakowie, Meteoryt 2, 2010, s. 5. Plik PDF.
 • Mäsiar Ján, (2010), Niezwykły sukces słowackich astronomów, Meteoryt, 2, 2010, s. 3-5.[14] Plik PDF.
 • Mazur Marcin, (2008), Święcany – meteoryt z ciekawą historią, Meteoryt, 3, 2008, s. 3-4. Plik PDF.
 • Mazurek Kazimierz, (2013), Spadające gwiazdy w Guciowie, Meteoryt, 2, 2013, s. 25. Plik PDF.
 • Mirek Agnieszka, (2023), Ostatnie spotkanie z Profesorem, Meteoryt, 103, 2023, s. 10-13. Plik available online.
 • Morys Alicja, (2021), Wyprawa po meteoryt Ozerki, Meteoryt, 101, 2021, s. 13-15. Plik available online.
 • Muciek Marek, (1998), Coś błysnęło w Iwięcinie, Meteoryt, 1, 1998, s. 3. Plik PDF.

N

 • Notkin Geoffrey, (1998), W drodze do Imilac, Meteoryt, 3, 1998, s. 7-10.[16] Plik PDF.
 • Notkin Geoffrey, (1998), W drodze do Imilac część II, Meteoryt, 4, 1998, s. 13-16.[16] Plik PDF.
 • Notkin Geoffrey, (2012), Rekonesans w Morasku, Meteoryt, 4, 2012, s. 23-27. Plik PDF.

O

 • Owczarzak Andrzej, (2014), Wydłużanie elipsy rozrzutu Moraska, Meteoryt, 1, 2014, s. 3. Plik PDF.
 • Owczarzak Andrzej, (2015), Nowy duży okaz Moraska, Meteoryt, 2, 2015, s. 23. Plik PDF.
 • Owczarzak Andrzej, (2015), Ciekawe znaleziska Moraska, Meteoryt, 4, 2015, s. 16-17. Plik PDF.
 • Owczarzak Andrzej, (2016), Odnalezienie Kruszynki, Meteoryt, 4, 2016, s. 3, 36. Plik PDF.

P

 • Padirac Dominique, (2004), Nowe znaleziska w Morasku, Meteoryt, 3, 2004, s. 21-22. Plik PDF.
 • Pélisson Richard, (2000), Ekspedycja meteorytowa na libijską Saharę, Meteoryt, 4, 2000, s. 16-21. Plik PDF.
 • Pietrzak Marek, (2006), Nieznane odłamki Łowicza, Meteoryt, 4, 2006, s. 4. Plik PDF.
 • Pilipiuk Andrzej, (2001), Poszukiwania meteorytu pułtuskiego – uwagi archeologa, Meteoryt, 3, 2001, s. 20-21. Plik PDF.

S

 • Saul John, (2006), Lodowe meteoryty: czy jest rozsądnie ignorowanie anegdotycznych doniesień?, Meteoryt, 2, 2006, s. 17-18. Plik PDF.
 • Semenenko Wiera (Vira) P., (2010), Czy po ukraińskim bolidzie EN171101 spadły meteoryty?, Meteoryt, 1, 2010, s. 12–14. Przedruk: Did the Ukrainian Bolide EN 171101 Survive as a Meteorite? by Vira P. Semenenko, Meteorite, 4, 2009. Plik PDF.
 • Siemiątkowski Jacek, (2003), Struktura fragmentu meteorytu Morasko otrzymanego od znalazcy, Meteoryt, 4, 2003, s. 5. Plik PDF.
 • Siemiątkowski Jacek, (2004), Chondryt Pułtusk: przykład meteorytowej brekcji wieloskładnikowej (H4+H5), Meteoryt, 2, 2004, s. 26-28. Plik PDF.
 • Simms Mike, (2014), Niezwykła historia najbardziej „zwyczajnych” meteorytów: chondryty L, Meteoryt, 1, 2014, s. 4–8.[17] Plik PDF.
 • Smuła Łukasz, (2007), Kto szuka ten znajdzie, Meteoryt, 1, 2007, s. 27–28. Plik PDF.
 • Socha Krzysztof, (2003), Kiedy spadł meteoryt Morasko, Meteoryt, 4, 2003, s. 4. Plik PDF.
 • Socha Krzysztof, (2004), Morasko – inne spojrzenie, Meteoryt, 1, 2004, s. 16-18. Plik PDF.
 • Specht Jan, (2022), Przyczyny zwiększonego krasowienia lądu na półwyspie Jukatan, Meteoryt, 102, 2022, s. 10-13. Plik available online.
 • Strzeja Jerzy, (2005), Seminarium Meteorytowe, Olsztyn, 2005, Meteoryt, 2, 2005, s. 5-6. Plik PDF.
 • Strzeja Jerzy, (2008), V Konferencja Meteorytowa Wrocław, 18–20 IV 2008 r., Meteoryt, 2, 2008, s. 26–28. Plik PDF.

Ś

T

W

 • Wadi, Woreczko Jan, (2010), Czarny Kamień w Stambule, Meteoryt, 1, 2010, s. 25-28.[19] Plik PDF.
 • Wadi, Woreczko Jan, (2010), Kosmos może być w zasięgu ręku, Meteoryt, 2, 2010, s. 6-7.[20] Plik PDF.
 • Wadi, Woreczko Jan, (2011), Sołtmany – nowy polski meteoryt, Meteoryt, 1, 2011, s. 3-6. Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Wadi, Woreczko Jan, (2011), Morávka 11 lat później, Meteoryt, 3, 2011, s. 26-28.[21] Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Wadi, Woreczko Jan, (2012), Kiedy naprawdę spadł meteoryt Ratyń? Meteoryt, 2, 2012, s. 22-24. Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Wadi, Woreczko Jan, (2012), Piknik Meteorytowy w Dzięgielowie, Meteoryt, 3, 2012, s. 12.[22] Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Wadi, Woreczko Jan, (2013), Miss pustyni, Meteoryt, 2, 2013, s. 27-28.[23] Plik PDF.
 • Walesiak Tomasz, (2016), Bolid Wielkopolski – nowe spojrzenie, Meteoryt, 4, 2016, s. 23-29. Plik PDF.
 • White David Andrew, Nives-Rivera Ángel M., (2010), Skóra gwiazd i pwdre sęr, Meteoryt, 2, 2010, s. 7-9.[24] Plik PDF.
 • Wiadomość o nowo odkrytéy bryle żelaza rodzimego meteorycznego, wyięta z Nru 243. 1815 r. gazety powszechnéy literackiéy Halskiey, Meteoryt, 1, 2011, s. 27–28. Meteoryt Lenarto. Plik PDF.
 • Wlotzka Frank, Scherer Peter, Schultz Ludolf, Otto Jürgen, Stępniewski Marian, (1997), Petrografia i gazy szlachetne niezwykłych chondrytów L5: Baszkówka i Mt. Tazerzait, Meteoryt, 2, 1997, s. 20.[4] Plik PDF.
 • Wolf Graham W., (1997), Elektrofoniczne dźwięki bolidów – historia, Meteoryt, 4, 1997, s. 16-17. Plik PDF.
 • Woolard Robert, (2005), Oman 2005 – Dhofar, w porządku, Meteoryt, 2, 2005, s. 16-21. Plik PDF.
 • Woolard Robert, (2011), Najpiękniejszy meteoryt świata czy naprawdę był „gorący”?, Meteoryt, 3, 2011, s. 8-11.[25] Plik PDF.
 • Woolard Robert, (2011), Meteoryt Paragould (Koniec świata?), Meteoryt, 4, 2011, s. 19–22.[26] Plik PDF.
 • Woreczko Jan, (2013), Doniesienia z Wiki. Lenartovski Les odnaleziony. Czy są tam jeszcze meteoryty?, Meteoryt, 1, 2013, s. 19-20. Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2013), Doniesienia z Wiki. Szukając skamieniałości, Meteoryt, 1, 2013, s. 18. Meteoryt Krzadka. Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2014), Doniesienia z Wiki. Grad (kamieni?) w 1591 roku nad Odrą, a może tornado?, Meteoryt, 1, 2014, s. 25-26. Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2014), Doniesienia z Wiki. Trzy grzmoty – dwa okazy, Meteoryt, 2, 2014, s. 24-25. Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2014), Doniesienia z Wiki. Słowacy nadrabiają zaległości, Meteoryt, 3, 2014, s. 24-25.[27] Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2014), Doniesienia z Wiki. Trzy ogniste krzyże – spadek o którym śpiewano pieśń (i nakręcono film?), Meteoryt, 4, 2014, s. 21-22.[28] Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2015), Doniesienia z Wiki. Egzotyczna nazwa, egzotyczny „typ”, Meteoryt, 1, 2015, s. 12-13. Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2015), Doniesienia z Wiki. Fragment przepadł w Warszawie, a reszta okazów utonęła, Meteoryt, 2, 2015, s. 26-27. Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2015), Jeziora Zerelia (Λίμνες Ζερέλια), Meteoryt, 3, 2015, s. 16-19.[29] Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2015), Doniesienia z Wiki. Deszcz meteorytów, a znaleziono „tylko” kilka okazów!, Meteoryt, 3, 2015, s. 23. Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2015), Doniesienia z Wiki. Gdzie spadł meteoryt Tennasilm?, Meteoryt, 4, 2015, s. 24-25. Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2016), Doniesienia z Wiki. Heksaedryty spadają rzadko, Meteoryt, 1, 2016, s. 27-28. Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2016), Do Maroka po meteoryty. Część I, Meteoryt, 2, 2016, s. 16-25.[30] Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2016), Doniesienia z Wiki. Rutyl – obserwacja Jaskólskiego, Meteoryt, 3, 2016, s. 18. Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2016), Do Maroka po meteoryty. Część II, Meteoryt, 3, 2016, s. 19-28.[30] Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .
 • Woreczko Jan, (2016), Doniesienia z Wiki. Zaczarowany burgrabia, Meteoryt, 4, 2016, s. 21-22. Plik PDF; plik DjVu
  Źródło: Wiki.Meteoritica.pl
  .

Bibliografia

Źródła plików

Przypisy

 1. ^ spis treści wszystkich numerów kwartalnika Meteoryt sporządzony przez Jerzego Strzeję i Jana Woreczko
 2. ^ historia kolekcji meteorytów Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu
 3. ^ spadek meteorytu Ejby 6 lutego 2016 roku w Danii; chondryt zwyczajny H5/6, TKW 8,938 kg
 4. ^ a b spadek meteorytu Mount Tazerzait 21 sierpnia 1991 roku w Nigerii; chondryt zwyczajny L5, TKW 110 kg (jeden okaz)
 5. ^ spadek meteorytu Sariçiçek (syn. Bingol) 2 września 2015 roku w Turcji; achondryt, howardyt HOW, TKW 15,24 kg
 6. ^ tam również o nowych polskich meteorytach LechówkaSiewierz oraz zidentyfikowaniu w Polsce miejsc występowania mołdawitów
 7. ^ meteoryt żelazny Campo del Cielo (syn. Tucuman), znalezisko z 1576 roku w Argentynie; typ IAB-MG, TKW 50 ton
 8. ^ meteoryt żelazny Gibeon, znalezisko z 1836 roku w Namibii; typ IVA, TKW 26 ton; patrz → Rinne (1910)
 9. ^ na okładce fotografia płytki meteorytu Łowicz
 10. ^ a b c d o chondrach w chondrytach; więcej → woreczko.pl – Chondry (chondrules)
 11. ^ artykuł ukazał się również w formie osobnej publikacji: Kotowiecki Andrzej, (2015), Status prawny meteorytów w Polsce, 2015. ISBN 978-83-933645-8-9.
 12. ^ zbiór artykułów (wywiadów) z członkami PTMet: Andrzej S. Pilski, Szymon Kozłowski, Andrzej Kotowiecki, Marek i Beata Woźniak (Jan Woreczko i Wadi), Agata Krzesińska, Łukasz Karwowski, Wiesław Czajka, Katarzyna Łuszczek, Roksana Maćkowska, Andrzej Manecki, Tomasz Kubalczak, Agnieszka Mirek, Tadeusz Andrzej Przylibski; artykuły te ukazały się wcześniej na portalu Pressmania.pl
 13. ^ o sensowności poszukiwania meteorytów w kopalnianych odpadach; o pseudometeorytach; o strukturze impaktowej niedaleko pokładów soli w Kłodawie
 14. ^ relacja z poszukiwań na terenie spadku meteorytu Košice
 15. ^ okazy meteorytów z kolekcji hrabiego Włodzimierza Dzieduszyckiego (zbiory z Lwowa)
 16. ^ a b meteoryt żelazno-kamienny Imilac, znalezisko z 1822 roku z Chile; pallasyt PMG, TKW 920 kg
 17. ^ m.in. o wielkim bombardowaniu Ziemi przez meteoryty 467 milionów lat temu
 18. ^ Tiirmaa Reet, Catalogue of the meteoritic collection of the Institute of Geology Acad. Sci. of the Estonian S.S.R.; główna część kolekcji znajduje się w Instytucie Geologii w Tallinnie, a kilkadziesiąt najbardziej interesujących okazów jest wystawionych w Muzeum Geologicznym w Tartu (Tiirmaa 1983)
 19. ^ historia „odkrycia” w Stambule kilku małych fragmentów kamienia z Kaaby w Mekce. Ze wstępniaka: Zafascynowana meteorytami para z Warszawy, która uparcie nie chce występować pod własnym nazwiskiem, uraczyła nas opowieścią o próbie rozszyfrowania zagadki kamienia z Kaaby; pełny tekst artykułu → Czarny Kamień w Stambule (Black Stone in Istanbul)
 20. ^ refleksje organizatorów po otwarciu wystawy meteorytów „Kosmos w zasięgu ręki” w Muzeum Techniki NOT w Warszawie; pełny tekst artykułu → Wystawa meteorytów w Muzeum Techniki w Warszawie
 21. ^ pełny tekst artykułu → Morávka 11 lat później
 22. ^ galeria zdjęć → Piknik Meteorytowy; RODCZENKO w MN
 23. ^ pełny tekst artykułu → Miss Pustyni (Miss of the Desert)
 24. ^ z nieba spadają nie tylko kamienie i bryły metalu
 25. ^ spadek meteorytu Cabin Creek 27 marca 1886 roku w USA; żelazny typ IIIAB, TKW 48,5 kg; patrz → Cabin Creek
 26. ^ meteoryt kamienny Paragould, znalezisko z 1930 roku w USA; chondryt zwyczajny LL5, TKW 408 kg
 27. ^ o meteorytach Smolenice i Uhrovec
 28. ^ doniesienie Odranec
 29. ^ odkryte niedawno dwa kratery meteorytowe w Grecji; Wikipedia (EL) – Λίμνες Ζερέλια; relacja WadiWoreczko z urlopu na Chalkidiki; pełny tekst artykułu → Jeziora Zerelia (Λίμνες Ζερέλια)
 30. ^ a b relacja z wyprawy do Maroka w 2014 roku; wspomnienia Woreczko z podróży z Tomkiem, Jarkko i Tuomasem; galeria zdjęć → Do Maroka po meteoryty

Zobacz również

Linki zewnętrzne

Osobiste