PayPal-donate (Wiki).png
O ile nie zaznaczono inaczej, prawa autorskie zamieszczonych materiałów należą do Jana Woreczko & Wadi.

(Unless otherwise stated, the copyright of the materials included belong to Jan Woreczko & Wadi.)


Indeks nazwisk

Z Wiki.Meteoritica.pl

(Różnice między wersjami)
m (Löbe (Loebe))
m (Löbe (Loebe))
Linia 350: Linia 350:
* patrz → meteoryt [[Oczeretna]]
* patrz → meteoryt [[Oczeretna]]
-
=== Löbe (Loebe) ===
+
=== Loebe (Löbe) ===
-
Löbe (Loebe) – profesor z dzielnicy Berlin-Waidmannslust; prawdopodobnie chodzi o Richarda Loebe, wykładowcę metalografii i chemii na początku XX wieku na różnych uczelniach w Berlinie (Catalogus Professorum: [http://cp.tu-berlin.de/person/223 Richard Loebe]).
+
Loebe (Löbe) – profesor z dzielnicy Berlin-Waidmannslust; prawdopodobnie chodzi o Richarda Loebe, wykładowcę metalografii i chemii na początku XX wieku na różnych uczelniach w Berlinie (Catalogus Professorum: [http://cp.tu-berlin.de/person/223 Richard Loebe]).
* patrz → meteoryt [[Morasko]]
* patrz → meteoryt [[Morasko]]

Wersja z 22:11, 21 cze 2022

0

Spis treści

Wykaz postaci historycznych występujących na stronach portalu Wiki.Meteoritica.pl. Indeks ograniczono do osób, które były, albo świadkami spadków, znalazcami meteorytów lub bezpośrednimi uczestnikami w początkowych wydarzeniach opisanych na stronach portalu.

Indeks nie obejmuje współczesnych naukowców, badaczy i autorów publikacji (patrz → Bibliografia). Więcej szczegółów o wymienionych postaciach znajduje się na wyszczególnionych stronach poświęconych poszczególnym meteorytom i wydarzeniom. Część wymienionych osób ma również rozszerzone biogramy oraz osobno opracowane biografie.


A

A.G.

A.G. – ofiarodawca dwóch okazów meteorytu Pułtusk na rzecz odnowienia grobowca Staszica.

Aleksandrowicz Jerzy

Jerzy Aleksandrowicz (1819-1894) – profesor Szkoły Głównej.[1]

Alth Alojzy

Alojzy Alth (1891-1886) – polski geolog, paleontolog, prawnik, profesor mineralogii Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1862-1886 (Wikipedia). Przekazał swoją kolekcję skamieniałości bezkręgowców do zbiorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W katalogu Siemaszko (1891) – „Alth, Prof. (Krakow)”

Arctowski Henryk B.

Henryk Bronisław Arctowski (1871-1958) – geofizyk.[2]

Arnold Steve

Steve Arnold – amerykański poszukiwacz meteorytów.

 

B

Babczyński Tytus

Tytus Babczyński (1830-1910) – profesor Szkoły Głównej.[3]

v. Bäckmann

Banach

Banach – aplikant adwokacki, uczestnik poszukiwań meteorytu Ostrzeszów.

Banachiewicz Tadeusz

Tadeusz Banachiewicz (1882-1954) – astronom; Kraków.[4]

Baraniecki

W katalogu Siemaszko (1891) – „Baraniecki, Prof. (Krakow)”

Baranowski Jan

Jan Baranowski (1800-1879) – przyrodnik i astronom, profesor, dyrektor (1848–1869) Obserwatorium Astronomicznego Szkoły Głównej (Wikipedia).

Barbucha

Bielicki Maciej

Maciej Bielicki (1906-1988) – astronom; Warszawa.[5]

Bisier Gustaw

Gustawa Wilhelm Ludwik Soubise-Bisier (właściwie Bisier) (1849–1937) – warszawski kolekcjoner i antykwariusz (Minakowski); sprzedał 40 okazów meteorytu Pułtusk firmie F. Krantz z Bonn[6].

Bocksch

Bocksch – mistrz górniczy, kolekcjoner skamieniałości; Wałbrzych.

Bogatko Makary

Makary Bogatko herbu Pomian (1788-po 1830) – mineralog, adiunkt przy gabinecie historii naturalnej Uniwersytetu Wileńskiego; uczeń prof. Romana Symonowicza (Gąsiorowska 1955; Kosiński 2018).

Borel Pierre

Pierre Borel (łac. Petrus Borellius) (1620-1671) – francuski uczony, zajmował się m.in. optyką, astronomią, historią starożytną i chemią; uchodził za wytrawnego alchemika i mistyka (Wikipedia).

Borowińska Wiktoria

Wiktoria Borowińska – mieszkanka wsi Magnuszew, od której Jan Samsonowicz kupił okaz meteorytu Pułtusk.

Bredow von

baron von Bredow z Wagenitz – posiadacz fragmentu meteorytu Schellin (Skalin).

 

C

Chodkiewicz Aleksander F.

Aleksander Franciszek hr. Chodkiewicz (1776–1838) (herbu Gryf z Mieczem lub Kościesza?) – pisarz, kolekcjoner, chemik i technolog, generał, senator królestwa polskiego; urodzony w Czarnobylu, zmarł w Młynowie (Minakowski).

Chrobak Ludwik M.

Ludwik Marian Chrobak (1896-1982) – mineralog; Kraków/Warszawa.[7]

Cobliner Franz

Franz Cobliner – niemiecki wojskowy, sierżant, lekarz (?); znalazca pierwszego okazu meteorytu Morasko.

Conwentz Hugo W.

Conwentz Hugo Wilhelm (1855-1922) – niemiecki botanik, paleobotanik i muzealnik (Wikipedia). Dyrektor Zachodniopruskiego Muzeum Prowincjonalnego w Gdańsku (Westpreußisches Provinzial Museum); kolekcji wymienionej w katalogu Wülfinga (1897)Danzig (Westpreussisches Provinzial-Museum; mitgeteilt durch Herrn Direktor Professor Dr. H. Conwentz), znajdowały się w niej 3 meteoryty: Pultusk 99 g, Krasnojarsk 287 g oraz 63 g fragment meteorytu Schwetz (Świecie).

Cotell

Cotell – dzierżawca, świadek spadku meteorytu Schellin (Skalin).

Czaputowicz S.

S[eweryn] Czaputowicz – prawdopodobnie urzędnik ubezpieczeniowy z Pułtuska? (Minakowski)

 

D

Deike Karol

Karol Deike (1845-1906) – adiunkt Obserwatorium Astronomicznego w Warszawie; bankowiec, dyrektor Banku Handlowego w Warszawie; wydawca pisma „Przyroda”.[9]

Dietl

Dietl – prawdopodobnie chodzi o prof. Józefa Konrada Dietla (1804-1878) rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wikipedia; Minakowski); otrzymał w prezencie okaz meteorytu Pułtusk.

Domeyko Ignacy

Ignacy Domeyko (Ignacy Domejko) herbu Dangiel (1802-1889) – człowiek legenda, geolog, mineralog, inżynier górnictwa, meteorolog, badacz Ameryki Południowej (Wikipedia).

Đồng Khánh

Đồng Khánh Đế – cesarz Annamu; otrzymał od rządu francuskiego pamiątkową pieczęć wykonaną z meteorytu Pułtusk.

Działyński Tytus

Tytus Adam hr. Działyński z Działynia h. Ogończyk (1796-1861) – mecenas sztuki, założyciel zbiorów kórnickich; posiadacz fragmentu meteorytu Elbogen (Wikipedia; Minakowski).

 

E

Estrejcher

Estrejcher (Estreicher) – XIX-wieczny kolekcjoner z Krakowa, posiadacz kompletnego okazu meteorytu Tabor (Biblioteka Warszawska, 1845). Prawdopodobnie chodzi o Alojzego Rafała Estreichera (1786-1852) – botanika i entomologa, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezesa Towarzystwa Naukowego Krakowskiego; odkrywca gatunku chrząszcza Carabus estreicheri (Minakowski).

 

F

Fiedler Hans

Hans Fiedler – geolog; Wrocław.

 

G

Gadomski Jan

Jan Gadomski (1889-1966) – astronom; Warszawa.[10]

Gaweł Antoni

Antoni Gaweł (1901-1989) – mineralog; Kraków.[11]

Gawełkiewicz

Gawełkiewicz – uczeń prof. Dietla, któremu podarował okaz meteorytu Pułtusk.

Galle Johann G.

Johann Gottfried Galle –

Gąsiorowska Zofia H.

Zofia Halina Gąsiorowska (1898-1957) – muzealnik; Warszaw.[12]

Gąsowski

Gąsowski – na terenie jego „majętności” w Sielcu spadły okazy meteorytu Pułtusk.

Gehler Alexander

Alexander Gehler – niemiecki poszukiwacz meteorytów.

Glocker Ernst F.

Ernst Friedrich Glocker (1793-1858) – geolog; Wrocław.

Gołąb Józef

Józef Gołąb (1904-1968) – geolog, hydrogeolog; profesor Poznań/Kraków/Warszawa (Wikipedia); znalazca meteorytu Krzadka (Krządka).

Gołkowski

Gołkowski (G.?) – mieszkaniec Warszawy wysłany przez Juliana Siemaszko na miejsce spadku meteorytu Ratyn (Ratyń).

W katalogu Siemaszko (1891) – „Голковскііі, Г. (Варшава)”

Granzin

Granzin – pastor ze Skalina, widział okazy meteorytu Schellin (Skalin).

Gressel Barthold

Barthold Gressel (Bartholomäus Gressel) – z Prenzlau, posiadał w kolekcji okaz meteorytu Schellin (Skalin).

 

H

Haman Martin

Martin Haman – pasterz, świadek spadku meteorytu Schellin (Skalin).

Hartig

Hartig – „mechanik”.

Hintze Carl A.F.

Carl Adolf F. Hintze (1851-1916) – geolog; Wrocław.

 

I

Iliński

hrabia Iliński (Илински) – ofiarodawca meteorytu Oczeretna do muzeum w Londynie.

 

J

Jähnsch

Jähnsch – kowal i handlarz żelazem z Sulechowa (niem. Züllichau).

Jarocki Feliks P.

Feliks Paweł Jarocki (1790-1865) – profesor zoologii, prof. UW, członek TPN; ofiarował okaz meteorytu Kikino do zbiorów Gabinetu Mineralogicznego Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (Wikipedia; Minakowski).

Jasnorzewski Jerzy L.

Jerzy Lech Jasnorzewski (1906-1989) – geodeta, polarnik; Kraków.[13]

Яшевскііі М.П.

W katalogu Siemaszko (1891) – „Яшевскііі, М. П. (Варшава)”

Johne

Johne – wójt gminy Golina, do niego miał trafić meteoryt Ratyn (Ratyń)

 

K

Kamieński Michał

Michał Kamieński (1879-1973) – astronom; Warszawa.[14]

Karliński

Karliński – prawdopodobnie Franciszek Michał Karliński (1830-1906) – astronom, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (Wikipedia; Minakowski).

Kawecki Witold

Witold Kawecki – nieżyjący już właściciel okazu meteorytu Siewierz. Czy podobieństwo nazwiska Kawecki do nazwiska litewskiego geologa Mykolasa Kaveckis, badacza meteorytów PadvarninkaiZemaitkiemis, ma coś wspólnego z historią meteorytu Siewierz?

Kaveckis Mykolas

Mykolas Kaveckis (Mikołaj Kawecki) (1889-1969) – litewski geolog i mineralog; związany z Kownem, Wilnem (Wikipedia LT).

Kitajewski Adam M.

Adam Maksymilian Kitajewski (1789-1837) – chemik, farmaceuta; profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk; studiował m.in. w Berlinie u M.H. Klaprotha. Badał okaz meteorytu Bialystok (Białystok).

Kobyłecki Mieczysław

Mieczysław Kobyłecki (1909-1944) – geolog; Warszawa.[15]

Kontkiewicz S.

Korauš Matej I.

Matej Imrich Korauš (1835-1918) – lekarz, profesor słowackiego gimnazjum w Kláštore pod Znievom.

Körber

W katalogu Siemaszko (1891) – „Körber, Prof. (Breslau)”.

Prawdopodobnie Körber (Koerber) Felix (1863-1929) – doktor astronomii, nauczyciel, zajmował się meteorami[16] i kometami; Wrocław; niewiele o nim samym wiadomo. Publikował m.in. w Himmel und Erde (np.: o meteorycie Madrid[17][18]). Wiadomo, że 25 kwietnia 1887 roku wygłosił w Auli Leopoldiana we Wrocławiu, dysertację swojej pracy doktorskiej, tematem pracy była kometa C/1865 B1 (Great Southern Comet of 1865) (Koerber Felix, Ueber den Cometen 1865 I).

Kordylewski Kazimierz

Kazimierz Kordylewski (1903-1981) – astronom; Kraków.[19]

Kowalczyk Jan

Jan Kowalczyk (1833-1911) – polski astronom; Kraków, Warszawa. Ożenił się z Władysławą z Alexandrowiczów (córką wybitnego botanika Jerzego Aleksandrowicza).[20]

Krantz A. i F.

[21]

Krasiński Wincenty

Wincenty Krasiński herbu Ślepowron (1782-1858) – generał; ojciec dramatopisarza i poety Zygmunta Krasińskiego (Wikipedia). Członek Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, podarował towarzystwu okaz meteorytu Bialystok (Białystok) wielkości „kurzego jajka”.

Krygowski Bogumił

Bogumił Krygowski (1905–1977) – geolog, geograf; Poznań.

Kumelski Norbert A.

Norbert Alfons Kumelski (1802-1853) – przyrodnik, pochodził ze szlacheckiej rodziny w Litwie; studiował na Uniwersytecie Wileńskim; autor podręczników z mineralogii, geologii i paleontologii; opublikował wiele artykułów w Dzienniku Wileńskim (często pod kryptonimem N.A.K. lub K.).

Kunecki Jan

Jan Kunecki – znalazca 80 kg okazu meteorytu Morasko.

Kurtz Thomas, Matthias

Thomas i Matthias Kurtz – niemieccy poszukiwacze meteorytów.

Kuźniar Czesław

Czesław Kuźniar (1889–1955) – geolog, petrograf; Warszawa.

Kwilecki Kazimierz hr.

Kazimierz hr. Kwilecki – właściciel majątku Świdnica. Ród Kwileckich (Władysław hr. Kwilecki, Zbigniew hr. Węsierski-Kwilecki) (Minakowski).

 

L

Langer Erazm

Erazm Langer (1839-1877) – chemik, profesor Szkoły Głównej; w Wikipedii błędnie podano jego nazwisko Langner!

Lazzerini H.

H. Lazzerini – nazwisko na etykiecie dołączonej do meteorytu Oczeretna.

Loebe (Löbe)

Loebe (Löbe) – profesor z dzielnicy Berlin-Waidmannslust; prawdopodobnie chodzi o Richarda Loebe, wykładowcę metalografii i chemii na początku XX wieku na różnych uczelniach w Berlinie (Catalogus Professorum: Richard Loebe).

 

M

Małkowski Stanisław

Małkowski Stanisław (1889-1962) – geolog, mineralog, petrograf, muzealnik, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1934-1939; pierwszy dyrektor Muzeum Ziemi w Warszawie (Wikipedia; Minakowski).

Masztanowicz

Masztanowicz – nauczyciel szkoły powszechnej we wsi Krępy (ten który powiadomił dyrektora seminarium nauczycielskiego w Łowiczu, Wilczyńskiego, a ten zatelefonował do OA w Warszawie); bardzo rzadkie nazwisko, większość osób o tym nazwisko mieszka w Łowiczu i okolicach; patrz → nazwiska-polskie.pl.

Matysik Henryk

Henryk Matysik – świadek spadku meteorytu Ostrzeszów; właściciel młyna; Pokrzywnicki (1964) pisze też to nazwisko, jako Matysiak.

Meuder

Meuder – (prawdopodobnie Heinrich Wilhelm Meuder) kolekcjoner minerałów; Freiberg.

Michałowski Ludwik

Ludwik Michałowski (1829-1899) – krakowski kolekcjoner sztuki, amator. W 1878 roku przekazał swoją kolekcję minerałów[22], w której było m.in. 8 okazów meteorytów (w tym fragmenty chondrytu węglistego Orgueil[23] i aubrytu Bishopville), do zbiorów Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie i Gabinetu Mineralogicznego UJ.

Mierzejewskie

Panie Mierzejewskie z Pułtuska – przed 1913 rokiem ofiarowały okaz (okazy?) meteorytu Pułtusk do zbiorów Muzeum w Łowiczu.

Milch Ludwig

Ludwig Milch (1867-1928) – geolog; Wrocław.

Morozewicz Józef M.

Józef Marian Morozewicz (1865–1941) – geolog, petrograf, prof. UJ. Organizator i pierwszy dyrektor Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie (1919–1937) (Wikipedia; Minakowski). W 1912 roku przekazał swoją kolekcję minerałów i skał z Wezuwiusza do zbiorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie był wówczas kierownikiem Zakładu Mineralogii.

 

N

Natanson Jakub

Jakub Natanson (1832-1884) – chemik i finansista, profesor Szkoły Głównej (Wikipedia).

Nebelski Michał

Michał Nebelski – poszukiwacz meteorytów; Poznań.

Neumann Franz E.

Franz Ernst Neumann (1798-1895) – niemiecki krystalograf; błędnie jest mu przypisywane odkrycie „linii Neumanna”!

Neumann Johann G.

Johann Georg Neumann (1813-1882) – urzędnik; odkrywca „linii Neumanna”.[24]

Neumann Karl A.

Karl August Neumann (1771-1866) – chemik i przedsiębiorca; pierwszy zidentyfikował bryłę żelaza Elbogen jako meteoryt; ojciec Johanna Georga Neumanna.[25]

Notkin Geoffrey

Geoffrey Notkin – amerykański poszukiwacz meteorytów.

Nowacki Henryk

Henryk Nowacki – znalazca 71,7 kg okazu meteorytu Morasko; Wrocław.

Nowacki (Nowicki) Ryszard

Ryszard Nowacki (Nowicki) – mieszkaniec Moraska.

Nowicki Józef

Józef Nowicki (1799-1856) – przyrodnik, nauczyciel języka polskiego i łaciny w gimnazjum w Toruniu; pisał m.in. o pseudometeorycie Wolfsmühle, który osobiście badał i twierdził za Karstenem, że są to meteoryty; prócz zbiorów botanicznych zgromadził kolekcję meteorytów, która po jego śmierci trafiła do Berlina (Gąsiorowska 1955).

Nowicki Józef

Józef Nowicki – współczesny znalazca 6,38 kg okazu meteorytu Morasko; oraz jego wnuk uczeń szkoły w Suchym Lesie.

des Noyers Pierre

Pierre des Noyers (Piotr des Noyers, Petrus Desnoyers) (1606-1693) – dyplomata francuski, dworzanin Ludwiki Marii Gonzagi.

 

O

Okraszewski Stanisław

Stanisław Okraszewski herbu Lubicz (1785–1865) – poeta, krytyk, nauczyciel; zmarł w Tychomlu (Minakowski).

Oleksy Józef

Józef Oleksy – znalazca 78 kg okazu meteorytu Morasko; oraz jego córka.

Orkisz Lucjan

Lucjan Orkisz (1899-1973) – astronom.[26]

Ossowski Gotfryd

Gotfryd Ossowski (1835-1897) – geolog, paleontolog, archeolog, członek Komisji Antropologicznej, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, Akademii Umiejętności w Krakowie.

W katalogu Siemaszko (1891) – „Ossowsky (Krakow)”

Ostrowski

Ostrowski – dr, Politechnika Warszawska (1961).

Oswald

Oswald – aptekarz, kolekcjoner skamieniałości; Oleśnica.

Owczarzak Andrzej

Andrzej Owczarzak – poszukiwacz meteorytów; Poznań.

 

P

Pech Carl F. (Jr.)

Carl Friedrich Pech (Jr.) (1831-1899) – berliński sprzedawca minerałów; Meteorite Labels and Biographies Archive (MinRec); wg katalogu Wülfinga (1897) kolekcja Pech D.F. zawierała 18 różnych meteorytów o łącznej wadze 13 kg

Pfuhl Fritz C.A.

Fritz (Friedrich) Carl Adolph Pfuhl (1853-1913) – botanik; Poznań.

Pijanowski Stanisław

Stanisław Pijanowski (1922-2010) – mieszkaniec osady Głucha Puszcza, urodzony w Mieścisku; posiadacz prywatnej kolekcji różnych zabytków, część z nich o olbrzymiej wartości historycznej i naukowej!

Pluciński Wojciech

Wojciech Pluciński – mieszkaniec Ostrzeszowa; świadek spadku meteorytu Ostrzeszów.

Pniewski Zygmunt

Zygmunt Pniewski (1931-2019) – fotograf, przyrodnik; poszukiwał razem z Jerzym Pokrzywnickim meteorytów Morasko; nietuzinkowa postać.[27]

Polański Antoni

Antoni Polański (1914-2002) – geochemik, mineralog, profesor UW; Poznań/Warszawa.[28]

Prądzyński Aleksander

Aleksander Prądzyński – ławnik, uczestnik poszukiwań meteorytu Ostrzeszów; córka Sabina Szał(owa).

 

R

Raumer Karl von

Karl von Raumer (1783-1865) – geolog; Wrocław.

Rennschmidt

Rennschmidt – nauczyciel, kolekcjoner minerałów.

Rewers Stefan

Stefan Rewers – kierownik szkoły w Suchym Lesie.

Römer Ferdinand

Ferdinand Römer (Roemer) (1818-1891) – mineralog, dyrektor muzeum mineralogicznego we Wrocławiu.

W katalogu Siemaszko (1891) – „Roemer, Prof. (Breslau)”

Różycki Stefan Z.

Stefan Zbigniew Różycki (1906-1988) – geolog; Warszaw.[29]

Ruliński Waldemar

Waldemar Ruliński – poszukiwacz meteorytów.

Rybka Eugeniusz

Eugeniusz Rybka (1898-1988) – astronom; Warszawa.[30]

 

S

Sæmann Louis

Louis Sæmann (Saemann) (1821-1866) – kolekcjoner minerałów i skamieniałości (być może też meteorytów?) urodzony w Görlitz; sprzedał swoją kolekcję A. Krantzowi[6] (Louis Sæmann)

Samsonowicz Jan

Jan Samsonowicz (1888-1959) – geolog.[31]

Schiaparelli Giovanni

Giovanni Schiaparelli (1835-1920) – włoski astronom.[32]

Schlichter Ernest

Ernest Schlichter (1929-2007) – amerykański kolekcjoner minerałów; (MinRec)

Schmidt (Schmid) Karol

Karol Schmidt (Schmid) – poszukiwacz meteorytu Ostrzeszów.

Schneider Wilhelm G.

Wilhelm Gottlieb Schneider (1814-1889) – znany wrocławski entomolog, botanik i mykolog (Wikipedia). Prawdopodobnie jego zainteresowanie meteorytami było chwilowe, gdyż w katalogach Buchnera (1863) i Wülfinga (1897) nie pojawia się jego kolekcja/nazwisko.

Schultz Paul

Paul Schultz – pasterz, świadek spadku meteorytu Schellin (Skalin).

Seydak Paweł

Paweł Seydak – burmistrz Ostrzeszowa.

Skirzewska Magda

Magda Skirzewska – kolekcjonerka i poszukiwaczka meteorytów; Opole.

Smulikowski Kazimierz F.N.

Kazimierz Franciszek Nikodem Smulikowski (1900-1987) – geolog, petrograf; profesor Poznań/Warszawa (iPSB).

Smuła Łukasz

Łukasz Smuła – kolekcjoner i poszukiwacz meteorytów; Opole.

Socha Krzysztof

Krzysztof Socha – poszukiwacz meteorytów; Kielce.

Spangenberg Kurt

Kurt Spangenberg (1889-1957) – geolog; Wrocław.

Staniukowicz Kirył P.

Станюкович Кирилл Петрович – radziecki profesor.

Steczkowski Jan K.

Jan Kanty Steczkowski (1800–1881) – matematyk, astronom.[33]

Steffens Henrich

Henrich Steffens (1773-1845) – geolog; Wrocław.

Stenz Edward

Edward Stenz (1897-1956) – geofizyk; Warszawa.[34]

Sumiński Kazimierz

Kazimierz Sumiński – świadek (?) spadku meteorytu Pułtusk; bibliotekarz Biblioteki Głównej w Warszawie.

Szafarkiewicz Józef B.

Józef Brunon Szafarkiewicz herbu Prus (1821-1892) – nauczyciel, przyrodnik, działacz społeczny i gospodarczy; zmarł w Poznaniu (Wikipedia; Minakowski).

Szajnocha Władysław

Władysław Wacław Szajnocha (1857-1928) – profesor, geolog; Kraków (Wikipedia – Szajnocha Władysław).

W katalogu Siemaszko (1891) – „Szeinocha, Prof. (Krakow)”

Szulczewski Jerzy W.

Jerzy Wojciech Szulczewski (1879-1969) – geolog, przyrodnik; Poznań.

 

T

Tantz (Tautz) Th.

Th. Tantz (Tautz) – niemiecki żołnierz, świadek spadku meteorytu Ostrzeszów.

Thugutt Stanisław J.

Stanisław Józef Thugutt (1862-1956) – mineralog; Warszawa.[35]

Tyszkiewicz

hrabia Tyszkiewicz (Тышкевич) – w jego majątku znaleziono/spadł meteoryt Oczeretna.

 

V

Vaux William S.

William Sansom Vaux (1811-1882) – amerykański kolekcjoner minerałów i meteorytów; Meteorite Labels and Biographies Archive (MinRec); brak jego kolekcji w katalogu Wülfinga (1897)

 

W

Wałecki Antoni B.

Antoni Bazyli Wałecki (ps. „Nikodem”, „Paczos”) (1815-1897) – profesor, kustosz gabinetu mineralogicznego Szkoły Głównej Warszawskiej w latach 1862-1893 (Szperl 1913); życiorys: Łuków historia (źródło: Wszechświat, 4, 1897).

Wawnikiewicz Roman

Roman Wawnikiewicz (1838-1914) – profesor wydziału matematyczno-fizycznego Szkoły Głównej.[36]

Wawrzecki Ignacy

Ignacy Wawrzecki – posiadacz zbioru ~1700 okazów meteorytu Pultusk (Pułtusk); Pułtusk.

Websky Martin

Martin Websky (1824-1886) – geolog; Wrocław.

Wiesiołowski Krzysztof

Krzysztof Wiesiołowski (1742-1826) – archeolog, kolekcjoner starożytności, numizmatyk; członek Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (Wikipedia – Krzysztof Wiesiołowski).

Wilczyński

St. Wilczyński – dyrektor Seminarium Nauczycielskiego Męskiego im. Marsz. J. Piłsud­skiego w Łowiczu (ten który zatelefonował do OA w Warszawie z informacją o spadku meteorytu Łowicz).

Witkowski Józef

Józef Witkowski – profesor, geofizyk, astronom; Poznań (Wikipedia – Witkowski Józef).

Wójcik Kazimierz

Kazimierz Wójcik (1875-1937) – geolog, profesor na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Poznańskiego; widział okaz meteorytu Krzadka (Krządka).

Wróblewski Aleksander

Aleksander Wróblewski (1911-1985) – entomolog, dyrektor Instytutu Zoologicznego PAN Oddział w Poznaniu (Wikipedia); widział okaz meteorytu Krzadka (Krządka).

Wyleżyński Jan

Jan Wyleżyński – „wizytator szkół w gubernii wołyńskiej i podolskiej, cesarskiego uniwersytetu wileńskiego i wielu Towarzystw uczonych członek, który postarawszy się wywiedzieć o szczegółach do spadnienia tego kamienia [Zaborzika] należących, przesłał je do rządu uniwersytetu z częścią samego kamienia [okaz 8-10 funtów]”. Prawdopodobnie był to Jan Nepomucen Wyleżyński (1779-1829)? Wizytator szkół na Wołyniu, Podolu i Ukrainie, członek korespondent Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk, poeta, publikował swoje wiersze w Gazecie Warszawskiej (Minakowski).

 

Z

Zambrzyccy

Zonn Włodzimierz

Włodzimierz Zonn (1905-1975) – astronom; Warszawa.[37]

Zepharovich Victor L.R. v.

Victor Leopold Ritter von Zepharovich (1830-1890) – profesor mineralogii w Pradze; w latach 1857-1861 przebywał na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie m.in. dokonał zakupów od firmy Krantza[6] okazów do zbiorów uczelnianego muzeum („Mineralien-Ankäufe für das Krakauer Museum”) (Wikipedia DE (Exel 2006)).

 

Przypisy

 1. ^ Jerzy Aleksandrowicz (Alexandrowicz) (1819-1894) – profesor wydziału matematyczno-fizycznego Szkoły Głównej, dyrektor jej Ogrodu Botanicznego; (Skład Szkoły Głównej, Tygodnik Ilustrowany, 255, 1887; tam też jego portret (8))
 2. ^ Henryk Bronisław Arctowski (1871-1958) – polski geograf, geofizyk, geolog, meteorolog, glacjolog i podróżnik, związany z badaniami krajów polarnych. Jego imieniem nazwano polską stację antarktyczną. Wikipedia – Henryk Arctowski
 3. ^ Tytus Babczyński (1830-1910) – profesor wydziału matematyczno-fizycznego, sekretarz rady ogólnej Szkoły Głównej; w 1875 roku ożenił się z Bronisławą Florentyną Koskowską, wnuczką Ewy Elżbiety Zambrzyckiej, przedstawicielką rodu związanego ze spadkiem meteorytu Pułtusk, patrz → Pułtusk/Zambrzyccy; (Skład Szkoły Głównej, Tygodnik Ilustrowany, 255, 1887; tam też jego portret (9)); Wikipedia – Tytus Babczyński
 4. ^ Tadeusz Banachiewicz (1882-1954) – polski astronom, matematyk i geodeta; twórca krakowianów; profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektor Obserwatorium Astronomicznego UJ. Wikipedia – Tadeusz Banachiewicz
 5. ^ Maciej Bielicki (1906-1988) – polski astronom, specjalizował się w obliczaniu orbit komet, meteorów i sztucznych satelitów Ziemi; pracownik Obserwatorium Astronomicznego UW. Wikipedia – Maciej Bielicki; astrojawil.pl – Wspomnienie. Patrz → Wilno 1936; bolidy 19351965
 6. ^ a b c [21]
 7. ^ Ludwik Marian Chrobak (1896-1982) – krystalograf, mineralog i analityk; profesor m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim i Warszawskim. Przed wojną przekazał swoją kolekcję minerałów ze złóż Kanady i USA do zbiorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydział Chemii UJ – Ludwik Marian Chrobak
 8. ^ postać enigmatyczna (!), nie udało się ustalić nic więcej poza inicjałem imienia – S.; więcej → Czaputowicz (1880)
  (inf. prywatna, lipiec 2016) prof. Jacek Czaputowicz zasugerował, że może chodzić o Seweryna Czaputowicza (ok. 1815-1887) – żołnierza powstania 1830/1 (czy styczniowego?), zarządcę cmentarza Rakowickiego (?); portal nieobecni.com.pl – Seweryn Czaputowicz
 9. ^ Karol Deike (Dejke) (1845-1906) – adiunkt Obserwatorium Astronomicznego Szkoły Głównej; członek Komitetu Redakcyjnego tygodnika Wszechświat; (Skład Szkoły Głównej, Tygodnik Ilustrowany, 255-256, 1887; tam też jego portret (84))
 10. ^ Jan Gadomski (1889-1966) – polski astronom, popularyzator astronomii i kosmonautyki; związany z Obserwatorium Astronomicznym UW w Warszawie. Wikipedia – Jan Gadomski
 11. ^ Antoni Gaweł (1901-1989) – geolog, mineralog i petrograf; w okresie przedwojennym pracownik naukowy w Zakładzie Mineralogicznym UJ. Wikipedia – Antoni Gaweł
 12. ^ Zofia Halina Gąsiorowska (1898-1957) – kierownik działu archiwalnego Muzeum Ziemi w Warszawie; nietuzinkowa postać; autorka pierwszego kompleksowego opracowania bibliografii polskich autorów o meteorytach (Gąsiorowska 1966), które ukazało się dopiero wiele lat po jej śmierci, maszynopis był gotowy do druku już w 1956 roku (Gąsiorowska 1952, Wiadomości Muzeum Ziemi); ze spisu tego obficie korzystał Jerzy Pokrzywnicki, ale nigdy i nigdzie nie wspomniał w swoich pracach o jego autorce (Kosiński 2014)!
 13. ^ Jerzy Lech Jasnorzewski (1906-1989) – geodeta, metrolog i polarnik; w latach 1933–35 pracownik naukowy Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (którego dyrektorem był astronom i matematyk prof. Banachiewicz); zmarł w 1989 roku w Warszawie. Encyklopedia PWN – Jasnorzewski Jerzy Lech. Bardzo ciekawa postać (życiorys: Cisak Jan, (1990), Jerzy Lech Jasnorzewski in memoriam, Prace Instytutu Geodezji i Kartografii, t. 37, z. 1-2, 1990, s. 5-9. Plik fbc)
 14. ^ Michał Kamieński (1879-1973) – polski astronom, specjalista mechaniki nieba; profesor astronomii Uniwersytetu Warszawskiego i dyrektor Obserwatorium Astronomicznego UW. Wikipedia – Michał Kamieński
 15. ^ Mieczysław Kobyłecki (1909-1944) – geolog; przed wojną pracował w Zakładzie Geologii i Paleontologii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie w Państwowym Instytucie Geologicznym; zginął w 1944 roku: (…) W latach wojny pozostaje w zespole pracowników Państwowego Instytutu Geologicznego aż do końca. Powstanie warszawskie zastaje Go w drodze z gmachu P.I.G., gdzie pozostała żona i dziecko, do mieszkania ciotki na ulicy Krochmalnej. Ostatni raz widziano Go w dniu 6. sierpnia 1944 koło kościoła na Woli. (źródło: Pożarski Władysław, (1949), Mieczysław Kobyłecki 1909-1944, Annales Societatis Geologorum Poloniae, 19(1), 1949, s. 65-68. Plik PDF)
 16. ^ o super bolidzie z 15 października 1889 roku: Koerber Felix, (1890), Über das Meteor vom 15. Oktober 1889, Annalen des K.K. Naturhistorischen Hofmuseum, Bd. V, Wien 1890, s. 463-478, plik PDF
 17. ^ spadek meteorytu Madrid 10 lutego 1896 roku w Hiszpanii; chondryt zwyczajny L6, TKW 400 g
 18. ^ Koerber Felix, (1896), Über das Meteor von Madrid, Himmel und Erde, 8, 1896, s. 434-436, plik DjVu
 19. ^ Kazimierz Kordylewski (1903-1981) – polski astronom związany z Krakowem; odkrywca pyłowych księżyców Ziemi (księżyce Kordylewskiego); całe życie zawodowe związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Wikipedia – Kazimierz Kordylewski
 20. ^ Jan Kowalczyk (1833-1911) – polski astronom, docent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Szkoły Głównej w Warszawie; Birkenmajer (1918), Wikipedia – Jan Kowalczyk
 21. ^ A. i F. Krantz – istniejąca od 1833 firma handlująca minerałami i meteorytami; założył ją we Freibergu August Krantz, później działalność kontynuował jego bratanek Fritz (Friedrich) Krantz; do dziś wiele okazów meteorytów w różnych kolekcjach ma etykiety podpisane, np. Dr. F. Krantz, Rheinisches Mineralien-Contor Bonn; pod koniec XIX wieku kolekcja Krantza zawierała wg Wülfing (1897) meteoryty z 54 różnych lokalizacji o łącznej wadze 72 kg; firma istnieje do dziś; patrz → Krantz Rheinisches Mineralien-Contor
 22. ^ na którą składało się 868 okazów (wg Chwalewika 1926)!
 23. ^ spadek meteorytu Orgueil 14 maja 1864 roku we Francji; chondryt węglisty CI1, TKW 14 kg; patrz → Daubrée (1867)
 24. ^ Johann Georg Neumann (1813-1882) – całe życie pracował jako urzędnik, ale przejawiał wielkie zainteresowanie naukami przyrodniczymi; odkrywca „linii Neumanna” w heksaedrycie Braunau; samo pojęcie linie Neumanna pojawiło się w literaturze po raz pierwszy u Breziny (1885, s. 199), jako „Neumann'schen Figuren” (określenie „figury” nie przyjęło się) (Spencer 1930, Mineralogical Magazine); syn Karla Augusta Neumanna; zajmował się również bryłami żelaza znalezionymi przez ojca w 1844 roku w miejscowości Choceň (niem. Chotzen) (ale okazało się, że to nie meteoryty (Neumann, Neumann 1857)) (Biała 2017)
 25. ^ Karl August Neumann (1771-1866) – chemik i przedsiębiorca (autora pomogła zidentyfikować Jadwiga Biała (Biała 2017)); wykładał chemię na Politechnice w Pradze i na Uniwersytecie Karola; przyjaźnił się z Ernstem F.F. Chladnim (sam Chladnie pisze o tym, np. w Chladni (1826)); jako pierwszy ustalił meteorytowe pochodzenie meteorytu Elbogen; przyczynił się do odnalezienia okazów meteorytu Zebrak ze spadku 14 października 1824 roku; rozpoczął kolekcjonowanie meteorytów, które kontynuował jego syn Johann Georg Neumann (odkrywca w meteorycie Braunau tzw. „linii Neumanna”), kolekcja znajduje się obecnie w Muzeum Historii Naturalnej w Wiedniu (Biała 2017, 2019)
 26. ^ Lucjan Orkisz (1899-1973) – polski astronom, pierwszy polski odkrywca komety, którą później nazwano jego imieniem, C/1925 G1 (Orkisz). Życiorys → Urania
 27. ^ Zygmunt Pniewski (1931-2019) – urodzony w Poznaniu polski fotograf, przyrodnik, preparator i dokumentalista; pracownik Zakładu Zoologii PAN w Poznaniu; współpracownik Jerzego Pokrzywnickiego; przyjaciel i towarzysz podróży Arkadego Fiedlera; wspólnie z prof. Andrzejem Dzięczkowski (dzięki wsparciu Franciszka Jaśkowiaka oraz prof. Bogdana Kiełczewskiego) zainicjowali projekt i doprowadzili do utworzenia rezerwatu na Górze Moraskiej! (Dzięczkowski 1968; Dzięczkowski i Pniewski 1971); patrz → Morasko/Archiwum Zygmunta Pniewskiego.
  Meteorytowa spuścizna Zygmunta Pniewskiego w zbiorach Pawła Zaręby – Archiwum Zygmunta Pniewskiego - pełna wersja (Archiwum Zygmunta Pniewskiego  ●  Zygmunt Pniewski – Wspomnienie). Biografia: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan – Zygmunt Pniewski.
 28. ^ Antoni Polański (1914-2002) – geochemik, mineralog, profesor UW; pracę doktorską obronił na uniwersytecie w Poznaniu w roku akad. 1945/46, promotorem był prof. K. Smulikowski; temat „Skały alkaliczne płyty wschodnio-europejskiej” (inf. Aleksandra Wysokińska, Archiwum UAM; Jadwiga Muszyńska, Biblioteka UAM); po wojnie Polański nadal interesował się meteorytami żelaznymi – w 1955 roku opublikował książkę „Żelazo na Ziemi i we wszechświecie” oraz współpracowałJerzym Pokrzywnickim
 29. ^ Stefan Zbigniew Różycki (1906-1988) – polski geolog i geograf; najbardziej znany ze swoich badań z zakresu geologii okresów jury i czwartorzędu; zmarł w 1988 roku w Warszawie. Wikipedia – Różycki Stefan Zbigniew
 30. ^ Eugeniusz Rybka (1898-1988) – światowej sławy polski astronom; w latach 1945-1958 dyrektor obserwatorium astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego; wiceprezydent Międzynarodowej Unii Astronomicznej, autor prac z dziedziny fotometrii gwiazdowej i historii astronomii. Wikipedia – Eugeniusz Rybka
 31. ^ Jan Samsonowicz (1888-1959) – polski geolog i paleontolog, profesor uniwersytetów we Lwowie i Warszawie, wieloletni kierownik Katedry Geologii Historycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Wikipedia – Jan Samsonowicz
 32. ^ włoski astronom Giovanni Schiaparelli jako pierwszy wykazał związek rojów Perseid i Leonid z kometami; „odkrył” również słynne „kanały” na Marsie
 33. ^ Jan Kanty Steczkowski (1800–1881) – matematyk, astronom, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wprowadził do języka polskiego termin meteor, jemu też zawdzięczamy współczesny termin meteoryt. Wcześniejszy termin aerolit (kamienny meteoryt) pochodzi od gr. ἡ άήρ (άηρ, «aer» powietrze) i ὁ λίθος (λίθος, «litos» kamień); Stęczkowski Jan Kanty, (1874), Gwiazdy spadające, kule ogniste, aerolity i komety, Biblioteka Warszawska, 4, 1874, s. 387-424, plik sLib. iPSB – Jan Kanty Steczkowski; Urania, 7, 1981 – Jan Kanty Steczkowski (1800–1881)
 34. ^ Edward Stenz (1897-1956) – geofizyk polski. Profesor uniwersytetu w Kabulu i Uniwersytetu Warszawskiego. Przed wojną kierował Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Kasprowym Wierchu, po wojnie pracował w Afgańskiej Służbie Meteorologicznej. Zajmował się klimatologią, sejsmologią i magnetyzmem ziemskim. Więcej → Edward Stenz
 35. ^ Stanisław Józef Thugutt (1862-1956) – polski mineralog, założyciel i redaktor czasopisma Archiwum Mineralogiczne; patron Muzeum Geologicznego Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Portal Wiedzy – Thugutt Stanisław Józef
 36. ^ Roman Wawnikiewicz (1838-1914) – profesor wydziału matematyczno-fizycznego Szkoły Głównej; był prawdopodobnie (współ)autorem broszury Babczyński et al. (1868)?; przeprowadził analizę chemiczną meteorytu Pułtusk; krótki życiorys (Szperl 1913, s. 46-49); (Skład Szkoły Głównej, Tygodnik Ilustrowany, 255, 1887; tam też jego portret (30))
 37. ^ Włodzimierz Zonn (1905-1975) – polski astronom, popularyzator astronomii, współtwórca warszawskiej szkoły astronomicznej. Wikipedia – Włodzimierz Zonn

Zobacz również

Osobiste